Item


Development of an environmental decision support system to enhance coagulation in drinking water treatment plants

Currently, the access to safe drinking water remains to be crucial for mankind development. Due to the geographical context, changes in demography and climate change perspectives, there are regions where water resources are being altered in terms of quantity and quality, compromising future generations availability. Within this context, drinking water treatment plants (DWTPs) are aimed to remove water pollutants through several processes to produce safe drinking water. For DWTPs, one of the main challenges is natural organic matter (NOM), a group of organic compounds which has the capacity to react during the water treatment to generate disinfection by-products (DBPs). Inside the drinking water treatment train, coagulation is a conventional physicochemical treatment presenting high potential in terms of NOM removal. From here, the optimisation of coagulation for NOM removal at full-scale level can be achieved based on water quality. DWTPs digitalisation is increasing, providing a number of online measurements which allow to control NOM from the catchment to the final produced waters, including coagulation step. The main objective of this thesis is the development of enhanced coagulation environmental decision support systems (EDSS) aimed to optimise coagulation for NOM removal at three surface water DWTPs located in the Mediterranean region

Actualment, l’accés de la població a l’aigua potable segueix essent un bé crucial per mantenir/assegurar el desenvolupament humà cap una societat del benestar. A causa del context geogràfic/demogràfic i el canvi climàtic, hi ha regions on el volum i la qualitat dels recursos hídrics disponibles es pot veure compromès per les generacions futures. En aquest context, el procés de potabilització de l’aigua comprèn un seguit de processos i tractaments que té com objectiu eliminar contaminants i generar aigua apte pel consum humà, procés realitzat a les estacions de tractament d’aigua potable (DWTPs). D’entre aquests contaminants, en aigües superficials destaca la matèria orgànica natural (NOM), un seguit de compostos orgànics la seva presència dels quals suposa un repte per la gestió degut a la capacitat per generar subproductes derivats de la desinfecció (DBPs). En el tractament de l’aigua potable, la coagulació és un tractament fisicoquímic convencional que presenta major potencial per l’eliminació de la NOM. A partir d’aquí, l’optimització de la coagulació e escala operacional es pot dur a terme en base la qualitat de l’aigua produïda. Contemplant el marc de digitalització, les DWTPs disposen d’un seguit de mesures en línia per monitoritzar paràmetres relacionats amb la NOM, des de la captació de l’aigua fins la finalització del tractament, incloent la coagulació. L’objectiu principal d’aquesta tesi és el desenvolupament d’uns sistemes d’ajut a la decisió ambiental (EDSS) per la coagulació millorada destinats a eliminar la NOM a tres DWTPs de captació d’aigua superficial en la regió mediterrània

This research was funded by the Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Gobierno de España: Retos de la Sociedad Projects (CTM2017-83598-R & PID2020-112615RA-I00) and the University of Girona

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de l’Aigua

Universitat de Girona

Manager: Monclús Sales, Hèctor
Godo Pla, Lluís
Poch, Manuel
Agencia Estatal de Investigación
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
Author: Suquet Masó, Jordi
Date: 2022 July 29
Abstract: Currently, the access to safe drinking water remains to be crucial for mankind development. Due to the geographical context, changes in demography and climate change perspectives, there are regions where water resources are being altered in terms of quantity and quality, compromising future generations availability. Within this context, drinking water treatment plants (DWTPs) are aimed to remove water pollutants through several processes to produce safe drinking water. For DWTPs, one of the main challenges is natural organic matter (NOM), a group of organic compounds which has the capacity to react during the water treatment to generate disinfection by-products (DBPs). Inside the drinking water treatment train, coagulation is a conventional physicochemical treatment presenting high potential in terms of NOM removal. From here, the optimisation of coagulation for NOM removal at full-scale level can be achieved based on water quality. DWTPs digitalisation is increasing, providing a number of online measurements which allow to control NOM from the catchment to the final produced waters, including coagulation step. The main objective of this thesis is the development of enhanced coagulation environmental decision support systems (EDSS) aimed to optimise coagulation for NOM removal at three surface water DWTPs located in the Mediterranean region
Actualment, l’accés de la població a l’aigua potable segueix essent un bé crucial per mantenir/assegurar el desenvolupament humà cap una societat del benestar. A causa del context geogràfic/demogràfic i el canvi climàtic, hi ha regions on el volum i la qualitat dels recursos hídrics disponibles es pot veure compromès per les generacions futures. En aquest context, el procés de potabilització de l’aigua comprèn un seguit de processos i tractaments que té com objectiu eliminar contaminants i generar aigua apte pel consum humà, procés realitzat a les estacions de tractament d’aigua potable (DWTPs). D’entre aquests contaminants, en aigües superficials destaca la matèria orgànica natural (NOM), un seguit de compostos orgànics la seva presència dels quals suposa un repte per la gestió degut a la capacitat per generar subproductes derivats de la desinfecció (DBPs). En el tractament de l’aigua potable, la coagulació és un tractament fisicoquímic convencional que presenta major potencial per l’eliminació de la NOM. A partir d’aquí, l’optimització de la coagulació e escala operacional es pot dur a terme en base la qualitat de l’aigua produïda. Contemplant el marc de digitalització, les DWTPs disposen d’un seguit de mesures en línia per monitoritzar paràmetres relacionats amb la NOM, des de la captació de l’aigua fins la finalització del tractament, incloent la coagulació. L’objectiu principal d’aquesta tesi és el desenvolupament d’uns sistemes d’ajut a la decisió ambiental (EDSS) per la coagulació millorada destinats a eliminar la NOM a tres DWTPs de captació d’aigua superficial en la regió mediterrània
This research was funded by the Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Gobierno de España: Retos de la Sociedad Projects (CTM2017-83598-R & PID2020-112615RA-I00) and the University of Girona
Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de l’Aigua
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/687337
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22361
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Collection: info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016/CTM2017-83598-R/ES/HACIA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE AYUDA A LA DECISION PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES: DE LA INVESTIGACION BASICA A LA OPTIMA OPERACION EN PLANTA REAL/
info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2020-112615RA-I00/ES/DESARROLLO DE UNA METODOLOGIA PARA UNA GESTION RESILIENTE EN LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. DE LA INVESTIGACION APLICADA A LA VALIDACION A ESCALA REAL/
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Tractament d’aigua potable
Tratamiento de agua potable
Drinking water treatment
Coagulació
Coagulación
Coagulation
Matèria orgànica natural
Materia orgánica natural
Natural organic matter
Subproductes de desinfecció
Subproductos de desinfección
Desinfection by-products
Sistemes de suport a la decisió ambiental
Sistemas de ayuda a la decisión ambiental
Environmental decision support systems
628 - Enginyeria sanitària. Aigua. Sanejament. Enginyeria de la il·luminació
Title: Development of an environmental decision support system to enhance coagulation in drinking water treatment plants
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors