Item


Vote-vote, un sistema de votació electrònica basat en Blockchain que incentiva la participació

Els sistemes i conceptes relacionats amb procediments de votació electrònica han adquirit molta importància en els darrers anys i ara, amb la pandèmia de COVID-19 que estem patint, encara més. En aquest camp s’han proposat diverses solucions electròniques, les més recents basades en tecnologia Blockchain. Les característiques i propietats més destacades de la tecnologia Blockchain són: transparència, immutabilitat i traçabilitat de les dades, unes avantatges que són molt interessants en el camp que ocupa aquest projecte, els processos electorals i els garanties que ofereixen en format electrònic. A més, un dels problemes recurrents en tot procés electoral és la participació o, més concretament, els mecanismes d’incentivació de la participació. Aquest projecte busca oferir solucions en aquest sentit. En aquest projecte final de grau presentem l’aplicació Vote-Vote, una plataforma digital per dur a terme processos de votació electrònica de forma ràpida i confiable, basada en Blockchain, que utilitza mecanismes de votació originals per tal d’incentivar la participació. Vote-Vote pretén trencar amb el principi de votació “una persona un vot” i introdueix un mecanisme més atractiu que permet emetre pre-vots per companys, amics i familiars que també tenen el dret a vot en un determinat procés de votació. El vots emesos en segona ronda han de ser ratificats per els destinataris que poden confirmar-lo, anular-lo o canviar-ne el sentit

Systems and concepts related to electronic voting procedures have become very important in recent years and now, with the COVID-19 pandemic that we are suffering, even more. Several electronic solutions have been proposed in this field, the most recent ones based on Blockchain technology. The characteristics i most prominent properties of Blockchain technology are: transparency, immutability and traceability of data, advantages that are very interesting in the field that occupies this project, the electoral processes and the guarantees they offer in electronic format In addition, one of the recurring problems in the entire electoral process is the participation or, more specifically, the mechanisms to encourage participation. This project seeks to offer solutions in this regard. In this final degree project we present the Vote-Vote application, a digital platform to carry out electronic voting processes quickly and reliably, based on Blockchain, which uses original voting mechanisms to incentivize participation. Vote-Vote aims to break with the "one person" principle of voting a vote" and introduces a more attractive mechanism that allows pre-votes to be issued by colleagues, friends and family members who also have the right to vote in a certain voting process election. The votes cast in the second round must be ratified by the recipients who they can confirm it, cancel it or change its meaning

Manager: El-Fakdi Sencianes, Andrés
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Cata, Bogdan
Date: 2019 September 1
Abstract: Els sistemes i conceptes relacionats amb procediments de votació electrònica han adquirit molta importància en els darrers anys i ara, amb la pandèmia de COVID-19 que estem patint, encara més. En aquest camp s’han proposat diverses solucions electròniques, les més recents basades en tecnologia Blockchain. Les característiques i propietats més destacades de la tecnologia Blockchain són: transparència, immutabilitat i traçabilitat de les dades, unes avantatges que són molt interessants en el camp que ocupa aquest projecte, els processos electorals i els garanties que ofereixen en format electrònic. A més, un dels problemes recurrents en tot procés electoral és la participació o, més concretament, els mecanismes d’incentivació de la participació. Aquest projecte busca oferir solucions en aquest sentit. En aquest projecte final de grau presentem l’aplicació Vote-Vote, una plataforma digital per dur a terme processos de votació electrònica de forma ràpida i confiable, basada en Blockchain, que utilitza mecanismes de votació originals per tal d’incentivar la participació. Vote-Vote pretén trencar amb el principi de votació “una persona un vot” i introdueix un mecanisme més atractiu que permet emetre pre-vots per companys, amics i familiars que també tenen el dret a vot en un determinat procés de votació. El vots emesos en segona ronda han de ser ratificats per els destinataris que poden confirmar-lo, anular-lo o canviar-ne el sentit
Systems and concepts related to electronic voting procedures have become very important in recent years and now, with the COVID-19 pandemic that we are suffering, even more. Several electronic solutions have been proposed in this field, the most recent ones based on Blockchain technology. The characteristics i most prominent properties of Blockchain technology are: transparency, immutability and traceability of data, advantages that are very interesting in the field that occupies this project, the electoral processes and the guarantees they offer in electronic format In addition, one of the recurring problems in the entire electoral process is the participation or, more specifically, the mechanisms to encourage participation. This project seeks to offer solutions in this regard. In this final degree project we present the Vote-Vote application, a digital platform to carry out electronic voting processes quickly and reliably, based on Blockchain, which uses original voting mechanisms to incentivize participation. Vote-Vote aims to break with the "one person" principle of voting a vote" and introduces a more attractive mechanism that allows pre-votes to be issued by colleagues, friends and family members who also have the right to vote in a certain voting process election. The votes cast in the second round must be ratified by the recipients who they can confirm it, cancel it or change its meaning
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22542
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Cadena de blocs (Bases de dades)
Blockchains (Databases)
Vot electrònic
Electronic voting
Title: Vote-vote, un sistema de votació electrònica basat en Blockchain que incentiva la participació
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors