Item


Creació d’un videojoc de plataformes musical en 2D: Komorebi

Tot i que les grans empreses desenvolupadores de videojocs han fet ús de tecnologia cada vegada més avançada per tal de crear noves característiques pels seu jocs i augmentar l’expectativa dels jugadors, una bona part del públic segueix fent créixer cada vegada més l’interès pels jocs ‘indie’. Aquests jocs estan desenvolupats per companyies independents, les quals disposen de menys desenvolupadors i, normalment, fan ús d’una tecnologia menys innovadora. Al no disposar de tants recursos, les companyies ‘indie’ han buscat crear jocs innovadors en quan a creativitat, estil i jugabilitat per tal de cridar l’atenció del públic consumidor. A l’hora de proposar-nos el repte de crear un videojoc, ens vam sentir inevitablement lligats a aquesta categoria de desenvolupadors. Donats els nostres coneixements tècnics i l’objectiu del nostre projecte, vam decidir que el nostre joc es basaria en el gènere Action Platformer, el qual incorpora elements de plataformes i de combat al mateix temps. Alhora però, aquest gènere és cada vegada més popular, i per tal de diferenciar-nos de la competència, vam decidir incorporar un altre element a l’estructura principal del nostre joc: la música. La música com a element principal dels videojocs no és cap novetat, i els jocs que es basen en ella s’engloben en el gènere de videojocs “musicals”. Aquest gènere aprofita la música per a crear una interacció satisfactoria amb el jugador, el qual moltes vegades ha de seguir el ritme d’una peça de música per a poder avançar. Així doncs, ens volem situar entre mig dels dos gèneres per tal de crear un títol innovador, que combini la jugabilitat i el caràcter dels Action Platformers i la diversió i interactuabilitat dels jocs musicals. Amb el desenvolupament d’aquest projecte, ens proposem crear un videojoc que es diferenciï dels videojocs existents del mateix gènere, oferint al jugador una experiència de joc diferent i innovadora gràcies a l’incorporació de la música com a tret diferenciatiu.

Although the big video game development companies have made use of increasingly advanced technology in order to create new features for their games and increase the expectation of the players, a large part of the public continues to grow more and more interested in indie games These games are developed by independent companies, which have fewer developers and usually use less innovative technology. Not having so many resources, the ’indie’ companies have sought to create innovative games in terms of creativity, style and playability in order to attract the attention of the consumer public. When we set ourselves the challenge of creating a video game, we felt inevitably tied to this category of developers. Given our technical knowledge and the goal of our project, we decided that our game would be based on the Action Platformer genre, which incorporates elements of platforming and combat at the same time. At the same time, however, this genre is increasingly popular, and in order to differentiate ourselves from the competition, we decided to incorporate another element into the main structure of our game: music. Music as a main element of video games is nothing new, and games based on it fall under the genre of "musical" video games. This genre uses music to create a satisfying interaction with the player, who often has to follow the rhythm of a piece of music in order to progress. So, we want to stand in the middle of the two genres in order to create an innovative title, which combines the gameplay and character of Action Platformers with the fun and interactivity of music games. With the development of this project, we propose to create a video game that differentiates itself from existing video games of the same genre, offering the player a different and innovative gaming experience thanks to the incorporation of music as a differentiating feature

Departament d’Informàtica, matemàtica aplicada i estadística

Manager: Patow, Gustavo
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Darder i Martin, Pol
Lloret Ventura, Quim
Date: 2022 September
Abstract: Tot i que les grans empreses desenvolupadores de videojocs han fet ús de tecnologia cada vegada més avançada per tal de crear noves característiques pels seu jocs i augmentar l’expectativa dels jugadors, una bona part del públic segueix fent créixer cada vegada més l’interès pels jocs ‘indie’. Aquests jocs estan desenvolupats per companyies independents, les quals disposen de menys desenvolupadors i, normalment, fan ús d’una tecnologia menys innovadora. Al no disposar de tants recursos, les companyies ‘indie’ han buscat crear jocs innovadors en quan a creativitat, estil i jugabilitat per tal de cridar l’atenció del públic consumidor. A l’hora de proposar-nos el repte de crear un videojoc, ens vam sentir inevitablement lligats a aquesta categoria de desenvolupadors. Donats els nostres coneixements tècnics i l’objectiu del nostre projecte, vam decidir que el nostre joc es basaria en el gènere Action Platformer, el qual incorpora elements de plataformes i de combat al mateix temps. Alhora però, aquest gènere és cada vegada més popular, i per tal de diferenciar-nos de la competència, vam decidir incorporar un altre element a l’estructura principal del nostre joc: la música. La música com a element principal dels videojocs no és cap novetat, i els jocs que es basen en ella s’engloben en el gènere de videojocs “musicals”. Aquest gènere aprofita la música per a crear una interacció satisfactoria amb el jugador, el qual moltes vegades ha de seguir el ritme d’una peça de música per a poder avançar. Així doncs, ens volem situar entre mig dels dos gèneres per tal de crear un títol innovador, que combini la jugabilitat i el caràcter dels Action Platformers i la diversió i interactuabilitat dels jocs musicals. Amb el desenvolupament d’aquest projecte, ens proposem crear un videojoc que es diferenciï dels videojocs existents del mateix gènere, oferint al jugador una experiència de joc diferent i innovadora gràcies a l’incorporació de la música com a tret diferenciatiu.
Although the big video game development companies have made use of increasingly advanced technology in order to create new features for their games and increase the expectation of the players, a large part of the public continues to grow more and more interested in indie games These games are developed by independent companies, which have fewer developers and usually use less innovative technology. Not having so many resources, the ’indie’ companies have sought to create innovative games in terms of creativity, style and playability in order to attract the attention of the consumer public. When we set ourselves the challenge of creating a video game, we felt inevitably tied to this category of developers. Given our technical knowledge and the goal of our project, we decided that our game would be based on the Action Platformer genre, which incorporates elements of platforming and combat at the same time. At the same time, however, this genre is increasingly popular, and in order to differentiate ourselves from the competition, we decided to incorporate another element into the main structure of our game: music. Music as a main element of video games is nothing new, and games based on it fall under the genre of "musical" video games. This genre uses music to create a satisfying interaction with the player, who often has to follow the rhythm of a piece of music in order to progress. So, we want to stand in the middle of the two genres in order to create an innovative title, which combines the gameplay and character of Action Platformers with the fun and interactivity of music games. With the development of this project, we propose to create a video game that differentiates itself from existing video games of the same genre, offering the player a different and innovative gaming experience thanks to the incorporation of music as a differentiating feature
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22380
Language: cat
Publisher: Departament d’Informàtica, matemàtica aplicada i estadística
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Videojocs
Video games
Title: Creació d’un videojoc de plataformes musical en 2D: Komorebi
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors