Item


Aplicació de transferència de fitxers peer-to-peer i síncrona

WebRTC és un projecte de codi obert que permet comunicacions en temps real sense plug-ins a través d’una API en JavaScript. Per a la realització d’aquest projecte, s’han utilitzat entorns de desenvolupament i llibreries comunament empleades per la creació de llocs web. El projecte s’ha dut a terme en un servidor al núvol gratuït tot i que s’hauria pogut realitzar en un de local. Previ a l’inici del desenvolupament, es va fer un estudi de viabilitat tècnica analitzant cada un dels recursos necessaris. D’aquesta manera, es podia corroborar el fet que el projecte es pogués dur a terme utilitzant llibreries i eines d’ús gratuït i dispositius ja disponibles

WebRTC is an open source project that enables real-time communications without plug-ins through a JavaScript API. For the realization of this project, development environments and libraries commonly used for the creation of websites have been used. the project it was carried out on a free cloud server even though it could have been done in a local one. Before the start of development, a technical feasibility study was carried out analyzing each of the necessary resources. In this way, it could be corroborated the fact that the project could be carried out using free libraries and tools and devices already available

Manager: Fàbrega Soler, Lluís
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Estebanell i Castellví, Ferran
Date: 2022 September 1
Abstract: WebRTC és un projecte de codi obert que permet comunicacions en temps real sense plug-ins a través d’una API en JavaScript. Per a la realització d’aquest projecte, s’han utilitzat entorns de desenvolupament i llibreries comunament empleades per la creació de llocs web. El projecte s’ha dut a terme en un servidor al núvol gratuït tot i que s’hauria pogut realitzar en un de local. Previ a l’inici del desenvolupament, es va fer un estudi de viabilitat tècnica analitzant cada un dels recursos necessaris. D’aquesta manera, es podia corroborar el fet que el projecte es pogués dur a terme utilitzant llibreries i eines d’ús gratuït i dispositius ja disponibles
WebRTC is an open source project that enables real-time communications without plug-ins through a JavaScript API. For the realization of this project, development environments and libraries commonly used for the creation of websites have been used. the project it was carried out on a free cloud server even though it could have been done in a local one. Before the start of development, a technical feasibility study was carried out analyzing each of the necessary resources. In this way, it could be corroborated the fact that the project could be carried out using free libraries and tools and devices already available
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22586
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Xarxes punt a punt (Xarxes d’ordinadors)
Peer-to-peer architecture (Computer networks)
JavaScript
WebRTC
Title: Aplicació de transferència de fitxers peer-to-peer i síncrona
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors