Item


Disseny d’un prototip de mandril “torpede” per un procés d’extrusió PVC

En el procés d’extrusió de plàstics s’utilitza un sistema de calibració i refrigeració per evitar deformacions i un acabat superficial rugós. En els perfils oberts no hi ha problema a l’hora de refrigerar ja que totes les parets del perfil estàn en contacte amb el sistema de refrigeració, però en els perfils tancats no totes les parets estàn en contacte amb el medi dissipador i, degut a les altes temperatures a l’interior del perfil, s’ha de reduïr considerablement la velocitat d’extrusió per tal de mantenir la rigidesa del perfil i aconseguir un acabat correcte. El peticionari vol un sistema que permeti la refrigeració de les parets interiors dels perfils tancats, aconseguint així una major velocitat d’extrusió i, en conseqüència, una velocitat de producció més elevada

In the plastic extrusion process, a calibration and cooling system is used to avoid deformations and a rough surface finish. In open profiles there is no problem when cool since all the walls of the profile are in contact with the cooling system, however in the closed profiles not all the walls are in contact with the dissipating medium and, due to the high temperatures inside the profile, the extrusion speed must be reduced considerably in order to maintain the rigidity of the profile and achieve a correct finish. The petitioner wants a system that allows the cooling of the inner walls of the profiles closed, thus achieving a higher extrusion speed and, consequently, a speed of higher production

Manager: Bayer Resplandis, Jordi
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Álvarez Terrier, Pau Antoni
Date: 2019 September 1
Abstract: En el procés d’extrusió de plàstics s’utilitza un sistema de calibració i refrigeració per evitar deformacions i un acabat superficial rugós. En els perfils oberts no hi ha problema a l’hora de refrigerar ja que totes les parets del perfil estàn en contacte amb el sistema de refrigeració, però en els perfils tancats no totes les parets estàn en contacte amb el medi dissipador i, degut a les altes temperatures a l’interior del perfil, s’ha de reduïr considerablement la velocitat d’extrusió per tal de mantenir la rigidesa del perfil i aconseguir un acabat correcte. El peticionari vol un sistema que permeti la refrigeració de les parets interiors dels perfils tancats, aconseguint així una major velocitat d’extrusió i, en conseqüència, una velocitat de producció més elevada
In the plastic extrusion process, a calibration and cooling system is used to avoid deformations and a rough surface finish. In open profiles there is no problem when cool since all the walls of the profile are in contact with the cooling system, however in the closed profiles not all the walls are in contact with the dissipating medium and, due to the high temperatures inside the profile, the extrusion speed must be reduced considerably in order to maintain the rigidity of the profile and achieve a correct finish. The petitioner wants a system that allows the cooling of the inner walls of the profiles closed, thus achieving a higher extrusion speed and, consequently, a speed of higher production
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22514
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Clorur de polivinil
Polyvinyl chloride
Plàstics - Extrusió
Plastics - Extrusion
Title: Disseny d’un prototip de mandril “torpede” per un procés d’extrusió PVC
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors