Item


Disseny i implementació d’un sistema de monitorització de partícules contaminants en ciutats

El canvi climàtic ha passat de ser una idea llunyana a convertir-se en un fet, cada vegada tenim menys pluges i les mitjanes de temperatura són més elevades que en èpoques anteriors. Gran part de la culpa la tenen les activitats humanes que generen gasos contaminants i d’efecte hivernacle. Les ciutats són uns grans focus de contaminació que cal mesurar, per tal de determinar, en temps real, quina contaminació estan respirant els seus habitants. Aquestes dades haurien de ser públiques i accessibles per a qualsevol ciutadà, ja que tothom té dret a conèixer la qualitat de l’aire que respira. A més, en l’actualitat i en un futur molt pròxim, les administracions hauran d’actuar, segons decrets de la UE, en contra d’aquests episodis de contaminació, i per això és indispensable tenir aquesta informació en temps real. Per tant, a causa de l’impacte que té en la nostra salut i en el futur del nostre planeta, la contaminació està en el punt de mira de les administracions. Així entre les necessitats actuals de les ciutats, la monitorització de les partícules i gasos contaminants esdevé cabdal per tal possibilitar una millor qualitat de vida per els seus ciutadans

Climate change has gone from being a distant idea to becoming a fact, every time we have less rain and average temperatures are higher than in previous times. Much of the blame lies with human activities that generate polluting gases and greenhouse effect. Cities are great centers of pollution that must be measured, in order to determine, in time real, what pollution its inhabitants are breathing. This data should be public and accessible to any citizen, since everyone has the right to know the quality of the air you breathe In addition, currently and in the very near future, the administrations will have to act, according to EU decrees, against these pollution episodes, and that is why essential to have this information in real time. Therefore, due to the impact it has on our health and on the future of our planet, the pollution is in the sights of the administrations. Thus among the current needs of cities, the monitoring of polluting particles and gases becomes essential for this enable a better quality of life for its citizens

Manager: Pacheco Valls, Lluís
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Farreras Casamort, Miquel
Date: 2019 June 1
Abstract: El canvi climàtic ha passat de ser una idea llunyana a convertir-se en un fet, cada vegada tenim menys pluges i les mitjanes de temperatura són més elevades que en èpoques anteriors. Gran part de la culpa la tenen les activitats humanes que generen gasos contaminants i d’efecte hivernacle. Les ciutats són uns grans focus de contaminació que cal mesurar, per tal de determinar, en temps real, quina contaminació estan respirant els seus habitants. Aquestes dades haurien de ser públiques i accessibles per a qualsevol ciutadà, ja que tothom té dret a conèixer la qualitat de l’aire que respira. A més, en l’actualitat i en un futur molt pròxim, les administracions hauran d’actuar, segons decrets de la UE, en contra d’aquests episodis de contaminació, i per això és indispensable tenir aquesta informació en temps real. Per tant, a causa de l’impacte que té en la nostra salut i en el futur del nostre planeta, la contaminació està en el punt de mira de les administracions. Així entre les necessitats actuals de les ciutats, la monitorització de les partícules i gasos contaminants esdevé cabdal per tal possibilitar una millor qualitat de vida per els seus ciutadans
Climate change has gone from being a distant idea to becoming a fact, every time we have less rain and average temperatures are higher than in previous times. Much of the blame lies with human activities that generate polluting gases and greenhouse effect. Cities are great centers of pollution that must be measured, in order to determine, in time real, what pollution its inhabitants are breathing. This data should be public and accessible to any citizen, since everyone has the right to know the quality of the air you breathe In addition, currently and in the very near future, the administrations will have to act, according to EU decrees, against these pollution episodes, and that is why essential to have this information in real time. Therefore, due to the impact it has on our health and on the future of our planet, the pollution is in the sights of the administrations. Thus among the current needs of cities, the monitoring of polluting particles and gases becomes essential for this enable a better quality of life for its citizens
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22499
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Contaminació urbana
Urban pollution
Seguiment ambiental
Environmental monitoring
Contaminació - Mesurament
Pollution - Measurement
Title: Disseny i implementació d’un sistema de monitorització de partícules contaminants en ciutats
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors