Item


Impressora 3D SIGMA R19 i propietats del material PET-G

A dia d’avui, el món tecnològic avança a un ritme frenètic i el de les impressions 3D no en són un cas apart. Existeixen moltes tècniques de fabricació 3D i una de les més utilitzades, i en la que es centra aquest treball, rep el nom de FDM o FFF (Fused Deposition Modeling, Fused Filament Fabrication). El modelatge per disposició fosa utilitza una funció additiva, dipositant el material en capes fins a conformar una peça. Aquest mètode utilitza un termoplàstic, el quan arriba enrullat en forma de bobina, i es fa passar per un extrusor que el va col·locant, en forma de filament, sobre el “llit”. En acabar la primera capa, aquest llit es desplaça en l’eix vertical per tal de que l’extrusor pugui començar a dipositar la següent capa. Aquest procés es repeteix capa rere capa fins a la creació total de la peça. A la figura 1 es pot veure un petit esquema de les parts i el funcionament del FDM

Today, the technological world is advancing at a frantic pace and 3D printing is no exception. a separate case. There are many 3D manufacturing techniques and one of the most used, and in the which is the focus of this work, is called FDM or FFF (Fused Deposition Modeling, Fused Filament Fabrication). Cast layout modeling uses an additive, depositing function the material in layers until it forms a piece. This method uses a thermoplastic, when it arrives rolled up in the form of a coil, and it is made pass through an extruder that places it, in the form of a filament, on the "bed". At the end of the first layer, this bed moves in the vertical axis so that the extruder can start a deposit the next layer. This process is repeated layer after layer until the total creation of the piece A small schematic of the parts and operation of the FDM can be seen in Figure 1

Manager: Ripoll Masferrer, Lluís
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Domínguez i Masdéu, Àlex
Date: 2020 September 1
Abstract: A dia d’avui, el món tecnològic avança a un ritme frenètic i el de les impressions 3D no en són un cas apart. Existeixen moltes tècniques de fabricació 3D i una de les més utilitzades, i en la que es centra aquest treball, rep el nom de FDM o FFF (Fused Deposition Modeling, Fused Filament Fabrication). El modelatge per disposició fosa utilitza una funció additiva, dipositant el material en capes fins a conformar una peça. Aquest mètode utilitza un termoplàstic, el quan arriba enrullat en forma de bobina, i es fa passar per un extrusor que el va col·locant, en forma de filament, sobre el “llit”. En acabar la primera capa, aquest llit es desplaça en l’eix vertical per tal de que l’extrusor pugui començar a dipositar la següent capa. Aquest procés es repeteix capa rere capa fins a la creació total de la peça. A la figura 1 es pot veure un petit esquema de les parts i el funcionament del FDM
Today, the technological world is advancing at a frantic pace and 3D printing is no exception. a separate case. There are many 3D manufacturing techniques and one of the most used, and in the which is the focus of this work, is called FDM or FFF (Fused Deposition Modeling, Fused Filament Fabrication). Cast layout modeling uses an additive, depositing function the material in layers until it forms a piece. This method uses a thermoplastic, when it arrives rolled up in the form of a coil, and it is made pass through an extruder that places it, in the form of a filament, on the "bed". At the end of the first layer, this bed moves in the vertical axis so that the extruder can start a deposit the next layer. This process is repeated layer after layer until the total creation of the piece A small schematic of the parts and operation of the FDM can be seen in Figure 1
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22582
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Impressió 3D
Three-dimensional printing
Fused Deposition Modeling
Fused Filament Fabrication
Infografia tridimensional
Three-dimensional modeling
Title: Impressora 3D SIGMA R19 i propietats del material PET-G
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors