Item


Disseny i fabricació d’un utillatge escalfador de xapes i aïllat tèrmicament per a una màquina de deformació incremental

Des de fa uns anys el grup de recerca GREP, situat al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, es dedica a la recerca dels materials. Bàsicament, deformen planxes metàl·liques i polimèriques de geometries bàsiques, mitjançant una fresadora CNC adaptada per aquest tipus de procés. Durant la deformació es recullen dades que posteriorment s’analitzen en funció de diferents paràmetres, com poden ser el material de la planxa, el gruix o la velocitat del capçal. Als inicis de treballar amb aquest procés de fabricació, només es disposava d’un utillatge amb el què suportar les planxes, una taula dinamomètrica per recollir dades de les forces aplicades, i un equipament-utillatge similar al que s’acaba d’anomenar per deformar planxes de majors dimensions. La Figura 1 mostra l’entorn de treball de la màquina de deformació incremental, on es pot veure per ordre descendent el capçal de la màquina, l’utillatge i la taula dinamomètrica

For some years the GREP research group, located in the University’s Science and Technology Park de Girona, is dedicated to the research of materials. Basically, they deform metal plates and polymeric basic geometries, using a CNC milling machine adapted for this type of process During the deformation, data is collected which is later analyzed based on different parameters, such as the material of the plate, the thickness or the speed of the head. At the beginning of working with this manufacturing process, only one tool was available with it what to support the plates, a dynamometric table to collect data on the forces applied, and a tool-equipment similar to the one just mentioned to deform plates of majors dimensions Figure 1 shows the working environment of the incremental deformation machine, where you can see in descending order the head of the machine, the tooling and the dynamometric table

Manager: Garcia-Romeu, Maria Luisa
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Casassayas Grau, Arnau
Date: 2019 June 1
Abstract: Des de fa uns anys el grup de recerca GREP, situat al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, es dedica a la recerca dels materials. Bàsicament, deformen planxes metàl·liques i polimèriques de geometries bàsiques, mitjançant una fresadora CNC adaptada per aquest tipus de procés. Durant la deformació es recullen dades que posteriorment s’analitzen en funció de diferents paràmetres, com poden ser el material de la planxa, el gruix o la velocitat del capçal. Als inicis de treballar amb aquest procés de fabricació, només es disposava d’un utillatge amb el què suportar les planxes, una taula dinamomètrica per recollir dades de les forces aplicades, i un equipament-utillatge similar al que s’acaba d’anomenar per deformar planxes de majors dimensions. La Figura 1 mostra l’entorn de treball de la màquina de deformació incremental, on es pot veure per ordre descendent el capçal de la màquina, l’utillatge i la taula dinamomètrica
For some years the GREP research group, located in the University’s Science and Technology Park de Girona, is dedicated to the research of materials. Basically, they deform metal plates and polymeric basic geometries, using a CNC milling machine adapted for this type of process During the deformation, data is collected which is later analyzed based on different parameters, such as the material of the plate, the thickness or the speed of the head. At the beginning of working with this manufacturing process, only one tool was available with it what to support the plates, a dynamometric table to collect data on the forces applied, and a tool-equipment similar to the one just mentioned to deform plates of majors dimensions Figure 1 shows the working environment of the incremental deformation machine, where you can see in descending order the head of the machine, the tooling and the dynamometric table
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22539
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Xapes - Escalfador
Aïllament tèrmic
Insulation (Heat)
Materials
Dynamometer
Dinamòmetre
Title: Disseny i fabricació d’un utillatge escalfador de xapes i aïllat tèrmicament per a una màquina de deformació incremental
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors