Item


Valoració dels canvis que pateix la uretra durant l’embaràs objectivats per ecografia 2D i la relació d’aquests amb l’aparició d’incontinència d’orina en la gestació

Urinary incontinence (UI) is a dysfunction that has a very negative impact on the quality of life of women who suffer from it (low self-esteem, shame, restriction of social contacts, etc.). Different factors involved in the development of this dysfunction have been described, being pregnancy and childbirth among the main ones. During pregnancy, 4 out of 10 women develop UI, and, what is even more relevant, suffering from this problem in pregnancy is an important risk factor for the persistence of UI after childbirth. It has also been seen that a higher degree of UI (moderate / severe / very severe) has a greater impact on the quality of life of those women who suffer from it. The main objective of this thesis is to assess whether in the first trimester of pregnancy there are identifiable differential features that would allow us to discriminate which group of pregnant women would be most at risk of developing moderate / severe UI throughout pregnancy. To this end, we have designed a prospective cohort study with 152 nulliparous pregnant women recruited at the Hospital de Santa Caterina de Salt, between 2018 and 2020. The pregnant women were assessed for a series of clinical and ultrasound variables both in the first and third trimester. Clinical variables were: ethnicity, age, smoking habits, level of education, BMI, and ICIQ-SF questionnaire score. Ultrasound variables were mesured at rest and straining: retrovesical angle, urethral length, urethral sphincter thickness and urethral mobility. Of all the variables studied in the first trimester, urethral mobility (both assessed by introital and transperineal 2D ultrasound) and BMI showed an association with the onset of moderate / severe UI in the third trimester. Based on these variables, we developed two models of UI prediction in pregnancy: introital urethral mobility-BMI and transperineal urethral mobility-BMI. We then created an online application for each of the models that would allow us to calculate at the beginning of the pregnancy the individual risk that each pregnant woman has of presenting moderate / severe UI in the third trimester. Therefore, based on the individual risk calculated with the application, different primary prevention programs may be proposed to each pregnant woman according to their risk group (high, medium or low)

La incontinència urinària (IU) és una disfunció que té un impacte molt negatiu sobre la qualitat de vida de les dones que la pateixen: baixa autoestima, vergonya, restricció de contactes socials, etc. S’han descrit diferents factors implicats en el desenvolupament d’aquesta disfunció, essent-ne l’embaràs i el part uns dels principals. Durant l’embaràs, 4 de cada 10 dones desenvolupen IU, i el que encara és més rellevant: patir aquest problema en la gestació és un factor de risc important en la persistència de la IU després del part. També s’ha vist que les dones amb major grau d’IU (moderada/greu/molt greu) tenen més afectació en la seva qualitat de vida. L’objectiu principal d’aquesta tesi era avaluar si en el primer trimestre d’embaràs hi ha trets diferencials identificables que ens permetessin discriminar quin grup de dones gestants tindria més risc de desenvolupar IU moderada/greu al llarg de l’embaràs. Amb aquesta finalitat hem dissenyat un estudi de cohorts prospectiu amb 152 gestants nul·lípares reclutades a l’Hospital de Santa Caterina de Salt entre els anys 2018 i 2020. A les gestants se’ls va valorar una sèrie de variables clíniques i ecogràfiques tant en el primer com en el tercer trimestre. Les variables clíniques eren: ètnia, edat, hàbit tabàquic, nivell d’estudis, IMC i puntuació del qüestionari ICIQ-SF. Les variables ecogràfiques, per la seva banda, eren: mobilitat uretral, angle retrovesical en repòs i esforç, longitud uretral en repòs i esforç i gruix esfínter uretral en repòs i esforç. De totes les variables estudiades en el primer trimestre, la mobilitat uretral (tant valorada per ecografia 2D introital com per transperineal) i l’IMC van ser les que van mostrar associació amb l’aparició d’IU moderada/greu en el tercer trimestre. Així doncs, basant-nos en aquestes variables vam elaborar dos models de predicció d’IU en la gestació: mobilitat uretral introital-IMC i mobilitat uretral transperineal-IMC. Tot seguit vam crear un aplicatiu en línia per a cadascun dels models que ens permetria calcular a l’inici de l’embaràs el risc individual que té cada gestant de presentar IU moderada/greu en el tercer trimestre. D’aquesta manera, en base al risc individual calculat amb l’aplicatiu es podran proposar a cada gestant diferents programes de prevenció primària segons el seu grup de risc (alt, mitjà o baix)

Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut

Universitat de Girona

Manager: Ramos Blanes, Rafel
Cassadó Garriga, Jordi
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques
Author: Carrera Boix, Alícia
Date: 2022 November 4
Abstract: Urinary incontinence (UI) is a dysfunction that has a very negative impact on the quality of life of women who suffer from it (low self-esteem, shame, restriction of social contacts, etc.). Different factors involved in the development of this dysfunction have been described, being pregnancy and childbirth among the main ones. During pregnancy, 4 out of 10 women develop UI, and, what is even more relevant, suffering from this problem in pregnancy is an important risk factor for the persistence of UI after childbirth. It has also been seen that a higher degree of UI (moderate / severe / very severe) has a greater impact on the quality of life of those women who suffer from it. The main objective of this thesis is to assess whether in the first trimester of pregnancy there are identifiable differential features that would allow us to discriminate which group of pregnant women would be most at risk of developing moderate / severe UI throughout pregnancy. To this end, we have designed a prospective cohort study with 152 nulliparous pregnant women recruited at the Hospital de Santa Caterina de Salt, between 2018 and 2020. The pregnant women were assessed for a series of clinical and ultrasound variables both in the first and third trimester. Clinical variables were: ethnicity, age, smoking habits, level of education, BMI, and ICIQ-SF questionnaire score. Ultrasound variables were mesured at rest and straining: retrovesical angle, urethral length, urethral sphincter thickness and urethral mobility. Of all the variables studied in the first trimester, urethral mobility (both assessed by introital and transperineal 2D ultrasound) and BMI showed an association with the onset of moderate / severe UI in the third trimester. Based on these variables, we developed two models of UI prediction in pregnancy: introital urethral mobility-BMI and transperineal urethral mobility-BMI. We then created an online application for each of the models that would allow us to calculate at the beginning of the pregnancy the individual risk that each pregnant woman has of presenting moderate / severe UI in the third trimester. Therefore, based on the individual risk calculated with the application, different primary prevention programs may be proposed to each pregnant woman according to their risk group (high, medium or low)
La incontinència urinària (IU) és una disfunció que té un impacte molt negatiu sobre la qualitat de vida de les dones que la pateixen: baixa autoestima, vergonya, restricció de contactes socials, etc. S’han descrit diferents factors implicats en el desenvolupament d’aquesta disfunció, essent-ne l’embaràs i el part uns dels principals. Durant l’embaràs, 4 de cada 10 dones desenvolupen IU, i el que encara és més rellevant: patir aquest problema en la gestació és un factor de risc important en la persistència de la IU després del part. També s’ha vist que les dones amb major grau d’IU (moderada/greu/molt greu) tenen més afectació en la seva qualitat de vida. L’objectiu principal d’aquesta tesi era avaluar si en el primer trimestre d’embaràs hi ha trets diferencials identificables que ens permetessin discriminar quin grup de dones gestants tindria més risc de desenvolupar IU moderada/greu al llarg de l’embaràs. Amb aquesta finalitat hem dissenyat un estudi de cohorts prospectiu amb 152 gestants nul·lípares reclutades a l’Hospital de Santa Caterina de Salt entre els anys 2018 i 2020. A les gestants se’ls va valorar una sèrie de variables clíniques i ecogràfiques tant en el primer com en el tercer trimestre. Les variables clíniques eren: ètnia, edat, hàbit tabàquic, nivell d’estudis, IMC i puntuació del qüestionari ICIQ-SF. Les variables ecogràfiques, per la seva banda, eren: mobilitat uretral, angle retrovesical en repòs i esforç, longitud uretral en repòs i esforç i gruix esfínter uretral en repòs i esforç. De totes les variables estudiades en el primer trimestre, la mobilitat uretral (tant valorada per ecografia 2D introital com per transperineal) i l’IMC van ser les que van mostrar associació amb l’aparició d’IU moderada/greu en el tercer trimestre. Així doncs, basant-nos en aquestes variables vam elaborar dos models de predicció d’IU en la gestació: mobilitat uretral introital-IMC i mobilitat uretral transperineal-IMC. Tot seguit vam crear un aplicatiu en línia per a cadascun dels models que ens permetria calcular a l’inici de l’embaràs el risc individual que té cada gestant de presentar IU moderada/greu en el tercer trimestre. D’aquesta manera, en base al risc individual calculat amb l’aplicatiu es podran proposar a cada gestant diferents programes de prevenció primària segons el seu grup de risc (alt, mitjà o baix)
Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/687538
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22578
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Incontinència urinària
Incontinencia urinaria
Urinary incontinence
Embaràs
Embarazo
Pregnancy
Sol pelvià
Sol pélvico
Pelvic floor
Índex de massa corporal
Índice de masa corporal
Body mass index
IMC
BMI
Model de predicció
Modelo de predicción
Prediction model
616.6
618
Title: Valoració dels canvis que pateix la uretra durant l’embaràs objectivats per ecografia 2D i la relació d’aquests amb l’aparició d’incontinència d’orina en la gestació
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors