Item


Model adaptatiu d’aprenentatge personalitzat

En el treball de final de grau d’enginyeria informàtica, es va presentar una proposta de projecte de plataforma docent com a eina de suport al professorat. En aquesta no es contemplaven aspectes de tractament individualitzat més enllà de desenvolupar les eines necessàries que permetessin fer un seguiment del treball cooperatiu i una avaluació individual senzilla i eficaç per part del professorat. La implementació d’aquesta plataforma, que estava sota el domini d’Unigrades, en els seus inicis es centrava en la importància dels cursos de formació a distància com són els MOOCS (Massive Online Open Courses) i avaluació continuada dels estudiants. Aquest projecte de final de màster proposa anar un pas més enllà i desenvolupar eines intel·ligents que personalitzin la feina dels estudiants a partir de l’anàlisi de paràmetres tals com la motivació, l’autoestima o fins i tot els coneixements previs. Aquests paràmetres, modelats mitjançant models matemàtics definits específicament, hauran de ser millorats actuant directament sobre els pesos dels diferents coeficients. El sistema haurà d’anar proposant exercicis i activitats de manera que s’optimitzin aquests valors fins a arribar a una estabilització

In the computer engineering degree thesis, a proposal was presented teaching platform project as a support tool for teachers. In this one it is not they contemplated aspects of individualized treatment beyond developing the tools necessary to monitor cooperative work and individual evaluation simple and effective by the teachers. The implementation of this platform, which was under the dominance of Unigrades, in its beginnings it focused on the importance of the courses of distance learning such as MOOCS (Massive Online Open Courses) and assessment continued students. This master’s final project proposes to go a step further and develop tools intelligent that personalize the students’ work based on the analysis of such parameters such as motivation, self-esteem or even prior knowledge. These parameters, modeled using specifically defined mathematical models, will have to be improved acting directly on the weights of the different coefficients. The system will have to go proposing exercises and activities so as to optimize these values until reaching one stabilization

Manager: Batlle Grabulosa, Joan
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Crous Mayné, David
Date: 2019 September 1
Abstract: En el treball de final de grau d’enginyeria informàtica, es va presentar una proposta de projecte de plataforma docent com a eina de suport al professorat. En aquesta no es contemplaven aspectes de tractament individualitzat més enllà de desenvolupar les eines necessàries que permetessin fer un seguiment del treball cooperatiu i una avaluació individual senzilla i eficaç per part del professorat. La implementació d’aquesta plataforma, que estava sota el domini d’Unigrades, en els seus inicis es centrava en la importància dels cursos de formació a distància com són els MOOCS (Massive Online Open Courses) i avaluació continuada dels estudiants. Aquest projecte de final de màster proposa anar un pas més enllà i desenvolupar eines intel·ligents que personalitzin la feina dels estudiants a partir de l’anàlisi de paràmetres tals com la motivació, l’autoestima o fins i tot els coneixements previs. Aquests paràmetres, modelats mitjançant models matemàtics definits específicament, hauran de ser millorats actuant directament sobre els pesos dels diferents coeficients. El sistema haurà d’anar proposant exercicis i activitats de manera que s’optimitzin aquests valors fins a arribar a una estabilització
In the computer engineering degree thesis, a proposal was presented teaching platform project as a support tool for teachers. In this one it is not they contemplated aspects of individualized treatment beyond developing the tools necessary to monitor cooperative work and individual evaluation simple and effective by the teachers. The implementation of this platform, which was under the dominance of Unigrades, in its beginnings it focused on the importance of the courses of distance learning such as MOOCS (Massive Online Open Courses) and assessment continued students. This master’s final project proposes to go a step further and develop tools intelligent that personalize the students’ work based on the analysis of such parameters such as motivation, self-esteem or even prior knowledge. These parameters, modeled using specifically defined mathematical models, will have to be improved acting directly on the weights of the different coefficients. The system will have to go proposing exercises and activities so as to optimize these values until reaching one stabilization
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22554
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Massive Online Open Courses
Ensenyament assistit per ordinador
Computer-assisted instruction
Sistemes tutorials intel·ligents
Intelligent tutoring systems
Title: Model adaptatiu d’aprenentatge personalitzat
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors