Item


Asilo y refugio: derechos universales del individuo más allá de sus fronteras nacionales. Estudio comparado entre España y Ecuador, con atención especial a los derechos sociales de los refugiados

The objective of this research is to analyze in a comparative way the rights recognized to people who request and receive refugee status in Ecuador and Spain, through the study of current national and international regulations, doctrine and jurisprudence. The rights of refugees have been gaining prominence due to the high numbers of arrivals of people seeking international protection in each of these countries. Ecuador is currently at the head of South America with the highest number of refugees, and Spain is third in the world in refugee applications. Harmonizing public policies on refuge in the context of national circumstances and legal systems with international regulations is one of the challenges in both countries. The reception of refugees, as well as the mechanisms to guarantee social rights, such as work and social security, are challenges that both states focus on as a priority. For this reason, any contribution that is made, whether material or doctrinal, as is the case in this work, can contribute to a better protection of the rights of millions of people who currently flee their countries of origin or residence for reasons beyond their control. at will in search of international protection

La següent investigació te com a objectiu analitzar de forma comparada els drets reconeguts de les persones que sol·liciten i reben la condició de refugiades a l’Equador i Espanya, mitjançant l’estudi de les normes nacionals e internacionals vigents, la doctrina i la jurisprudència. Els drets de les persones refugiades han estat guanyant protagonisme degut a les altes xifres de persones que arriben sol·licitant protecció internacional a cadascun d’aquests països. Equador en aquests moments a la capçalera d’Amèrica del Sura b la major xifra de refugiats, i Espanya a tercer a nivell mundial en sol·licitud de refugi. Harmonitzar les polítiques públiques sobre refugi en el context de les circumstàncies i ordenaments jurídics nacionals amb la normativa internacional es un dels reptes en ambdós països. L’acolliment de refugiats, així com els mecanismes per garantir els drets socials, com el treball i la seguretat social, són desafiaments que els dos estats enfoquen amb prioritat. Per això, tota aportació que es realitzi, ja sigui material o doctrinal, com es el cas d’aquest treball, pot contribuir a una millor protecció dels drets de milions de persones que en l’actualitat fugen dels seus països d’origen o residencia per a causes alienes a la seva voluntat en busca de protecció internacional

Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa

Universitat de Girona

Manager: Camas Roda, Ferran
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Dret Privat
Author: Puerta Martínez, Yusmany
Date: 2022 July 21
Abstract: The objective of this research is to analyze in a comparative way the rights recognized to people who request and receive refugee status in Ecuador and Spain, through the study of current national and international regulations, doctrine and jurisprudence. The rights of refugees have been gaining prominence due to the high numbers of arrivals of people seeking international protection in each of these countries. Ecuador is currently at the head of South America with the highest number of refugees, and Spain is third in the world in refugee applications. Harmonizing public policies on refuge in the context of national circumstances and legal systems with international regulations is one of the challenges in both countries. The reception of refugees, as well as the mechanisms to guarantee social rights, such as work and social security, are challenges that both states focus on as a priority. For this reason, any contribution that is made, whether material or doctrinal, as is the case in this work, can contribute to a better protection of the rights of millions of people who currently flee their countries of origin or residence for reasons beyond their control. at will in search of international protection
La següent investigació te com a objectiu analitzar de forma comparada els drets reconeguts de les persones que sol·liciten i reben la condició de refugiades a l’Equador i Espanya, mitjançant l’estudi de les normes nacionals e internacionals vigents, la doctrina i la jurisprudència. Els drets de les persones refugiades han estat guanyant protagonisme degut a les altes xifres de persones que arriben sol·licitant protecció internacional a cadascun d’aquests països. Equador en aquests moments a la capçalera d’Amèrica del Sura b la major xifra de refugiats, i Espanya a tercer a nivell mundial en sol·licitud de refugi. Harmonitzar les polítiques públiques sobre refugi en el context de les circumstàncies i ordenaments jurídics nacionals amb la normativa internacional es un dels reptes en ambdós països. L’acolliment de refugiats, així com els mecanismes per garantir els drets socials, com el treball i la seguretat social, són desafiaments que els dos estats enfoquen amb prioritat. Per això, tota aportació que es realitzi, ja sigui material o doctrinal, com es el cas d’aquest treball, pot contribuir a una millor protecció dels drets de milions de persones que en l’actualitat fugen dels seus països d’origen o residencia per a causes alienes a la seva voluntat en busca de protecció internacional
Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/687285
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22353
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Protecció internacional
Protección internacional
International protection
Dret d’asil
Derecho de asilo
Right of asylum
Refugiats
Refugiados
Refugee
Refugi
Refugio
Drets universals
Drets humans
Derechos humanos
Human rights
Drets socials
Derechos sociales
Social rights
Dret internacional
Derecho internacional
International law
Equador
Ecuador
Espanya
España
Spain
341 - Dret internacional. Drets humans
Title: Asilo y refugio: derechos universales del individuo más allá de sus fronteras nacionales. Estudio comparado entre España y Ecuador, con atención especial a los derechos sociales de los refugiados
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors