Item


Aplicatiu per la generació d’actes de partits de bàsquet

La idea de desenvolupar una aplicació que gestionés l’acta d’un partit de bàsquet va sorgir ja que des de petit he estat lligat al món d’aquest esport, i en un punt d’aquesta etapa em vaig treure el títol d’auxiliar de taula, i des de llavors he passat moltes tardes fent actes de partits per diferents categories dels equips del meu poble. De forma resumida aquesta feina consisteix en deixar anotades totes les accions que transcorren durant un partit de bàsquet. Es fan tres còpies, una pels àrbitres i una per cada entrenador. El procediment per emplenar és el següent: el club s’encarrega d’aconseguir tres fulles d’acta (Figura 1), les quals es col·loquen una a sobre l’altre, i gràcies a fulles de calc, escrivint a la de sobre, s’obtenen tres còpies iguals. Aquest mètode és una mica problemàtic, ja que si les fulles de calc no estan ben posades o bé si fas molta pressió sobre la fulla, obtens còpies de mala qualitat. A més a més d’aquesta problemàtica, és un treball poc àgil, ja que s’ha de canviar el color del bolígraf contínuament i si fas algun error, difícilment el pots resoldre polidament. També, a l’hora d’introduir dades, es perd molt de temps, i per aquestes raons i d’altres vaig començar a pensar en alguna solució per agilitzar aquesta feina. Amb el pas dels anys em va començar a agradar el món de la informàtica, així que vaig començar a plantejar-me un nou projecte on reprendria la meva cerca per agilitzar la feina d’auxiliar de taula. En començar la carrera vaig pensar que seria un bon projecte de final de grau, ja que era original i era un tema que feia temps que m’interessava. Durant el transcurs d’aquest any i l’anterior, la Federació de Bàsquet va començar a promoure un nou mètode per gestionar les actes dels partits, aquest nou mètode consisteix en fer-ho de forma electrònica, així que el meu projecte perdria l’exclusivitat, però tot i això he decidit continuar amb la meva idea, ja que és un projecte que durant molt de temps estic decidit a desenvolupar-lo

The idea of developing an application that managed the minutes of a basketball game arose already that since childhood I have been tied to the world of this sport, and at some point in this stage I will leave get the title of table assistant, and since then I’ve spent many afternoons doing match events for different categories of the teams in my town. In summary, this job consists of writing down all the actions that take place during a basketball game. Three copies are made, one for the referees and one for each coach. The the procedure to fill in is as follows: the club is responsible for obtaining three sheets of minutes (Figure 1), which are placed one on top of the other, and thanks to sheets of chalk, writing on the above, three identical copies are obtained. This method is a little problematic, since if the leaves of chalk are not well placed or if you put a lot of pressure on the sheet, you get bad copies quality In addition to this problem, it is not very agile work, since the color of the pen continuously and if you make a mistake, you can hardly solve it with polish. Also, on time of entering data, a lot of time is wasted, and for these and other reasons I started to think in some solution to expedite this work. Over the years I started to like the computer world, so I started to consider a new project where I would resume my search to speed up the work of assisting de table When I started the degree I thought it would be a good end-of-degree project, since it was original and it was a subject that had interested me for a long time. During the course of this year and the previous one, the Basketball Federation began to promote a new method to manage party proceedings, this new method consists of doing it from electronic form, so my project would lose exclusivity, but still I have decided to continue with my idea, since it is a project that for a long time I am determined to develop it

Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Cansado i Jiménez, Ferran
Date: 2019 September 1
Abstract: La idea de desenvolupar una aplicació que gestionés l’acta d’un partit de bàsquet va sorgir ja que des de petit he estat lligat al món d’aquest esport, i en un punt d’aquesta etapa em vaig treure el títol d’auxiliar de taula, i des de llavors he passat moltes tardes fent actes de partits per diferents categories dels equips del meu poble. De forma resumida aquesta feina consisteix en deixar anotades totes les accions que transcorren durant un partit de bàsquet. Es fan tres còpies, una pels àrbitres i una per cada entrenador. El procediment per emplenar és el següent: el club s’encarrega d’aconseguir tres fulles d’acta (Figura 1), les quals es col·loquen una a sobre l’altre, i gràcies a fulles de calc, escrivint a la de sobre, s’obtenen tres còpies iguals. Aquest mètode és una mica problemàtic, ja que si les fulles de calc no estan ben posades o bé si fas molta pressió sobre la fulla, obtens còpies de mala qualitat. A més a més d’aquesta problemàtica, és un treball poc àgil, ja que s’ha de canviar el color del bolígraf contínuament i si fas algun error, difícilment el pots resoldre polidament. També, a l’hora d’introduir dades, es perd molt de temps, i per aquestes raons i d’altres vaig començar a pensar en alguna solució per agilitzar aquesta feina. Amb el pas dels anys em va començar a agradar el món de la informàtica, així que vaig començar a plantejar-me un nou projecte on reprendria la meva cerca per agilitzar la feina d’auxiliar de taula. En començar la carrera vaig pensar que seria un bon projecte de final de grau, ja que era original i era un tema que feia temps que m’interessava. Durant el transcurs d’aquest any i l’anterior, la Federació de Bàsquet va començar a promoure un nou mètode per gestionar les actes dels partits, aquest nou mètode consisteix en fer-ho de forma electrònica, així que el meu projecte perdria l’exclusivitat, però tot i això he decidit continuar amb la meva idea, ja que és un projecte que durant molt de temps estic decidit a desenvolupar-lo
The idea of developing an application that managed the minutes of a basketball game arose already that since childhood I have been tied to the world of this sport, and at some point in this stage I will leave get the title of table assistant, and since then I’ve spent many afternoons doing match events for different categories of the teams in my town. In summary, this job consists of writing down all the actions that take place during a basketball game. Three copies are made, one for the referees and one for each coach. The the procedure to fill in is as follows: the club is responsible for obtaining three sheets of minutes (Figure 1), which are placed one on top of the other, and thanks to sheets of chalk, writing on the above, three identical copies are obtained. This method is a little problematic, since if the leaves of chalk are not well placed or if you put a lot of pressure on the sheet, you get bad copies quality In addition to this problem, it is not very agile work, since the color of the pen continuously and if you make a mistake, you can hardly solve it with polish. Also, on time of entering data, a lot of time is wasted, and for these and other reasons I started to think in some solution to expedite this work. Over the years I started to like the computer world, so I started to consider a new project where I would resume my search to speed up the work of assisting de table When I started the degree I thought it would be a good end-of-degree project, since it was original and it was a subject that had interested me for a long time. During the course of this year and the previous one, the Basketball Federation began to promote a new method to manage party proceedings, this new method consists of doing it from electronic form, so my project would lose exclusivity, but still I have decided to continue with my idea, since it is a project that for a long time I am determined to develop it
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22534
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Basketball
Basquetbol
Actes
Aplicacions web
Web applications
Title: Aplicatiu per la generació d’actes de partits de bàsquet
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors