Item


Creació i comercialització d’un projecte de turisme de voluntariat a la comunitat indígena de Villa Alcira

L’objectiu del present treball, és la creació d’un projecte de turisme solidari - i el pla de màrqueting corresponent - a la comunitat preinca de Villa Alcira, pertanyent al Pueblo indígena Tacana, el qual radica immers a la selva amazònica de Bolívia. Villa Alcira es troba actualment en lluita contra la desforestació i les pressions per l’explotació del sòl de l’Amazònia; a més, està patint una constant pèrdua de tradicions a causa de la pobresa monetària que obliga moltes famílies a emigrar. Són aquests motius els que han despertat als cent vint habitants de la comunitat, la voluntat d’engegar una iniciativa que promogui el desenvolupament social, cultural i econòmic de Villa Alcira, a la vegada que contribueixi a la protecció del seu entorn natural. La iniciativa proposada en aquest treball és verídica i ha estat creada de forma conjunta amb la comunitat indígena. Està fonamentada en la creació d’un sistema de policultura a les terres de Villa Alcira, una pràctica agrícola ancestral basada en la diversificació d’espècies de conreu, la qual presenta diversos avantatges, tals com la millora de la fertilitat o un millor aprofitament del terreny. Mitjançant aquesta tècnica, es pretén facilitar la reforestació de l’Amazònia, així com augmentar la productivitat de les plantacions i, conseqüentment, incentivar l’economia de Villa Alcira i la seva revitalització cultural i social. D’aquesta manera, les famílies de Villa Alcira acolliran i mantindran turistes voluntaris que aportin la seva ajuda per a crear aquest sistema de policonreu, amb la finalitat de generar consciència col·lectiva sobre la necessitat de transformar-se cap a una vida més sostenible, respectant el medi ambient i empoderant a les comunitats indígenes

The goal of this work is to create a solidary tourism project - and the corresponding marketing plan - located in the pre-Inca community of Villa Alcira, belonging to the Tacana Indigenous People, which is immersed in the Amazon rainforest of Bolivia. Villa Alcira is currently fighting deforestation and land-use pressure; furthermore, it is suffering a constant loss of traditions due to the monetary poverty that forces many families to emigrate. It is these reasons that have awakened the one hundred and twenty inhabitants of the community, the desire to launch an initiative that promotes the social, cultural, and economic development of Villa Alcira, while contributing to the protection of its natural environment. The initiative proposed in this work is true and has been created in conjunction with the indigenous community. It is based on the creation of a polyculture system in the land of Villa Alcira, an ancestral agricultural practice based on the diversification of crop species, which has several advantages, such as improved fertility or better use of the land in general. The objective of this technique is to facilitate the reforestation of the Amazon, as well as increase the productivity of the plantations and, consequently, boost the economy of Villa Alcira and its cultural and social revitalization. In this way, the families of Villa Alcira will welcome and support volunteer tourists who will help create this polyculture system, in order to generate collective awareness of the need to transform towards a more sustainable life, respecting the environment and empowering indigenous communities

Manager: Fusté Forné, Francesc
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Pascual Guàrdia, Ariadna
Date: 2022 May
Abstract: L’objectiu del present treball, és la creació d’un projecte de turisme solidari - i el pla de màrqueting corresponent - a la comunitat preinca de Villa Alcira, pertanyent al Pueblo indígena Tacana, el qual radica immers a la selva amazònica de Bolívia. Villa Alcira es troba actualment en lluita contra la desforestació i les pressions per l’explotació del sòl de l’Amazònia; a més, està patint una constant pèrdua de tradicions a causa de la pobresa monetària que obliga moltes famílies a emigrar. Són aquests motius els que han despertat als cent vint habitants de la comunitat, la voluntat d’engegar una iniciativa que promogui el desenvolupament social, cultural i econòmic de Villa Alcira, a la vegada que contribueixi a la protecció del seu entorn natural. La iniciativa proposada en aquest treball és verídica i ha estat creada de forma conjunta amb la comunitat indígena. Està fonamentada en la creació d’un sistema de policultura a les terres de Villa Alcira, una pràctica agrícola ancestral basada en la diversificació d’espècies de conreu, la qual presenta diversos avantatges, tals com la millora de la fertilitat o un millor aprofitament del terreny. Mitjançant aquesta tècnica, es pretén facilitar la reforestació de l’Amazònia, així com augmentar la productivitat de les plantacions i, conseqüentment, incentivar l’economia de Villa Alcira i la seva revitalització cultural i social. D’aquesta manera, les famílies de Villa Alcira acolliran i mantindran turistes voluntaris que aportin la seva ajuda per a crear aquest sistema de policonreu, amb la finalitat de generar consciència col·lectiva sobre la necessitat de transformar-se cap a una vida més sostenible, respectant el medi ambient i empoderant a les comunitats indígenes
The goal of this work is to create a solidary tourism project - and the corresponding marketing plan - located in the pre-Inca community of Villa Alcira, belonging to the Tacana Indigenous People, which is immersed in the Amazon rainforest of Bolivia. Villa Alcira is currently fighting deforestation and land-use pressure; furthermore, it is suffering a constant loss of traditions due to the monetary poverty that forces many families to emigrate. It is these reasons that have awakened the one hundred and twenty inhabitants of the community, the desire to launch an initiative that promotes the social, cultural, and economic development of Villa Alcira, while contributing to the protection of its natural environment. The initiative proposed in this work is true and has been created in conjunction with the indigenous community. It is based on the creation of a polyculture system in the land of Villa Alcira, an ancestral agricultural practice based on the diversification of crop species, which has several advantages, such as improved fertility or better use of the land in general. The objective of this technique is to facilitate the reforestation of the Amazon, as well as increase the productivity of the plantations and, consequently, boost the economy of Villa Alcira and its cultural and social revitalization. In this way, the families of Villa Alcira will welcome and support volunteer tourists who will help create this polyculture system, in order to generate collective awareness of the need to transform towards a more sustainable life, respecting the environment and empowering indigenous communities
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22357
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Turisme solidari -- Bolívia
Volunteer tourism -- Bolivia
Indigenous peoples -- Bolivia
Aborígens -- Bolívia
Villa Alcira -- Bolívia
Title: Creació i comercialització d’un projecte de turisme de voluntariat a la comunitat indígena de Villa Alcira
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors