Item


El movimiento social cristiano en los siglos I al IV: un análisis sociológico de la historia

“Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven” (Mt.6, 7-15) This prayer attributed to Jesus by the Synoptic Gospels, read in its historical-sociological context, clearly indicates the call for a new society, the "Kingdom of God or of Heaven", to be established in the known world. This work, using current historical data and with the help of the perspective and concepts of social sciences adapted to antiquity, especially of sociology, socially and politically contextualizes the interpretation of known facts and sayings related to the movement of Jesus of Nazareth; from the social factors that conditioned its birth, to those that explain the characteristics of its expansion in Rome. Also contextualized are its interactions and interdependencies with the Roman Empire that account for its transformation, in the fourth century, into the Institution of a modified Roman Empire called Roman Christian. From this analytical perspective, it is shown that the original Christianity was an alternative and peaceful social movement that created communities or assemblies (ecclesias) which, due to their beliefs and social practices, were an embryo of the future "Kingdom of God", and its singularity, within Judaism, consisted of making the "Kingdom of Heaven" real, to promote in this way its definitive arrival on earth as a whole

“Vingui a nosaltres el teu regne, faci’s la teva voluntat a la terra com al cel” (Mt.6, 7-15). Aquesta oració atribuïda a Jesús pels evangelis sinòptics, llegida en el seu context històric-sociològic, indica amb claredat que es demanava una nova societat, el “Regne de Déu o dels Cels”, es constituís al món conegut. Aquest treball, valent-se de les dades històriques vigents i amb l’ajuda de la perspectiva i dels conceptes de les ciències socials adaptats a l’antiguitat, especialment de la sociologia, contextualitza socialment i políticament la interpretació dels fets i dites coneguts relacionats amb el moviment de Jesús Nazareno, des dels factors socials que van condicionar el seu naixement, als que expliquen les característiques de la seva expansió a Roma, així com les seves interaccions i interdependències amb l’Imperi Romà que donen compte de la seva transformació, al segle IV, a Institució de un modificat Imperi Romà denominat: Romà Cristià. A partir d’aquesta perspectiva analítica es mostra que el cristianisme original era un moviment social alternatiu i pacífic que creava comunitats o assemblees (ecclesies) que per les seves creences i pràctiques socials eren un embrió del futur “Regne de Déu”, i la seva singularitat, al si del judaisme, consistia en fer real el “Regne dels Cels” per promoure, així, la seva arribada definitiva a tota la terra

Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura

Universitat de Girona

Manager: García Moreno, Luis A.
Ñaco del Hoyo, Toni
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Història i Història de l’Art
Universitat de Girona. Institut de Recerca Històrica
Author: Pascual i Esteve, Josep M. (Josep Maria)
Date: 2022 July 19
Abstract: “Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven” (Mt.6, 7-15) This prayer attributed to Jesus by the Synoptic Gospels, read in its historical-sociological context, clearly indicates the call for a new society, the "Kingdom of God or of Heaven", to be established in the known world. This work, using current historical data and with the help of the perspective and concepts of social sciences adapted to antiquity, especially of sociology, socially and politically contextualizes the interpretation of known facts and sayings related to the movement of Jesus of Nazareth; from the social factors that conditioned its birth, to those that explain the characteristics of its expansion in Rome. Also contextualized are its interactions and interdependencies with the Roman Empire that account for its transformation, in the fourth century, into the Institution of a modified Roman Empire called Roman Christian. From this analytical perspective, it is shown that the original Christianity was an alternative and peaceful social movement that created communities or assemblies (ecclesias) which, due to their beliefs and social practices, were an embryo of the future "Kingdom of God", and its singularity, within Judaism, consisted of making the "Kingdom of Heaven" real, to promote in this way its definitive arrival on earth as a whole
“Vingui a nosaltres el teu regne, faci’s la teva voluntat a la terra com al cel” (Mt.6, 7-15). Aquesta oració atribuïda a Jesús pels evangelis sinòptics, llegida en el seu context històric-sociològic, indica amb claredat que es demanava una nova societat, el “Regne de Déu o dels Cels”, es constituís al món conegut. Aquest treball, valent-se de les dades històriques vigents i amb l’ajuda de la perspectiva i dels conceptes de les ciències socials adaptats a l’antiguitat, especialment de la sociologia, contextualitza socialment i políticament la interpretació dels fets i dites coneguts relacionats amb el moviment de Jesús Nazareno, des dels factors socials que van condicionar el seu naixement, als que expliquen les característiques de la seva expansió a Roma, així com les seves interaccions i interdependències amb l’Imperi Romà que donen compte de la seva transformació, al segle IV, a Institució de un modificat Imperi Romà denominat: Romà Cristià. A partir d’aquesta perspectiva analítica es mostra que el cristianisme original era un moviment social alternatiu i pacífic que creava comunitats o assemblees (ecclesies) que per les seves creences i pràctiques socials eren un embrió del futur “Regne de Déu”, i la seva singularitat, al si del judaisme, consistia en fer real el “Regne dels Cels” per promoure, així, la seva arribada definitiva a tota la terra
Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/687258
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22352
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Cristianisme
Cristianismo
Christianity
Església
Iglesia
Church
Moviments socials
Movimientos sociales
Social movements
Història social
Historia social
Social history
Sociologia
Sociología
Sociology
S. I-IV d.C
1st-4th centuries
Imperi Romà
Imperio Romano
Roman Empire
2 - Religió i teologia
316 - Sociologia. Comunicació
93 - Història. Ciències auxiliars de la història. Història local
94 - Història general i per països
Title: El movimiento social cristiano en los siglos I al IV: un análisis sociológico de la historia
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors