Item


Càlcul a resistència i millora dels punts dèbils d’un quadre de bicicleta de descens

Les bicicletes de descens són conegudes per ser capaces d’absorbir i suportar grans irregularitats i impactes del terreny. És per això que es vol calcular, tant experimentalment com analíticament, la resistència d’un quadre d’alumini 6066-T6 de bicicleta de descens, buscant-ne els punts més desfavorables i intentant reduir-hi les tensions sense augmentar el seu pes. Figura 1. Bicicleta de descens a estudiar Per a fer l’estudi a resistència del quadre es considera les sol·licitacions provocades per la caiguda des d’un metre i mig d’altura amb varis tipus de recepció. Simulant el ciclista i la bicicleta, tenint en compte alguns paràmetres com la rigidesa de les suspensions, el pes dels components... s’obtenen les forces màximes del moment de l’impacte a considerar pel càlcul

Downhill bikes are known for being able to absorb and support grains irregularities and impacts of the terrain. That’s why you want to calculate, so much experimentally and analytically, the resistance of a 6066-T6 aluminum frame downhill bike, looking for the most unfavorable points and trying to reduce them tensions without increasing their weight. Figure 1. Downhill bike to be studied In order to carry out the resistance study of the frame, the induced requests are considered for the fall from a height of one and a half meters with various types of reception. Simulating the cyclist and the bike, taking into account some parameters such as stiffness of the suspensions, the weight of the components... the maximum forces of the moment of the impact to be considered for the calculation

Manager: Ripoll Masferrer, Francesc
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Castells Sanromà, Francesc
Date: 2019 June
Abstract: Les bicicletes de descens són conegudes per ser capaces d’absorbir i suportar grans irregularitats i impactes del terreny. És per això que es vol calcular, tant experimentalment com analíticament, la resistència d’un quadre d’alumini 6066-T6 de bicicleta de descens, buscant-ne els punts més desfavorables i intentant reduir-hi les tensions sense augmentar el seu pes. Figura 1. Bicicleta de descens a estudiar Per a fer l’estudi a resistència del quadre es considera les sol·licitacions provocades per la caiguda des d’un metre i mig d’altura amb varis tipus de recepció. Simulant el ciclista i la bicicleta, tenint en compte alguns paràmetres com la rigidesa de les suspensions, el pes dels components... s’obtenen les forces màximes del moment de l’impacte a considerar pel càlcul
Downhill bikes are known for being able to absorb and support grains irregularities and impacts of the terrain. That’s why you want to calculate, so much experimentally and analytically, the resistance of a 6066-T6 aluminum frame downhill bike, looking for the most unfavorable points and trying to reduce them tensions without increasing their weight. Figure 1. Downhill bike to be studied In order to carry out the resistance study of the frame, the induced requests are considered for the fall from a height of one and a half meters with various types of reception. Simulating the cyclist and the bike, taking into account some parameters such as stiffness of the suspensions, the weight of the components... the maximum forces of the moment of the impact to be considered for the calculation
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22541
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Bicicletes tot terreny
Mountain bikes
Bicycles - Design and construction
Bicicletes - Disseny i construcció
Title: Càlcul a resistència i millora dels punts dèbils d’un quadre de bicicleta de descens
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors