Item


Desenvolupament i publicació d’un joc per a mòbils amb components aleatoris

L’objectiu principal és arribar a crear un videojoc accessible i per dispositius mòbils, seguint tots els passos necessaris i com si d’un desenvolupament professional es tractés. La idea és dissenyar un joc que pugui arribar al màxim nombre de plataformes (com Android i/o IOS), dispositius i públic, que segueixi una estratègia que li permeti evolucionar al llarg del temps i s’introdueixi de manera eficient en aquesta indústria. Addicionalment, s’ha proposat crear una petita versió del joc o prototip que en un futur es pugui reprendre per tal de dur a terme un videojoc complet amb la finalitat de posteriorment publicar-lo. Per poder assolir aquest propòsit s’han marcat diferents objectius específics. ● Explorar el mercat i definir un públic objectiu ● Definir un guió pel joc ● Definir l’abast del joc ● Dissenyar i implementar el joc preparat per exportar a mòbil ● Exportar el joc a la forma adient per a poder pujar com a app per a mòbil ● Fer un manteniment i correcció de bugs que surtin en pujar-lo i provar-lo en diferents mòbils

The main objective is to create an accessible video game for mobile devices, following all the necessary steps and as if it were a professional development. The idea is to design a game that can reach the maximum number of platforms (such as Android and/or IOS), devices and audiences, that follows a strategy that allows it to evolve over time and efficiently enter this industry. Additionally, it has been proposed to create a small version of the game or prototype that in the future can be resumed in order to carry out a complete video game with the purpose of later publishing it. In order to achieve this purpose, different specific objectives have been set. ● Explore the market and define a target audience ● Define a script for the game ● Define the scope of the game ● Design and implement the game ready to export to mobile ● Export the game in the appropriate form to be uploaded as an app for mobile ● Carry out maintenance and correction of bugs that appear when uploading and testing it on different mobiles

Departament d’Informàtica, matemàtica aplicada i estadística

Manager: Rodríguez Benítez, Antonio
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Cano Muñoz, David
Date: 2022 September
Abstract: L’objectiu principal és arribar a crear un videojoc accessible i per dispositius mòbils, seguint tots els passos necessaris i com si d’un desenvolupament professional es tractés. La idea és dissenyar un joc que pugui arribar al màxim nombre de plataformes (com Android i/o IOS), dispositius i públic, que segueixi una estratègia que li permeti evolucionar al llarg del temps i s’introdueixi de manera eficient en aquesta indústria. Addicionalment, s’ha proposat crear una petita versió del joc o prototip que en un futur es pugui reprendre per tal de dur a terme un videojoc complet amb la finalitat de posteriorment publicar-lo. Per poder assolir aquest propòsit s’han marcat diferents objectius específics. ● Explorar el mercat i definir un públic objectiu ● Definir un guió pel joc ● Definir l’abast del joc ● Dissenyar i implementar el joc preparat per exportar a mòbil ● Exportar el joc a la forma adient per a poder pujar com a app per a mòbil ● Fer un manteniment i correcció de bugs que surtin en pujar-lo i provar-lo en diferents mòbils
The main objective is to create an accessible video game for mobile devices, following all the necessary steps and as if it were a professional development. The idea is to design a game that can reach the maximum number of platforms (such as Android and/or IOS), devices and audiences, that follows a strategy that allows it to evolve over time and efficiently enter this industry. Additionally, it has been proposed to create a small version of the game or prototype that in the future can be resumed in order to carry out a complete video game with the purpose of later publishing it. In order to achieve this purpose, different specific objectives have been set. ● Explore the market and define a target audience ● Define a script for the game ● Define the scope of the game ● Design and implement the game ready to export to mobile ● Export the game in the appropriate form to be uploaded as an app for mobile ● Carry out maintenance and correction of bugs that appear when uploading and testing it on different mobiles
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22379
Language: cat
Publisher: Departament d’Informàtica, matemàtica aplicada i estadística
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Videojocs
Video games
Title: Desenvolupament i publicació d’un joc per a mòbils amb components aleatoris
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors