Item


Aquest estudi te com a objectiu donar informació als propietaris d’una casa unifamiliar ubicada a Vall-llobrega, un poble del Baix Empordà, sobre la possibilitat de projectar una instal·lació d’energies renovables com pot ser l’energia mini eòlica o l’energia solar fotovoltaica, i si escau, quins avantatges i estalvis comporten. Els requeriments dels clients davant de l’estudi són clars: Comprovar la viabilitat d’una instal·lació que subministri energia elèctrica de forma totalment renovable, sense ús de cap dispositiu d’emmagatzematge, amb uns estalvis mínims per mes en la factura de la llum del 30% en mesos amb calefacció interior encesa i del 60% en mesos amb calefacció de la piscina encesa, un import màxim total de 10.000 € d’inversió inicial i preferiblement amb un impacte acústic i visual mínim. El primer pas per començar amb l’estudi de viabilitat en aquest habitatge era analitzar els consums actuals de l’habitatge i comprovar si aquests es poden variar en funció de la possible producció d’electricitat via instal·lació d’energies renovables. S’analitzen els consums i de tots els aparells de l’habitatge i és comprova en quins d’ells l’encesa és variable. Si es així passa a ser un consum anomenat variable, d’altra manera és un consum fix. S’ajunten tots els consums de tots els aparells per un dia representatiu de cada mes i dividit en franges horàries. També s’en comprova, per cada franja horària, la suma de potències. A partir d’aquesta taula, es crea una taula amb els consums totals, fixes i variables de tot el dia, en franges d’una hora

Aquest estudi te com a objectiu donar informació als propietaris d’una casa unifamiliar ubicada a Vall-llobrega, un poble del Baix Empordà, sobre la possibilitat de projectar una instal·lació d’energies renovables com pot ser l’energia mini eòlica o l’energia solar fotovoltaica, i si escau, quins avantatges i estalvis comporten. Els requeriments dels clients davant de l’estudi són clars: Comprovar la viabilitat d’una instal·lació que subministri energia elèctrica de forma totalment renovable, sense ús de cap dispositiu d’emmagatzematge, amb uns estalvis mínims per mes en la factura de la llum del 30% en mesos amb calefacció interior encesa i del 60% en mesos amb calefacció de la piscina encesa, un import màxim total de 10.000 € d’inversió inicial i preferiblement amb un impacte acústic i visual mínim. El primer pas per començar amb l’estudi de viabilitat en aquest habitatge era analitzar els consums actuals de l’habitatge i comprovar si aquests es poden variar en funció de la possible producció d’electricitat via instal·lació d’energies renovables. S’analitzen els consums i de tots els aparells de l’habitatge i és comprova en quins d’ells l’encesa és variable. Si es així passa a ser un consum anomenat variable, d’altra manera és un consum fix. S’ajunten tots els consums de tots els aparells per un dia representatiu de cada mes i dividit en franges horàries. També s’en comprova, per cada franja horària, la suma de potències. A partir d’aquesta taula, es crea una taula amb els consums totals, fixes i variables de tot el dia, en franges d’una hora

This study aims to provide information to the owners of a single-family house located in Vall-llobrega, a town in Baix Empordà, on the possibility of projecting one installation of renewable energy such as mini wind energy or solar energy photovoltaics, and if applicable, what advantages and savings they entail. The requirements of the clients in front of the study are clear: Check the feasibility of a installation that supplies electrical energy in a completely renewable way, without the use of any storage device, with minimal savings per month on the electricity bill 30% in months with indoor heating on and 60% in months with heating from the swimming pool on, a total maximum amount of €10,000 initial investment and preferably with a minimal acoustic and visual impact. The first step to start with the feasibility study in this house was to analyze the current consumption of the home and check if these can be varied depending on the possible production of electricity via installation of renewable energies. The consumptions of all the devices in the home are analyzed and it is checked which of them ignition is variable. If this is the case, it becomes a so-called variable consumption, otherwise it is a fixed consumption. All the consumptions of all the devices for a representative day of every month and divided into time slots. The sum is also checked for each time slot of powers From this table, a table is created with total, fixed and variables throughout the day, in one-hour increments

Manager: Pujol Sagaró, Antoni
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Verhoef Dröge, Enzo
Date: 2019 September 1
Abstract: Aquest estudi te com a objectiu donar informació als propietaris d’una casa unifamiliar ubicada a Vall-llobrega, un poble del Baix Empordà, sobre la possibilitat de projectar una instal·lació d’energies renovables com pot ser l’energia mini eòlica o l’energia solar fotovoltaica, i si escau, quins avantatges i estalvis comporten. Els requeriments dels clients davant de l’estudi són clars: Comprovar la viabilitat d’una instal·lació que subministri energia elèctrica de forma totalment renovable, sense ús de cap dispositiu d’emmagatzematge, amb uns estalvis mínims per mes en la factura de la llum del 30% en mesos amb calefacció interior encesa i del 60% en mesos amb calefacció de la piscina encesa, un import màxim total de 10.000 € d’inversió inicial i preferiblement amb un impacte acústic i visual mínim. El primer pas per començar amb l’estudi de viabilitat en aquest habitatge era analitzar els consums actuals de l’habitatge i comprovar si aquests es poden variar en funció de la possible producció d’electricitat via instal·lació d’energies renovables. S’analitzen els consums i de tots els aparells de l’habitatge i és comprova en quins d’ells l’encesa és variable. Si es així passa a ser un consum anomenat variable, d’altra manera és un consum fix. S’ajunten tots els consums de tots els aparells per un dia representatiu de cada mes i dividit en franges horàries. També s’en comprova, per cada franja horària, la suma de potències. A partir d’aquesta taula, es crea una taula amb els consums totals, fixes i variables de tot el dia, en franges d’una hora
This study aims to provide information to the owners of a single-family house located in Vall-llobrega, a town in Baix Empordà, on the possibility of projecting one installation of renewable energy such as mini wind energy or solar energy photovoltaics, and if applicable, what advantages and savings they entail. The requirements of the clients in front of the study are clear: Check the feasibility of a installation that supplies electrical energy in a completely renewable way, without the use of any storage device, with minimal savings per month on the electricity bill 30% in months with indoor heating on and 60% in months with heating from the swimming pool on, a total maximum amount of €10,000 initial investment and preferably with a minimal acoustic and visual impact. The first step to start with the feasibility study in this house was to analyze the current consumption of the home and check if these can be varied depending on the possible production of electricity via installation of renewable energies. The consumptions of all the devices in the home are analyzed and it is checked which of them ignition is variable. If this is the case, it becomes a so-called variable consumption, otherwise it is a fixed consumption. All the consumptions of all the devices for a representative day of every month and divided into time slots. The sum is also checked for each time slot of powers From this table, a table is created with total, fixed and variables throughout the day, in one-hour increments
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22519
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Instal·lacions fotovoltaiques
Wind power
Energia eòlica
Habitatges unifamiliars
Housing, Single family
Title: Aquest estudi te com a objectiu donar informació als propietaris d’una casa unifamiliar ubicada a Vall-llobrega, un poble del Baix Empordà, sobre la possibilitat de projectar una instal·lació d’energies renovables com pot ser l’energia mini eòlica o l’energia solar fotovoltaica, i si escau, quins avantatges i estalvis comporten. Els requeriments dels clients davant de l’estudi són clars: Comprovar la viabilitat d’una instal·lació que subministri energia elèctrica de forma totalment renovable, sense ús de cap dispositiu d’emmagatzematge, amb uns estalvis mínims per mes en la factura de la llum del 30% en mesos amb calefacció interior encesa i del 60% en mesos amb calefacció de la piscina encesa, un import màxim total de 10.000 € d’inversió inicial i preferiblement amb un impacte acústic i visual mínim. El primer pas per començar amb l’estudi de viabilitat en aquest habitatge era analitzar els consums actuals de l’habitatge i comprovar si aquests es poden variar en funció de la possible producció d’electricitat via instal·lació d’energies renovables. S’analitzen els consums i de tots els aparells de l’habitatge i és comprova en quins d’ells l’encesa és variable. Si es així passa a ser un consum anomenat variable, d’altra manera és un consum fix. S’ajunten tots els consums de tots els aparells per un dia representatiu de cada mes i dividit en franges horàries. També s’en comprova, per cada franja horària, la suma de potències. A partir d’aquesta taula, es crea una taula amb els consums totals, fixes i variables de tot el dia, en franges d’una hora
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors