Item


Planta de regeneració d’olis minerals usats

L’oli mineral usat és tot oli industrial que s’hagi tornat inadequat per a l’ús al que se li hagués assignat inicialment. Queden exclosos d’aquesta definició els olis vegetals. Es coneix amb el nom d’olis minerals, els olis provinents del refinat del petroli. L’oli mineral usat és un residu tòxic i perillós que si no es gestiona correctament pot tenir un impacte molt negatiu sobre el medi ambient. Per tant, un bon tractament evita efectes nocius sobre l’entorn a més que permet l’estalvi de recursos naturals, al tornar a introduir olis regenerats en el cicle de consum. Per tal d’evitar els efectes perjudicials anteriorment esmentats, es disposa principalment de tres tractaments: regeneració, valorització energètica i reciclatge. Cremar l’oli usat sense control, abocar-lo al sòl o a l’aigua, provoca importants danys ecològics:  Un vessament pot arribar a les capes freàtiques d’on s’alimenten camps i ciutats.  5 litres d’oli usat cremat contaminen l’aire que una persona respira en tres anys.  1 litre d’oli usat pot contaminar 1 milió de litres d’aigua. Per evitar tots aquest efectes nocius, La Llei Reguladora dels Residus estableix l’obligatorietat de regenerar el 100% dels olis usats produïts a Catalunya; el sistema més favorable des d’un punt de vista mediambiental. Per una banda s’eviten els efectes nocius sobre l’entorn, i per l’altra s’estalvia la compra d’una matèria primera molt escassa al país (petroli i els seus derivats) al tornar a introduir els olis regenerats en el cicle de consum

Used mineral oil is all industrial oil that has become unsuitable for its intended use had initially assigned. Vegetable oils are excluded from this definition. Is known as mineral oils, oils from petroleum refining. Used mineral oil is a toxic and dangerous waste that if not managed properly can have a very negative impact on the environment. So, good treatment avoids harmful effects on the environment in addition to allowing the saving of natural resources, al reintroducing regenerated oils into the consumption cycle. In order to avoid the previously mentioned harmful effects, it is provided mainly three treatments: regeneration, energy recovery and recycling. Burning used oil without control, dumping it on the ground or in water, causes significant damage ecological:  A spill can reach the phreatic layers from which fields are fed i cities.  5 liters of burnt used oil contaminates the air that a person breathes in three years.  1 liter of used oil can contaminate 1 million liters of water. To avoid all these harmful effects, the Waste Regulatory Law establishes the obligation to regenerate 100% of the used oils produced in Catalonia; the system more favorable from an environmental point of view. On the one hand, harmful effects on the environment are avoided, and on the other, it saves energy purchase of a very scarce raw material in the country (petroleum and its derivatives) upon return to introduce regenerated oils into the consumption cycle

Manager: Llop Manero, Miquel Francesc
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Llach i Porcell, Genís
Date: 2019 January 1
Abstract: L’oli mineral usat és tot oli industrial que s’hagi tornat inadequat per a l’ús al que se li hagués assignat inicialment. Queden exclosos d’aquesta definició els olis vegetals. Es coneix amb el nom d’olis minerals, els olis provinents del refinat del petroli. L’oli mineral usat és un residu tòxic i perillós que si no es gestiona correctament pot tenir un impacte molt negatiu sobre el medi ambient. Per tant, un bon tractament evita efectes nocius sobre l’entorn a més que permet l’estalvi de recursos naturals, al tornar a introduir olis regenerats en el cicle de consum. Per tal d’evitar els efectes perjudicials anteriorment esmentats, es disposa principalment de tres tractaments: regeneració, valorització energètica i reciclatge. Cremar l’oli usat sense control, abocar-lo al sòl o a l’aigua, provoca importants danys ecològics:  Un vessament pot arribar a les capes freàtiques d’on s’alimenten camps i ciutats.  5 litres d’oli usat cremat contaminen l’aire que una persona respira en tres anys.  1 litre d’oli usat pot contaminar 1 milió de litres d’aigua. Per evitar tots aquest efectes nocius, La Llei Reguladora dels Residus estableix l’obligatorietat de regenerar el 100% dels olis usats produïts a Catalunya; el sistema més favorable des d’un punt de vista mediambiental. Per una banda s’eviten els efectes nocius sobre l’entorn, i per l’altra s’estalvia la compra d’una matèria primera molt escassa al país (petroli i els seus derivats) al tornar a introduir els olis regenerats en el cicle de consum
Used mineral oil is all industrial oil that has become unsuitable for its intended use had initially assigned. Vegetable oils are excluded from this definition. Is known as mineral oils, oils from petroleum refining. Used mineral oil is a toxic and dangerous waste that if not managed properly can have a very negative impact on the environment. So, good treatment avoids harmful effects on the environment in addition to allowing the saving of natural resources, al reintroducing regenerated oils into the consumption cycle. In order to avoid the previously mentioned harmful effects, it is provided mainly three treatments: regeneration, energy recovery and recycling. Burning used oil without control, dumping it on the ground or in water, causes significant damage ecological:  A spill can reach the phreatic layers from which fields are fed i cities.  5 liters of burnt used oil contaminates the air that a person breathes in three years.  1 liter of used oil can contaminate 1 million liters of water. To avoid all these harmful effects, the Waste Regulatory Law establishes the obligation to regenerate 100% of the used oils produced in Catalonia; the system more favorable from an environmental point of view. On the one hand, harmful effects on the environment are avoided, and on the other, it saves energy purchase of a very scarce raw material in the country (petroleum and its derivatives) upon return to introduce regenerated oils into the consumption cycle
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22488
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Oli vegetal - Indústria i comerç - Aparells i accessoris
Vegetable oil industry - Equipment and supplies
Olis minerals
Mineral oils
Olis i greixos - Indústria i comerç
Oil industries
Residus - Eliminació
Refuse and refuse disposal
Title: Planta de regeneració d’olis minerals usats
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0