Item


Musicoteràpia amb persones grans i amb les seves persones cuidadores

This work presents the analysis of the practices carried out by the author in context of the Transcultural Music Therapy Master. These have been done at the Residència Verge del Remei at Arenys de Munt (Barcelona) for elderly people and have consisted in 37 music therapy sessions in which a total of 38 people, organized into 3 groups, participated. The results obtained show improvements especially in indicators of monitoring the pulse, establishing eye contact and, mainly, the presence of smiles during the sessions. In addition, qualitatively, a high level of satisfaction in relation to the sessions was also appreciated. All of this confirms the convenience of using music therapy in context of elderly, as it allows working on objectives in the physical-motor, cognitive, social and emotional domains, contributing to an improvement in their quality of life. In addition, a bibliographic review is presented on the use of music therapy with carers of elderly. Caring for elderly dependent people often involves a high level of physical and emotional stress which can cause exhaustion and even physical and/or mental illness. Whether preventively or therapeutically, music therapy can provide improvements in the physical, social and emotional areas of the caregiver. It can also help them, with specific techniques, to incorporate music in an appropriate way in their care tasks

Aquest treball presenta l’anàlisi de les pràctiques realitzades per l’autora en el context del Màster de Musicoteràpia Transcultural. Aquestes, dutes a terme a la Residència Verge del Remei d’Arenys de Munt (Barcelona) per a persones grans, han consistit en 37 sessions de musicoteràpia en les que han participat un total de 38 persones organitzades en 3 grups. Els resultats obtinguts apunten a millores sobretot en els indicadors de seguiment de la pulsació, establiment de contacte visual i, principalment, presència de somriures durant les sessions. A més, qualitativament s’ha apreciat també un elevat grau de satisfacció amb relació a les sessions. Tot plegat confirma la conveniència d’utilitzar la musicoteràpia en el context de les persones grans, ja que permet treballar objectius dels àmbits físic-motriu, cognitiu, social i emocional, contribuint a una millora en la seva qualitat de vida. De manera complementària es presenta una revisió bibliogràfica sobre l’ús de la musicoteràpia amb les persones cuidadores de persones grans. La cura de persones grans en situació de dependència sovint comporta un elevat nivell d’estrès físic i emocional que poden portar a l’esgotament i fins i tot la malaltia física i/o mental. Sigui de manera preventiva o terapèutica, la musicoteràpia pot aportar millores en els àmbits físic, social i emocional de la persona cuidadora. També li pot ajudar, amb tècniques concretes, a incorporar la música de manera adient en les seves tasques de cura

Manager: Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
Bellver Vercher, Isabel
Author: Sesé Taubmann, Ana
Date: 2022 October
Abstract: This work presents the analysis of the practices carried out by the author in context of the Transcultural Music Therapy Master. These have been done at the Residència Verge del Remei at Arenys de Munt (Barcelona) for elderly people and have consisted in 37 music therapy sessions in which a total of 38 people, organized into 3 groups, participated. The results obtained show improvements especially in indicators of monitoring the pulse, establishing eye contact and, mainly, the presence of smiles during the sessions. In addition, qualitatively, a high level of satisfaction in relation to the sessions was also appreciated. All of this confirms the convenience of using music therapy in context of elderly, as it allows working on objectives in the physical-motor, cognitive, social and emotional domains, contributing to an improvement in their quality of life. In addition, a bibliographic review is presented on the use of music therapy with carers of elderly. Caring for elderly dependent people often involves a high level of physical and emotional stress which can cause exhaustion and even physical and/or mental illness. Whether preventively or therapeutically, music therapy can provide improvements in the physical, social and emotional areas of the caregiver. It can also help them, with specific techniques, to incorporate music in an appropriate way in their care tasks
Aquest treball presenta l’anàlisi de les pràctiques realitzades per l’autora en el context del Màster de Musicoteràpia Transcultural. Aquestes, dutes a terme a la Residència Verge del Remei d’Arenys de Munt (Barcelona) per a persones grans, han consistit en 37 sessions de musicoteràpia en les que han participat un total de 38 persones organitzades en 3 grups. Els resultats obtinguts apunten a millores sobretot en els indicadors de seguiment de la pulsació, establiment de contacte visual i, principalment, presència de somriures durant les sessions. A més, qualitativament s’ha apreciat també un elevat grau de satisfacció amb relació a les sessions. Tot plegat confirma la conveniència d’utilitzar la musicoteràpia en el context de les persones grans, ja que permet treballar objectius dels àmbits físic-motriu, cognitiu, social i emocional, contribuint a una millora en la seva qualitat de vida. De manera complementària es presenta una revisió bibliogràfica sobre l’ús de la musicoteràpia amb les persones cuidadores de persones grans. La cura de persones grans en situació de dependència sovint comporta un elevat nivell d’estrès físic i emocional que poden portar a l’esgotament i fins i tot la malaltia física i/o mental. Sigui de manera preventiva o terapèutica, la musicoteràpia pot aportar millores en els àmbits físic, social i emocional de la persona cuidadora. També li pot ajudar, amb tècniques concretes, a incorporar la música de manera adient en les seves tasques de cura
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22367
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Musicoteràpia
Music therapy
Benestar
Well-being
Persones grans
Older people
Title: Musicoteràpia amb persones grans i amb les seves persones cuidadores
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors