Item


Desenvolupament d’una aplicació mòbil genèrica per programes d’esdeveniments culturals

A Castelló d’Empúries, el meu poble, cada any es fa un festival cultural, Terra de Trobadors, ambientat en l’Edat Mitjana. Al llarg d’un cap de setmana s’omplen els carrers i places del centre històric de la vila amb un gran nombre d’actuacions i d’actes d’animació, on es vol recrear l’època en què Castelló va ser la capital del comtat d’Empúries. Durant l’última edició vaig pensar com podia ser que un festival d’aquestes característiques amb la gran quantitat d’espectacles i activitats que hi ha, haguéssim de consultar en tot moment la programació en un full de paper i no disposar d’una aplicació mòbil amb tots els avantatges que podria aportar. D’aquí va sorgir la idea de crear una aplicació per a la programació de festivals culturals, una aplicació mòbil per la consulta i un lloc web per la gestió corresponent. Avui en dia tots portem un dispositiu mòbil el damunt i utilitzem moltes aplicacions que ens faciliten el dia a dia, per això em va semblar una oportunitat molt interessant desenvolupar una aplicació mòbil en aquest treball, ja que el coneixement en aplicacions mòbils a dia d’avui està molt valorat en el món laboral. Per altra banda el món web tot i la seva llarga vida segueix sent molt valorat, gràcies a la seva evolució i sobretot per la seva comoditat de poder accedir pràcticament des de qualsevol dispositiu que disposi de connexió a internet. Aleshores també és una tecnologia molt interessant per ampliar-ne el coneixement. Així doncs aquest treball em permetria poder aplicar els coneixements adquirits a la universitat, i veure que era capaç de desenvolupar una aplicació d’aquestes característiques i que m’aportés nous coneixements de tecnologies que actualment destaquen

In Castelló d’Empúries, my town, every year there is a cultural festival, Terra de Troubadours, set in the Middle Ages. Over the course of a weekend, the streets and squares of the historic center of the town are full with a large number of performances and entertainment acts, where you want to recreate the era in which Castelló was the capital of the county of Empúries. During the last edition I thought how could a festival like this be characteristics with the large amount of shows and activities there, we should consult at all times the schedule on a sheet of paper and do not have one mobile application with all the advantages it could bring. This is where the idea came from to create an application for festival programming cultural, a mobile application for consultation and a website for the corresponding management. Nowadays we all carry a mobile device on us and use many applications that they make our day-to-day life easier, which is why I thought it was a very interesting opportunity develop a mobile application in this work, since the knowledge in Mobile applications today are highly valued in the world of work. On the other hand, the web world despite its long life is still highly valued, thanks to its evolution and above all for its convenience of being able to access practically from any device that has an internet connection. Then she is also one very interesting technology to expand knowledge. So this work would allow me to apply the knowledge acquired in the university, and see that he was able to develop such an application characteristics and that it gave me new knowledge of technologies that currently stand out

Manager: Soler i Masó, Josep
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Llorà Batlle, Roger
Date: 2019 September 1
Abstract: A Castelló d’Empúries, el meu poble, cada any es fa un festival cultural, Terra de Trobadors, ambientat en l’Edat Mitjana. Al llarg d’un cap de setmana s’omplen els carrers i places del centre històric de la vila amb un gran nombre d’actuacions i d’actes d’animació, on es vol recrear l’època en què Castelló va ser la capital del comtat d’Empúries. Durant l’última edició vaig pensar com podia ser que un festival d’aquestes característiques amb la gran quantitat d’espectacles i activitats que hi ha, haguéssim de consultar en tot moment la programació en un full de paper i no disposar d’una aplicació mòbil amb tots els avantatges que podria aportar. D’aquí va sorgir la idea de crear una aplicació per a la programació de festivals culturals, una aplicació mòbil per la consulta i un lloc web per la gestió corresponent. Avui en dia tots portem un dispositiu mòbil el damunt i utilitzem moltes aplicacions que ens faciliten el dia a dia, per això em va semblar una oportunitat molt interessant desenvolupar una aplicació mòbil en aquest treball, ja que el coneixement en aplicacions mòbils a dia d’avui està molt valorat en el món laboral. Per altra banda el món web tot i la seva llarga vida segueix sent molt valorat, gràcies a la seva evolució i sobretot per la seva comoditat de poder accedir pràcticament des de qualsevol dispositiu que disposi de connexió a internet. Aleshores també és una tecnologia molt interessant per ampliar-ne el coneixement. Així doncs aquest treball em permetria poder aplicar els coneixements adquirits a la universitat, i veure que era capaç de desenvolupar una aplicació d’aquestes característiques i que m’aportés nous coneixements de tecnologies que actualment destaquen
In Castelló d’Empúries, my town, every year there is a cultural festival, Terra de Troubadours, set in the Middle Ages. Over the course of a weekend, the streets and squares of the historic center of the town are full with a large number of performances and entertainment acts, where you want to recreate the era in which Castelló was the capital of the county of Empúries. During the last edition I thought how could a festival like this be characteristics with the large amount of shows and activities there, we should consult at all times the schedule on a sheet of paper and do not have one mobile application with all the advantages it could bring. This is where the idea came from to create an application for festival programming cultural, a mobile application for consultation and a website for the corresponding management. Nowadays we all carry a mobile device on us and use many applications that they make our day-to-day life easier, which is why I thought it was a very interesting opportunity develop a mobile application in this work, since the knowledge in Mobile applications today are highly valued in the world of work. On the other hand, the web world despite its long life is still highly valued, thanks to its evolution and above all for its convenience of being able to access practically from any device that has an internet connection. Then she is also one very interesting technology to expand knowledge. So this work would allow me to apply the knowledge acquired in the university, and see that he was able to develop such an application characteristics and that it gave me new knowledge of technologies that currently stand out
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22500
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Aplicacions mòbils
Mobile apps
Esdeveniments especials
Special events
Title: Desenvolupament d’una aplicació mòbil genèrica per programes d’esdeveniments culturals
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors