Item


Disseny i càlcul d’una estructura metàl·lica per cobrir la pista poliesportiva de l’Escola Pompeu Fabra d’Anglès

L’Escola Pompeu Fabra d’Anglès disposa d’una pista poliesportiva exterior la qual es desitja cobrir amb la finalitat d’habilitar un espai exterior per tal que, en situacions meteorològiques desfavorables, l’alumnat no hagi de romandre a l’interior de l’edifici a les estones de recreació. L’objecte present projecte consisteix en el disseny i càlcul d’una estructura metàl·lica per tal cobrir la pista esmenada. La coberta projectada ha de tenir la il·luminació necessària per tal de poder-hi desenvolupar les activitats corresponents en absència de llum diürna. A més a més, s’ha dimensionat l’estructura en previsió a una possible instal·lació de plaques fotovoltaiques

The Pompeu Fabra d’Anglès School has an outdoor multi-sports court which is desirable cover with the purpose of enabling an outdoor space so that, in meteorological situations unfavorable, students must not remain inside the building during recreation periods. The object of this project consists in the design and calculation of a metal structure for this purpose cover the amended track. The projected roof must have the necessary lighting for this to be able to carry out the corresponding activities in the absence of daylight. In addition to moreover, the structure has been dimensioned in anticipation of a possible installation of plates photovoltaics

Manager: Simon Madrenas, Enric
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Vilamitjana Juanhuix, Dídac
Date: 2019 June 1
Abstract: L’Escola Pompeu Fabra d’Anglès disposa d’una pista poliesportiva exterior la qual es desitja cobrir amb la finalitat d’habilitar un espai exterior per tal que, en situacions meteorològiques desfavorables, l’alumnat no hagi de romandre a l’interior de l’edifici a les estones de recreació. L’objecte present projecte consisteix en el disseny i càlcul d’una estructura metàl·lica per tal cobrir la pista esmenada. La coberta projectada ha de tenir la il·luminació necessària per tal de poder-hi desenvolupar les activitats corresponents en absència de llum diürna. A més a més, s’ha dimensionat l’estructura en previsió a una possible instal·lació de plaques fotovoltaiques
The Pompeu Fabra d’Anglès School has an outdoor multi-sports court which is desirable cover with the purpose of enabling an outdoor space so that, in meteorological situations unfavorable, students must not remain inside the building during recreation periods. The object of this project consists in the design and calculation of a metal structure for this purpose cover the amended track. The projected roof must have the necessary lighting for this to be able to carry out the corresponding activities in the absence of daylight. In addition to moreover, the structure has been dimensioned in anticipation of a possible installation of plates photovoltaics
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22520
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Instal·lacions esportives - Disseny i construcció
Sports facilities - Design and construction
Instal·lacions fotovoltaiques
Photovoltaic power systems
Title: Disseny i càlcul d’una estructura metàl·lica per cobrir la pista poliesportiva de l’Escola Pompeu Fabra d’Anglès
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors