Item


Reducció posada en marxa electrònica línia de negoci S2.

Degut a la gran competència al món laboral de la flexografia, els enginyers estan cercant millores per reduir al màxim els costos de producció d’una talladora. Per aquest motiu cal tenir dues línies de negoci: una més estàndard i madura, i l’altra molt més complexa i amb gran valor afegit. Per tal de fer una màquina més competitiva a nivell de preus i un model més econòmic, és difícil trobar la manera de reduir costos amb el material, ja que treballar amb materials de qualitat dubtosa podria fer malbé la màquina o no produir de manera correcte els treballs dels clients. Això repercutiria negativament en la confiança dels clients i fer-nos perdre futures ventes. El projecte se centra en analitzar tot el procés que porten a terme els tècnics electrònics, tant en la part de programació del PLC, com la configuració dels demés perifèrics independents o no del PLC i descobrir quins processos es poden realitzar de manera més fàcil i ràpida. També es pretén estandarditzar tot el procés i millorar les parts que siguin necessàries per tal de fer-lo el més senzill possible i que el tècnic no especialista pugui realitzar-lo. L’abast del projecte anirà des d’analitzar tot el procés fins a dur a terme el manual d’usuari i provar-lo amb els tècnics

Due to the high competition in the flexographic job world, engineers are looking improvements to reduce the production costs of a cutter as much as possible. For this reason it is necessary to have two lines of business: one more standard and mature, and the other very more complex and with great added value. In order to make a more competitive machine in terms of prices and a more economical model, it is difficult to find a way to reduce costs with the material, since working with materials from questionable quality could damage the machine or not produce jobs correctly of the customers. This would have a negative impact on customer confidence and cause us to lose future sales. The project focuses on analyzing the entire process carried out by electronic technicians, both in the programming part of the PLC, and the configuration of the other peripherals independent or not of the PLC and discover which processes can be performed more easy and fast It is also intended to standardize the entire process and improve any parts necessary in order to make it as simple as possible and that the non-specialist technician can perform it The scope of the project will range from analyzing the entire process to carrying it out user manual and test it with the technicians

Manager: Rustullet Reñe, Miquel
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Viadé Saló, Marc
Date: 2020 June 1
Abstract: Degut a la gran competència al món laboral de la flexografia, els enginyers estan cercant millores per reduir al màxim els costos de producció d’una talladora. Per aquest motiu cal tenir dues línies de negoci: una més estàndard i madura, i l’altra molt més complexa i amb gran valor afegit. Per tal de fer una màquina més competitiva a nivell de preus i un model més econòmic, és difícil trobar la manera de reduir costos amb el material, ja que treballar amb materials de qualitat dubtosa podria fer malbé la màquina o no produir de manera correcte els treballs dels clients. Això repercutiria negativament en la confiança dels clients i fer-nos perdre futures ventes. El projecte se centra en analitzar tot el procés que porten a terme els tècnics electrònics, tant en la part de programació del PLC, com la configuració dels demés perifèrics independents o no del PLC i descobrir quins processos es poden realitzar de manera més fàcil i ràpida. També es pretén estandarditzar tot el procés i millorar les parts que siguin necessàries per tal de fer-lo el més senzill possible i que el tècnic no especialista pugui realitzar-lo. L’abast del projecte anirà des d’analitzar tot el procés fins a dur a terme el manual d’usuari i provar-lo amb els tècnics
Due to the high competition in the flexographic job world, engineers are looking improvements to reduce the production costs of a cutter as much as possible. For this reason it is necessary to have two lines of business: one more standard and mature, and the other very more complex and with great added value. In order to make a more competitive machine in terms of prices and a more economical model, it is difficult to find a way to reduce costs with the material, since working with materials from questionable quality could damage the machine or not produce jobs correctly of the customers. This would have a negative impact on customer confidence and cause us to lose future sales. The project focuses on analyzing the entire process carried out by electronic technicians, both in the programming part of the PLC, and the configuration of the other peripherals independent or not of the PLC and discover which processes can be performed more easy and fast It is also intended to standardize the entire process and improve any parts necessary in order to make it as simple as possible and that the non-specialist technician can perform it The scope of the project will range from analyzing the entire process to carrying it out user manual and test it with the technicians
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22495
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Flexografia
Flexography
Impressió en relleu
Relief printing
Talladores
Cutting machines
Title: Reducció posada en marxa electrònica línia de negoci S2.
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors