Item


Creació d’un joc d’estil Metroidvania 2D amb perspectiva lateral

Arquitectura, escultura, pintura, música, literatura, dansa i cinema. . . Aquestes són les considerades set belles arts del món. La humanitat ha avançat de tal grau que les arts s’han expandit, evolucionat i redefinit al llarg dels segles des de les prehistòriques pintures rupestres fins al cinema contemporani. A partir dels noranta, hi ha el polèmic debat de si els videojocs poden ser considerats el vuitè art. Llavors, quan és que alguna cosa pot ser considerat art? Segons la RAE l’art és defineix com: "manifestació de l’activitat humana mitjançant la qual s’interpreta el real o es plasma l’imaginari amb recursos plàstics, lingüístics o sonors". D’aquesta manera, podríem definir als videojocs com "Artés plàstiques, lingüístiques i sonores interactives", ja que el jugador participa dintre d’un producte que mostra seqüències (plàstiques), lingüístiques (guió) i sonores (bonda sonora). La significativa evolució dels videojocs ha permès que aquests puguin contenir elements comuns a les set belles arts. O algú pot negar que els jocs actuals no tenen petits indicis de cinema, literatura, pintura o música? En l’àmbit tècnic, els videojocs han patit una gran evolució des dels seus orígens. L’avenç tecnològic, l’augment del nombre de desenvolupadors i empreses en aquest sector, ha permès crear productes amb mecàniques més complexes, dispositius físics i plataformes innovadores amb les quals interactuar i consumir videojocs com a producte i art

Architecture, sculpture, painting, music, literature, dance and cinema. . . These are considered the seven fine arts of the world. Humanity has made such progress degree that the arts have expanded, evolved and redefined over the centuries since from prehistoric cave paintings to contemporary cinema. From the nineties, there is the controversial debate of whether video games can be considered the eighth art. So when can something be considered art? According to the RAE, art is defined as: "manifestation of human activity through which the real is interpreted or the imaginary is embodied with plastic resources, linguistic or sound". In this way, we could define video games as "Interactive plastic, linguistic and sound arts", since the player participates within a product that shows sequences (plastic), linguistic (script) and sounds (soundtrack). The significant evolution of video games has allowed them to contain elements common to the seven fine arts. Or someone can deny that the current games don’t they have small hints of cinema, literature, painting or music? In the technical field, video games have undergone a great evolution since their origins. Technological progress, the increase in the number of developers and companies in this sector, it has made it possible to create products with more complex mechanics, physical devices and innovative platforms to interact with and consume video games as product and art

Manager: Patow, Gustavo
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Quintana Massana, Judit
Bermeo Quito, Wilber Eduardo
Date: 2022 September 1
Abstract: Arquitectura, escultura, pintura, música, literatura, dansa i cinema. . . Aquestes són les considerades set belles arts del món. La humanitat ha avançat de tal grau que les arts s’han expandit, evolucionat i redefinit al llarg dels segles des de les prehistòriques pintures rupestres fins al cinema contemporani. A partir dels noranta, hi ha el polèmic debat de si els videojocs poden ser considerats el vuitè art. Llavors, quan és que alguna cosa pot ser considerat art? Segons la RAE l’art és defineix com: "manifestació de l’activitat humana mitjançant la qual s’interpreta el real o es plasma l’imaginari amb recursos plàstics, lingüístics o sonors". D’aquesta manera, podríem definir als videojocs com "Artés plàstiques, lingüístiques i sonores interactives", ja que el jugador participa dintre d’un producte que mostra seqüències (plàstiques), lingüístiques (guió) i sonores (bonda sonora). La significativa evolució dels videojocs ha permès que aquests puguin contenir elements comuns a les set belles arts. O algú pot negar que els jocs actuals no tenen petits indicis de cinema, literatura, pintura o música? En l’àmbit tècnic, els videojocs han patit una gran evolució des dels seus orígens. L’avenç tecnològic, l’augment del nombre de desenvolupadors i empreses en aquest sector, ha permès crear productes amb mecàniques més complexes, dispositius físics i plataformes innovadores amb les quals interactuar i consumir videojocs com a producte i art
Architecture, sculpture, painting, music, literature, dance and cinema. . . These are considered the seven fine arts of the world. Humanity has made such progress degree that the arts have expanded, evolved and redefined over the centuries since from prehistoric cave paintings to contemporary cinema. From the nineties, there is the controversial debate of whether video games can be considered the eighth art. So when can something be considered art? According to the RAE, art is defined as: "manifestation of human activity through which the real is interpreted or the imaginary is embodied with plastic resources, linguistic or sound". In this way, we could define video games as "Interactive plastic, linguistic and sound arts", since the player participates within a product that shows sequences (plastic), linguistic (script) and sounds (soundtrack). The significant evolution of video games has allowed them to contain elements common to the seven fine arts. Or someone can deny that the current games don’t they have small hints of cinema, literature, painting or music? In the technical field, video games have undergone a great evolution since their origins. Technological progress, the increase in the number of developers and companies in this sector, it has made it possible to create products with more complex mechanics, physical devices and innovative platforms to interact with and consume video games as product and art
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22562
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Videojocs - Disseny
Video games - Design
2D
Dos dimensions
Metroidvania
Title: Creació d’un joc d’estil Metroidvania 2D amb perspectiva lateral
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors