Item


Desenvolupament d’una aplicació web per a la gestió interna d’una associació d’acció social

Vincle1 ´es una associaci´o per la recerca i l’acci´o social que treballa arreu de Catalunya. La seva missi´o ´es promoure la inclusi´o social de persones i col·lectius en risc per tal de contribuir a la igualtat d’oportunitats i construir una societat m´es solid`aria, justa i cohesionada. Per complir aquesta missi´o l’associaci´o duu a terme projectes amb diferents `arees de treball, com: habitatge social, intervenci´o comunit`aria, poble gitano, immigraci´o, inf`ancia, fam´ılia i inclusi´o social. Figura 1.1: Logotip de l’entitat Vincle. Els responsables de l’associaci´o veuen en les noves tecnologies una oportunitat de facilitar la gesti´o i millorar el dia a dia de l’entitat

Vincle1 is an association for research and social action that works throughout Catalonia. The its mission is to promote the social inclusion of people and groups at risk in order to contribute to equal opportunities and build a more solid, fair and cohesive society. For fulfill this mission or the association carries out projects with different areas of work, such as: social housing, community intervention, gypsy people, immigration, childhood, family and social inclusion Figure 1.1: Logo of the Vincle entity. Those in charge of the association see new technologies as an opportunity to facilitate manage and improve the organization’s day-to-day operations

Manager: Soler i Masó, Josep
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Sánchez Buron, Marcos
Date: 2019 June 1
Abstract: Vincle1 ´es una associaci´o per la recerca i l’acci´o social que treballa arreu de Catalunya. La seva missi´o ´es promoure la inclusi´o social de persones i col·lectius en risc per tal de contribuir a la igualtat d’oportunitats i construir una societat m´es solid`aria, justa i cohesionada. Per complir aquesta missi´o l’associaci´o duu a terme projectes amb diferents `arees de treball, com: habitatge social, intervenci´o comunit`aria, poble gitano, immigraci´o, inf`ancia, fam´ılia i inclusi´o social. Figura 1.1: Logotip de l’entitat Vincle. Els responsables de l’associaci´o veuen en les noves tecnologies una oportunitat de facilitar la gesti´o i millorar el dia a dia de l’entitat
Vincle1 is an association for research and social action that works throughout Catalonia. The its mission is to promote the social inclusion of people and groups at risk in order to contribute to equal opportunities and build a more solid, fair and cohesive society. For fulfill this mission or the association carries out projects with different areas of work, such as: social housing, community intervention, gypsy people, immigration, childhood, family and social inclusion Figure 1.1: Logo of the Vincle entity. Those in charge of the association see new technologies as an opportunity to facilitate manage and improve the organization’s day-to-day operations
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22503
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Aplicacions web
Web applications
Sistema LAMP
Title: Desenvolupament d’una aplicació web per a la gestió interna d’una associació d’acció social
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors