Item


Vendor Managed Inventory (VMI) e inventario en consignación como facilitadores de la integración de las empresas de la cadena de suministro del sector farmacéutico

In the literature review carried out on the supply chain in the pharmaceutical sector, it became apparent that the companies (actors) in the different links of the supply chain in this sector are subject to a significant reduction in their profit margins, which affects their competitiveness, due to many diverse and varied reasons that, by extension, we do not discuss in this paper. It follows that cost reduction at all levels in the pharmaceutical sector is an urgent necessity, especially in today’s global and competitive environment. Likewise, the literature review also showed that an important part of the costs of companies in any sector of economic activity are those of their supply chain. This is why this Thesis has been carried out as a research work to find out and analyse the functioning (best practices) of the distribution of medicines in the Spanish market, following the Singh and Kumar (2016) model found in the literature, as well as to find out and analyse whether there are any improvements to be proposed to increase the performance of the supply chain in this sector, and the economic, social and environmental profitability of companies in all links of the supply chain (laboratories, distributors and pharmacies), without forgetting the improvement of the quality of life of citizens, which is the reason for the existence of this sector. For this reason, a series of semi-structured interviews were carried out on a one-to-one basis with pharmaceutical laboratories and distributors. As a result of this research, a supply chain management model is proposed which is innovative in the pharmaceutical sector, and which is the main contribution of this thesis as it fills a gap that exists in the pharmaceutical sector. This model is based on the collaborative integration of all supply chain actors in the sector, claiming that its implementation would lead to a more agile response to changes in demand by all supply chain actors, a better and faster alignment and adaptation to patients’ needs, and a decrease in costs. This would lead to improved supply chain performance and ultimately to increased profitability and competitiveness for all companies in the supply chain in this sector (Lee, 2004)

A la revisió bibliogràfica que es va dur a terme sobre la cadena de subministrament del sector farmacèutic, es va veure que les empreses (agents) de les diferents baules de la cadena de subministrament d’aquest sector estan sotmeses a una reducció important dels seus marges de benefici, la qual cosa afecta la seva competitivitat, a causa de molts diversos i variats motius que, per extensió, no tractem en aquest document. De tot això es desprèn que la reducció de costos a tots els nivells al sector farmacèutic és una necessitat urgent, encara més, en un entorn global i tan competitiu com l’actual. Així mateix, en la revisió de la bibliografia també es va constatar que una part important dels costos de les empreses de qualsevol sector d’activitat econòmica, són els de la seva cadena de subministrament. Per això s’ha realitzat aquesta Tesi com a treball de recerca per conèixer i analitzar el funcionament (best practices ) de la distribució de medicaments al mercat espanyol, seguint el model trobat a la bibliografia de Singh i Kumar (2016), així com esbrinar i analitzar si hi ha alguna millora a proposar per augmentar el rendiment de la cadena de subministrament d’aquest sector, i la rendibilitat econòmica, social i mediambiental de les empreses de totes les baules de la cadena de subministrament (laboratoris, distribuïdors i oficines de farmàcia), sense oblidar la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, que és la raó de l’existència d’aquest sector. Per això s’han dut a terme una sèrie d’entrevistes semiestructurades individualitzades a laboratoris i distribuïdors farmacèutics. Com a resultat d’aquesta recerca es proposa un model de gestió de la cadena de subministrament que és innovador al sector farmacèutic, i que és la principal aportació d’aquesta Tesi ja que cobreix un buit (gap) que hi ha al sector farmacèutic. Aquest model es basa en la integració col·laborativa de tots els agents de la cadena de subministrament del sector, i afirma que amb la seva implementació s’aconseguiria una resposta més àgil als canvis de la demanda per part de tots els agents de la cadena de subministrament, un alineament i adaptació millor i més ràpid a les necessitats dels pacients, i una disminució dels costos. La qual cosa conduiria a una millora del rendiment de la cadena de subministrament i, en darrera instància, a un augment de la rendibilitat i competitivitat de totes les empreses de les diferents baules de la cadena de subministrament d’aquest sector (Lee, 2004)

Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa

Universitat de Girona

Manager: Castro Vila, Rodolfo de
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte
Author: Amaro Martínez, Francisco
Date: 2022 September 15
Abstract: In the literature review carried out on the supply chain in the pharmaceutical sector, it became apparent that the companies (actors) in the different links of the supply chain in this sector are subject to a significant reduction in their profit margins, which affects their competitiveness, due to many diverse and varied reasons that, by extension, we do not discuss in this paper. It follows that cost reduction at all levels in the pharmaceutical sector is an urgent necessity, especially in today’s global and competitive environment. Likewise, the literature review also showed that an important part of the costs of companies in any sector of economic activity are those of their supply chain. This is why this Thesis has been carried out as a research work to find out and analyse the functioning (best practices) of the distribution of medicines in the Spanish market, following the Singh and Kumar (2016) model found in the literature, as well as to find out and analyse whether there are any improvements to be proposed to increase the performance of the supply chain in this sector, and the economic, social and environmental profitability of companies in all links of the supply chain (laboratories, distributors and pharmacies), without forgetting the improvement of the quality of life of citizens, which is the reason for the existence of this sector. For this reason, a series of semi-structured interviews were carried out on a one-to-one basis with pharmaceutical laboratories and distributors. As a result of this research, a supply chain management model is proposed which is innovative in the pharmaceutical sector, and which is the main contribution of this thesis as it fills a gap that exists in the pharmaceutical sector. This model is based on the collaborative integration of all supply chain actors in the sector, claiming that its implementation would lead to a more agile response to changes in demand by all supply chain actors, a better and faster alignment and adaptation to patients’ needs, and a decrease in costs. This would lead to improved supply chain performance and ultimately to increased profitability and competitiveness for all companies in the supply chain in this sector (Lee, 2004)
A la revisió bibliogràfica que es va dur a terme sobre la cadena de subministrament del sector farmacèutic, es va veure que les empreses (agents) de les diferents baules de la cadena de subministrament d’aquest sector estan sotmeses a una reducció important dels seus marges de benefici, la qual cosa afecta la seva competitivitat, a causa de molts diversos i variats motius que, per extensió, no tractem en aquest document. De tot això es desprèn que la reducció de costos a tots els nivells al sector farmacèutic és una necessitat urgent, encara més, en un entorn global i tan competitiu com l’actual. Així mateix, en la revisió de la bibliografia també es va constatar que una part important dels costos de les empreses de qualsevol sector d’activitat econòmica, són els de la seva cadena de subministrament. Per això s’ha realitzat aquesta Tesi com a treball de recerca per conèixer i analitzar el funcionament (best practices ) de la distribució de medicaments al mercat espanyol, seguint el model trobat a la bibliografia de Singh i Kumar (2016), així com esbrinar i analitzar si hi ha alguna millora a proposar per augmentar el rendiment de la cadena de subministrament d’aquest sector, i la rendibilitat econòmica, social i mediambiental de les empreses de totes les baules de la cadena de subministrament (laboratoris, distribuïdors i oficines de farmàcia), sense oblidar la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, que és la raó de l’existència d’aquest sector. Per això s’han dut a terme una sèrie d’entrevistes semiestructurades individualitzades a laboratoris i distribuïdors farmacèutics. Com a resultat d’aquesta recerca es proposa un model de gestió de la cadena de subministrament que és innovador al sector farmacèutic, i que és la principal aportació d’aquesta Tesi ja que cobreix un buit (gap) que hi ha al sector farmacèutic. Aquest model es basa en la integració col·laborativa de tots els agents de la cadena de subministrament del sector, i afirma que amb la seva implementació s’aconseguiria una resposta més àgil als canvis de la demanda per part de tots els agents de la cadena de subministrament, un alineament i adaptació millor i més ràpid a les necessitats dels pacients, i una disminució dels costos. La qual cosa conduiria a una millora del rendiment de la cadena de subministrament i, en darrera instància, a un augment de la rendibilitat i competitivitat de totes les empreses de les diferents baules de la cadena de subministrament d’aquest sector (Lee, 2004)
Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/687418
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22454
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Sector farmacèutic
Sector farmacéutico
Pharmaceutical sector
Distribució farmacèutica
Distribución farmacéutica
Pharmaceutical distribution
Vendor Managed Inventory
Cadena de subministrament farmacèutic
Cadena de subministro farmacéutico
Pharmaceutical supply chain
Inventari en consignació
Inventario en consignación
Consigment inventory
Rendibilitat
Rentabilidad
Profytability
Competitivitat
Competitividad
Competitiveness
Empreses
Empresas
Companies
65 - Gestió i organització. Administració i direcció d’empreses. Publicitat i relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses
615 - Farmacologia. Terapèutica. Toxicologia. Radiologia
Title: Vendor Managed Inventory (VMI) e inventario en consignación como facilitadores de la integración de las empresas de la cadena de suministro del sector farmacéutico
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors