Item


Turisme Àrtic en una destinació d’alt risc ambiental: creació d’un itinerari ecosostenible a la regió de Troms og Finnmark

El projecte següent consisteix en crear una proposta d’itinerari al comtat de Troms og Finnmark, la regió més al nord de Noruega, situada per sobre del cercle polar Àrtic. Per a la creació d’aquest, es busca explorar en profunditat les principals característiques turístiques sobre aquest indret. És per això que s’estudien aspectes com l’accessibilitat, els recursos, les principals motivacions que generen el viatge, el nivell de desenvolupament turístic de la zona, condicionants del viatge, com ara la climatologia, etc. El desenvolupament d’aquesta recerca es basa en buscar alternatives ecològiques i sostenibles dins del turisme per tal de realitzar un itinerari respectuós davant de la zona d’alt risc ambiental on se centra l’estudi

The following project consists of creating a proposal for an itinerary to the Troms og Finnmark County, the northernmost region of Norway, located above the Arctic Circle. The aim of the creation of this route is to explore in depth the main tourist features of this area. This is why aspects such as accessibility, resources, the main motivations that generate the trip, the level of tourist development in the area, travel conditions, such as the climate, etc., are studied. The development of this research is based on the search for ecological and sustainable alternatives within tourism in order to carry out a respectful itinerary in the area of high environmental risk on which the study is focused

Manager: Baqué Gómez, Anna
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Serra Dalmau, Júlia
Date: 2022 May
Abstract: El projecte següent consisteix en crear una proposta d’itinerari al comtat de Troms og Finnmark, la regió més al nord de Noruega, situada per sobre del cercle polar Àrtic. Per a la creació d’aquest, es busca explorar en profunditat les principals característiques turístiques sobre aquest indret. És per això que s’estudien aspectes com l’accessibilitat, els recursos, les principals motivacions que generen el viatge, el nivell de desenvolupament turístic de la zona, condicionants del viatge, com ara la climatologia, etc. El desenvolupament d’aquesta recerca es basa en buscar alternatives ecològiques i sostenibles dins del turisme per tal de realitzar un itinerari respectuós davant de la zona d’alt risc ambiental on se centra l’estudi
The following project consists of creating a proposal for an itinerary to the Troms og Finnmark County, the northernmost region of Norway, located above the Arctic Circle. The aim of the creation of this route is to explore in depth the main tourist features of this area. This is why aspects such as accessibility, resources, the main motivations that generate the trip, the level of tourist development in the area, travel conditions, such as the climate, etc., are studied. The development of this research is based on the search for ecological and sustainable alternatives within tourism in order to carry out a respectful itinerary in the area of high environmental risk on which the study is focused
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22359
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Àrtida
Arctic regions
Turisme sostenible
Sustainable tourism
Turisme -- Aspectes ambientals
Tourist trade -- Environmental aspects
Title: Turisme Àrtic en una destinació d’alt risc ambiental: creació d’un itinerari ecosostenible a la regió de Troms og Finnmark
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors