Item


Sistemàtica per a l’anàlisi de resultats d’activitats educatives a les institucions museístiques

Museum education has aspects in common with formal education. The objective of this thesis is to define a system for the design and evaluation of educational activities that allows designers and evaluators to improve the results. To achieve this, we propose a conceptual model (language), a visual representation of educational activities and a computer tool developed on the basis of these concepts, which allows managing the designs and evaluation of these activities. The conceptual model has its origin in the study of human cognition and also in the successes of existing instruction design languages and software tools. The parameters that could be useful to an evaluator have also been defined and the different evaluation systems that would allow obtaining these parameters have been located and classified. The conceptual model has been implemented in a computer program prototype. The prototype allows defining the design and execution of educational activities. It also allows managing the evaluations and calculation of different parameters. To define the final version of the prototype and the conceptual model, different performance tests have been carried out consisting of analyzing the behavior of the prototype when dealing with real cases. The conceptual model and the prototype have been adapted according to the results of these tests. The final result is a conceptual model that allows managing the design and evaluation of educational activities in a systematic way and being useful for the analysis of educational activities

L’educació als museus té aspectes comuns amb l’educació formal. L’objectiu d’aquesta tesi és definir una sistemàtica per al disseny i l’avaluació d’activitats educatives que permeti a dissenyadors i avaluadors millorar els resultats. Per a fer-ho, es proposa un model conceptual (llenguatge), una representació visual de les activitats educatives, i una eina informàtica desenvolupada sobre aquests conceptes que permetria gestionar el disseny i l’avaluació d’aquestes activitats. El model conceptual deriva de l’estudi de la cognició humana i també dels encerts dels llenguatges i les eines software de disseny d’instrucció existents. També s’han definit els paràmetres que podrien ser útils a un avaluador i s’han cercat i classificat els diferents sistemes d’avaluació que permeten l’obtenció d’aquests paràmetres. El model conceptual s’ha implementat a un prototipus de programa informàtic. El prototipus permet definir el disseny i les execucions de les activitats educatives. També permet gestionar les avaluacions i els càlculs de diversos paràmetres. Per definir la versió final del prototipus i el model conceptual, es van efectuar diverses proves de funcionament consistents en analitzar el comportament del prototipus davant de casos reals. El model conceptual i el prototipus es van anar adaptant segons els resultats d’aquestes proves. El resultat final és un model conceptual que permet gestionar el disseny i l’avaluació d’activitats educatives de manera sistemàtica, i així, ser útil per a l’anàlisi d’activitats educatives

Programa de Doctorat en Educació

Universitat de Girona

Manager: Medir i Huerta, Rosa M.
Other contributions: Universitat de Girona. Institut de Recerca Educativa
Author: Bosch Bonacasa, Josep
Date: 2022 October 14
Abstract: Museum education has aspects in common with formal education. The objective of this thesis is to define a system for the design and evaluation of educational activities that allows designers and evaluators to improve the results. To achieve this, we propose a conceptual model (language), a visual representation of educational activities and a computer tool developed on the basis of these concepts, which allows managing the designs and evaluation of these activities. The conceptual model has its origin in the study of human cognition and also in the successes of existing instruction design languages and software tools. The parameters that could be useful to an evaluator have also been defined and the different evaluation systems that would allow obtaining these parameters have been located and classified. The conceptual model has been implemented in a computer program prototype. The prototype allows defining the design and execution of educational activities. It also allows managing the evaluations and calculation of different parameters. To define the final version of the prototype and the conceptual model, different performance tests have been carried out consisting of analyzing the behavior of the prototype when dealing with real cases. The conceptual model and the prototype have been adapted according to the results of these tests. The final result is a conceptual model that allows managing the design and evaluation of educational activities in a systematic way and being useful for the analysis of educational activities
L’educació als museus té aspectes comuns amb l’educació formal. L’objectiu d’aquesta tesi és definir una sistemàtica per al disseny i l’avaluació d’activitats educatives que permeti a dissenyadors i avaluadors millorar els resultats. Per a fer-ho, es proposa un model conceptual (llenguatge), una representació visual de les activitats educatives, i una eina informàtica desenvolupada sobre aquests conceptes que permetria gestionar el disseny i l’avaluació d’aquestes activitats. El model conceptual deriva de l’estudi de la cognició humana i també dels encerts dels llenguatges i les eines software de disseny d’instrucció existents. També s’han definit els paràmetres que podrien ser útils a un avaluador i s’han cercat i classificat els diferents sistemes d’avaluació que permeten l’obtenció d’aquests paràmetres. El model conceptual s’ha implementat a un prototipus de programa informàtic. El prototipus permet definir el disseny i les execucions de les activitats educatives. També permet gestionar les avaluacions i els càlculs de diversos paràmetres. Per definir la versió final del prototipus i el model conceptual, es van efectuar diverses proves de funcionament consistents en analitzar el comportament del prototipus davant de casos reals. El model conceptual i el prototipus es van anar adaptant segons els resultats d’aquestes proves. El resultat final és un model conceptual que permet gestionar el disseny i l’avaluació d’activitats educatives de manera sistemàtica, i així, ser útil per a l’anàlisi d’activitats educatives
Programa de Doctorat en Educació
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/687454
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22492
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Museus
Museos
Museums
Educació
Educación
Education
Tecnologia educativa
Tecnología educativa
Educational technology
Educació no formal
Educación no formal
Non-formal education
Museologia
Museología
Museology
Programari educatiu
Software educativo
Educational software
06 - Organitzacions. Associacions. Congressos. Exposicions. Museus
37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
Title: Sistemàtica per a l’anàlisi de resultats d’activitats educatives a les institucions museístiques
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors