Item


Implementació de serveis d’optimització en Smart Grids

La generació distribuïda d’energia elèctrica, també coneguda com generació descentralitzada, consisteix en la generació i l’emmagatzematge d’energia elèctrica a partir de petites fonts d’energia connectades a la xarxa elèctrica de distribució (mitja i baixa tensió) (Wikipedia. Generación distribuida). Els elements que formen part d’aquest tipus de xarxa es coneixen com a fonts d’energia distribuïda (DER en anglès). Les fonts d’energia convencionals, com les centrals tèrmiques, nuclears o també les grans granges solars, acostumen a ser lluny dels centres de consum i l’energia que generen ha de ser transportada a llocs molt distants de la seva localització. En canvi, les DER tenen una estructura descentralitzada, són modulars i pròximes al lloc on s’ha de consumir l’energia que generen. Normalment, les DER consisteixen en diferents tipus de fonts d’energies renovables com l’energia eòlica, solar, biomassa o geotèrmica, i cada cop signifiquen una porció més gran del total de l’energia aportada a la xarxa

The distributed generation of electrical energy, also known as generation decentralized, consists of the generation and storage of electrical energy from small energy sources connected to the electrical distribution network (medium and low voltage) (Wikipedia. Distributed generation). The elements that are part of this type of network are known as distributed energy sources (DER in English). Conventional energy sources, such as thermal, nuclear or large power plants solar farms tend to be far from consumption centers and the energy they generate must be transported to places very distant from its location. In contrast, DERs have one decentralized structure, they are modular and close to the place where the energy must be consumed generate Typically, DERs consist of different types of renewable energy sources such as wind, solar, biomass or geothermal energy, and each time they mean a larger portion of the total energy supplied to the network

Manager: Torrent Fontbona, Ferran
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Bech Rodríguez, Àlex
Date: 2019 January 1
Abstract: La generació distribuïda d’energia elèctrica, també coneguda com generació descentralitzada, consisteix en la generació i l’emmagatzematge d’energia elèctrica a partir de petites fonts d’energia connectades a la xarxa elèctrica de distribució (mitja i baixa tensió) (Wikipedia. Generación distribuida). Els elements que formen part d’aquest tipus de xarxa es coneixen com a fonts d’energia distribuïda (DER en anglès). Les fonts d’energia convencionals, com les centrals tèrmiques, nuclears o també les grans granges solars, acostumen a ser lluny dels centres de consum i l’energia que generen ha de ser transportada a llocs molt distants de la seva localització. En canvi, les DER tenen una estructura descentralitzada, són modulars i pròximes al lloc on s’ha de consumir l’energia que generen. Normalment, les DER consisteixen en diferents tipus de fonts d’energies renovables com l’energia eòlica, solar, biomassa o geotèrmica, i cada cop signifiquen una porció més gran del total de l’energia aportada a la xarxa
The distributed generation of electrical energy, also known as generation decentralized, consists of the generation and storage of electrical energy from small energy sources connected to the electrical distribution network (medium and low voltage) (Wikipedia. Distributed generation). The elements that are part of this type of network are known as distributed energy sources (DER in English). Conventional energy sources, such as thermal, nuclear or large power plants solar farms tend to be far from consumption centers and the energy they generate must be transported to places very distant from its location. In contrast, DERs have one decentralized structure, they are modular and close to the place where the energy must be consumed generate Typically, DERs consist of different types of renewable energy sources such as wind, solar, biomass or geothermal energy, and each time they mean a larger portion of the total energy supplied to the network
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22505
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Smart Grids
Xarxes elèctriques
Electric networks
Energia elèctrica - Distribució
Electric power distribution
Title: Implementació de serveis d’optimització en Smart Grids
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors