Item


Les crisis d’imatge corporativa i el seu impacte. Els casos de BP, Nike i Samsung

Aquesta investigació té com a objectiu principal analitzar diverses crisis d’imatge social corporativa, per poder veure què provoca una crisi d’imatge, quines conseqüències aporta per a cada negoci, com actua cada empresa davant d’un error i, sobretot, el punt de vista dels stakeholders sobre l’esdeveniment. Tot i que el més important, i a destacar d’aquesta anàlisi, és que, a través d’investigació de crisis d’imatge i una enquesta, s’ha obtingut informació sobre com ha afectat una crisi a una multinacional, concretament, a la seva percepció per part dels públics. Gràcies a tota la informació aconseguida s’ha pogut veure que els usuaris, tot i que passin dècades després de l’incident per part de la marca, recorden els fets, i poden associar actualment la paraula "crisi d’imatge" amb algunes de les marques analitzades. Un punt a destacar de la investigació és el fet que, tot i que els usuaris recordin els errors comesos per les multinacionals, les marques no han perdut importància ni presència al mercat, sinó que continuen sent, anys més tard, marques molt reconegudes i amb molts consumidors

The main objective of this research is to analyze different corporate social image crises, in order to see what causes an image crisis, what consequences it has for each business, how each company acts when faced with an error and, above all, the stakeholders’ point of view on the event. However, the most important and outstanding aspect of this analysis is that, through image crisis research and a survey, information has been obtained on how a crisis has affected a multinational company, specifically, its perception by the public. Thanks to all the information obtained, it has been possible to see that users, even though decades have passed since the brand incident, remember the facts, and can now associate the word "image crisis" with some brands analyzed. A highlight of the research is the fact that, although users remember the mistakes made by multinationals, the brands have not lost importance or market presence, but continue to feel, years later, very recognized brands and with many consumers

Manager: Espinach Orús, Xavier
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Ato Gandola, Laura
Date: 2022 May
Abstract: Aquesta investigació té com a objectiu principal analitzar diverses crisis d’imatge social corporativa, per poder veure què provoca una crisi d’imatge, quines conseqüències aporta per a cada negoci, com actua cada empresa davant d’un error i, sobretot, el punt de vista dels stakeholders sobre l’esdeveniment. Tot i que el més important, i a destacar d’aquesta anàlisi, és que, a través d’investigació de crisis d’imatge i una enquesta, s’ha obtingut informació sobre com ha afectat una crisi a una multinacional, concretament, a la seva percepció per part dels públics. Gràcies a tota la informació aconseguida s’ha pogut veure que els usuaris, tot i que passin dècades després de l’incident per part de la marca, recorden els fets, i poden associar actualment la paraula "crisi d’imatge" amb algunes de les marques analitzades. Un punt a destacar de la investigació és el fet que, tot i que els usuaris recordin els errors comesos per les multinacionals, les marques no han perdut importància ni presència al mercat, sinó que continuen sent, anys més tard, marques molt reconegudes i amb molts consumidors
The main objective of this research is to analyze different corporate social image crises, in order to see what causes an image crisis, what consequences it has for each business, how each company acts when faced with an error and, above all, the stakeholders’ point of view on the event. However, the most important and outstanding aspect of this analysis is that, through image crisis research and a survey, information has been obtained on how a crisis has affected a multinational company, specifically, its perception by the public. Thanks to all the information obtained, it has been possible to see that users, even though decades have passed since the brand incident, remember the facts, and can now associate the word "image crisis" with some brands analyzed. A highlight of the research is the fact that, although users remember the mistakes made by multinationals, the brands have not lost importance or market presence, but continue to feel, years later, very recognized brands and with many consumers
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22299
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Imatge corporativa
Corporate image
Màrqueting
Marketing
Comunicació en màrqueting
Communication in marketing
Title: Les crisis d’imatge corporativa i el seu impacte. Els casos de BP, Nike i Samsung
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors