Item


Desenvolupament d’intel·ligències artificials dins un videojoc shooter en 2D

Els videojocs els podem classificar de moltes maneres, una de les més popular és segons la forma de jugar-se. D’aquesta manera podem distingir els jocs segons si són, per exemple, de rol, estratègia, plataformes, etc. En particular hi ha un gènere que sempre m’ha atret bastant, i aquest és el dels “Shooters”, que es caracteritzen per ser videojocs d’acció i tirs. Actualment, la varietat d’aquest tipus de videojocs es escassa, la majoria son produïts per empreses “triple A” i repeteixen la saga amb petits canvis per tal de mantenir les ventes. Amb tanta repetibilitat, vaig descobrir els “shooters” en 2D, els quals et proposen una aproximació diferent als “shooters” tradicionals, proposant la perspectiva superior de manera que estan menys enfocats en la punteria del jugador, i més en la part estratègica, ja que faciliten una visió de tot el que envolta al jugador i proposen un repte per tal d’eliminar els enemics

Video games can be classified in many ways, one of the most popular being second the way to play. In this way we can distinguish the games according to whether they are, for example, of role, strategy, platforms, etc. In particular there is a genre that always I was quite attracted to it, and this is the "Shooters", which are characterized by being video games of action and shooting. Currently, the variety of this type of video games is scarce, most of them they are produced by "triple A" companies and repeat the saga with small changes in order to maintain sales. With so much repeatability, I discovered the 2D "shooters", which offer you one different approach to traditional "shooters", proposing the superior perspective of so they are less focused on the player’s aim, and more on the part strategic, since they facilitate a vision of everything that surrounds the player and propose a challenge in order to eliminate the enemies

Manager: Patow, Gustavo
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Canet Roca, Roger
Date: 2022 September 1
Abstract: Els videojocs els podem classificar de moltes maneres, una de les més popular és segons la forma de jugar-se. D’aquesta manera podem distingir els jocs segons si són, per exemple, de rol, estratègia, plataformes, etc. En particular hi ha un gènere que sempre m’ha atret bastant, i aquest és el dels “Shooters”, que es caracteritzen per ser videojocs d’acció i tirs. Actualment, la varietat d’aquest tipus de videojocs es escassa, la majoria son produïts per empreses “triple A” i repeteixen la saga amb petits canvis per tal de mantenir les ventes. Amb tanta repetibilitat, vaig descobrir els “shooters” en 2D, els quals et proposen una aproximació diferent als “shooters” tradicionals, proposant la perspectiva superior de manera que estan menys enfocats en la punteria del jugador, i més en la part estratègica, ja que faciliten una visió de tot el que envolta al jugador i proposen un repte per tal d’eliminar els enemics
Video games can be classified in many ways, one of the most popular being second the way to play. In this way we can distinguish the games according to whether they are, for example, of role, strategy, platforms, etc. In particular there is a genre that always I was quite attracted to it, and this is the "Shooters", which are characterized by being video games of action and shooting. Currently, the variety of this type of video games is scarce, most of them they are produced by "triple A" companies and repeat the saga with small changes in order to maintain sales. With so much repeatability, I discovered the 2D "shooters", which offer you one different approach to traditional "shooters", proposing the superior perspective of so they are less focused on the player’s aim, and more on the part strategic, since they facilitate a vision of everything that surrounds the player and propose a challenge in order to eliminate the enemies
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22533
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Video games - Design
Videojocs - Disseny
Intel·ligència artificial - Programes d’ordinador
Artificial intelligence - Computer programs
Title: Desenvolupament d’intel·ligències artificials dins un videojoc shooter en 2D
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors