Item


Club de valientes violencia 0: contextos upstander en educación infantil y primaria para prevenir el acoso de primer y segundo orden

This thesis aims to respond to the global problem of bullying and school violence (UNESO, 2019) from a preventive perspective and based on scientific evidence of social impact. The main objective of the thesis is to demonstrate that Zero Violence Brave Club is an action that is based on scientific evidence and is an effective action in the prevention and reduction of school violence thanks to the creation of a safe context and a support network for the victims and the people who defend the victims. In order to achieve this objective, a field work has been carried out in which the implementation of the Zero Violence Brave Club of 6 infant and primary schools of the Valencian Community, all of them belonging to the Valencia Seminary on The Shoulders of Giants, has been analyzed. In the development of this field work we have conducted focus groups and in-depth interviews with teachers, students and families. The results show that the Zero Violence Brave Club is an action that generates safe contexts to break the silence about violence because it creates support networks for the victims and those who protect them, giving attractiveness to the upstander behaviors that are actively positioned against violence that occurs in school environments. It has also been demonstrated the effectiveness of this action in breaking the isolation of victims, a fact that has resulted in the reduction of school violence in line with research that has studied in depth the Second Order Sexual Assault (Vidu et al., 2017; Flecha, 2021)

En aquesta tesi es pretén donar resposta a una problemàtica mundial que és l’assetjament i violència escolar (UNESO, 2019) des d’una perspectiva preventiva i basada en evidències científiques d’impacte social. L’objectiu principal de la tesi és demostrar que club de valents violència 0 és una actuació que es fonamenta en evidències científiques i que és eficaç en la prevenció i reducció de la violència escolar gràcies a la creació d’un context segur i una xarxa de suport a les víctimes i a les persones que defensen a les víctimes. Per assolir aquest objectiu s’ha dut a terme un treball de camp en què s’ha analitzat la implementació de club de valents violència 0 de 6 escoles d’infantil i primària de la Comunitat Valenciana, totes pertanyents al Seminari de València a Espatlles de Gegants. En el desenvolupament d’aquest treball de camp hem realitzat grups de discussió i entrevistes en profunditat amb professorat, alumnat i familiars. Els resultats demostren que club de valents violència 0 és una actuació que genera contextos segurs per trencar el silenci sobre la violència perquè crea xarxes de suport a les víctimes i als qui protegeixen, dotant d’atractiu els comportaments upstander que es posicionen activament contra la violència que es dona en entorns escolars. També s’ha demostrat l’efectivitat d’aquesta actuació en la ruptura de l’aïllament de les víctimes, fet que ha donat com a resultat la reducció de la violència escolar en consonància amb les investigacions que han estudiat en profunditat l’Assetjament Sexual de Segon Ordre (Vidu et al., 2017 ; Flecha, 2021)

Programa de Doctorat en Educació

Universitat de Girona

Manager: Melgar Alcantud, Patrícia
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Universitat de Girona. Institut de Recerca Educativa
Author: Carbonell Sevilla, Sara
Date: 2022 July 22
Abstract: This thesis aims to respond to the global problem of bullying and school violence (UNESO, 2019) from a preventive perspective and based on scientific evidence of social impact. The main objective of the thesis is to demonstrate that Zero Violence Brave Club is an action that is based on scientific evidence and is an effective action in the prevention and reduction of school violence thanks to the creation of a safe context and a support network for the victims and the people who defend the victims. In order to achieve this objective, a field work has been carried out in which the implementation of the Zero Violence Brave Club of 6 infant and primary schools of the Valencian Community, all of them belonging to the Valencia Seminary on The Shoulders of Giants, has been analyzed. In the development of this field work we have conducted focus groups and in-depth interviews with teachers, students and families. The results show that the Zero Violence Brave Club is an action that generates safe contexts to break the silence about violence because it creates support networks for the victims and those who protect them, giving attractiveness to the upstander behaviors that are actively positioned against violence that occurs in school environments. It has also been demonstrated the effectiveness of this action in breaking the isolation of victims, a fact that has resulted in the reduction of school violence in line with research that has studied in depth the Second Order Sexual Assault (Vidu et al., 2017; Flecha, 2021)
En aquesta tesi es pretén donar resposta a una problemàtica mundial que és l’assetjament i violència escolar (UNESO, 2019) des d’una perspectiva preventiva i basada en evidències científiques d’impacte social. L’objectiu principal de la tesi és demostrar que club de valents violència 0 és una actuació que es fonamenta en evidències científiques i que és eficaç en la prevenció i reducció de la violència escolar gràcies a la creació d’un context segur i una xarxa de suport a les víctimes i a les persones que defensen a les víctimes. Per assolir aquest objectiu s’ha dut a terme un treball de camp en què s’ha analitzat la implementació de club de valents violència 0 de 6 escoles d’infantil i primària de la Comunitat Valenciana, totes pertanyents al Seminari de València a Espatlles de Gegants. En el desenvolupament d’aquest treball de camp hem realitzat grups de discussió i entrevistes en profunditat amb professorat, alumnat i familiars. Els resultats demostren que club de valents violència 0 és una actuació que genera contextos segurs per trencar el silenci sobre la violència perquè crea xarxes de suport a les víctimes i als qui protegeixen, dotant d’atractiu els comportaments upstander que es posicionen activament contra la violència que es dona en entorns escolars. També s’ha demostrat l’efectivitat d’aquesta actuació en la ruptura de l’aïllament de les víctimes, fet que ha donat com a resultat la reducció de la violència escolar en consonància amb les investigacions que han estudiat en profunditat l’Assetjament Sexual de Segon Ordre (Vidu et al., 2017 ; Flecha, 2021)
Programa de Doctorat en Educació
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/687304
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22355
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Violència escolar
Violencia escolar
School violence
Bullying
Model dialògic
Modelo dialógico
Dialogic model
Defensor
Upstander
Testimoni
Testimonio
Bystander
Intervenció
Intervención
Intervention
Assetjament sexual
Acoso sexual
Sexual harassment
159.9 - Psicologia
373 - Ensenyament primari i secundari
Title: Club de valientes violencia 0: contextos upstander en educación infantil y primaria para prevenir el acoso de primer y segundo orden
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors