Item


Disseny de l’estructura i de la instal·lació elèctrica fotovoltaica integrada en una parada de bus per a zones rurals

L’objectiu d’aquest projecte es basa en el disseny de l’estructura i de la instal·lació elèctrica fotovoltaica integrada en una parada de bus per a zones rurals. Aquest sistema tindrà com finalitat il·luminar la parada en hores diürnes i proporcionar, a través d’uns connectors USB, corrent suficient per carregar 2 mòbils. L’abast d’aquest projecte consisteix en el desenvolupament tècnic i de disseny. Incloent-hi els càlculs de la instal·lació elèctrica fotovoltaica i de l’estructura, els plànols tècnic i renders. També s’inclourà un estudi econòmic i pressupost de la marquesina per tal d’avaluar la viabilitat del projecte. A tot això es tindrà en compte a l’hora de fer el disseny la facilitat de muntatge, transport, reparació i elecció de materials normalitzats en el mercat per tal d’abaratir costos sense perdre la qualitat funcional

The objective of this project is based on the design of the structure and the installation photovoltaic electricity integrated in a bus stop for rural areas. This system will aim to illuminate the stop during daytime hours and provide, a through USB connectors, enough current to charge 2 mobile phones. The scope of this project consists of technical and design development. Including the calculations of the photovoltaic electrical installation and the structure, the plans technician and renders. An economic study and budget for the marquee will also be included in order to evaluate the feasibility of the project. All this will be taken into account when making the design, the ease of assembly, transport, repair and choice of standardized materials in the market in order to make it cheaper costs without losing functional quality

Manager: Tresserras, Josep
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Feliu Borrisser, Joaquim
Date: 2019 June 1
Abstract: L’objectiu d’aquest projecte es basa en el disseny de l’estructura i de la instal·lació elèctrica fotovoltaica integrada en una parada de bus per a zones rurals. Aquest sistema tindrà com finalitat il·luminar la parada en hores diürnes i proporcionar, a través d’uns connectors USB, corrent suficient per carregar 2 mòbils. L’abast d’aquest projecte consisteix en el desenvolupament tècnic i de disseny. Incloent-hi els càlculs de la instal·lació elèctrica fotovoltaica i de l’estructura, els plànols tècnic i renders. També s’inclourà un estudi econòmic i pressupost de la marquesina per tal d’avaluar la viabilitat del projecte. A tot això es tindrà en compte a l’hora de fer el disseny la facilitat de muntatge, transport, reparació i elecció de materials normalitzats en el mercat per tal d’abaratir costos sense perdre la qualitat funcional
The objective of this project is based on the design of the structure and the installation photovoltaic electricity integrated in a bus stop for rural areas. This system will aim to illuminate the stop during daytime hours and provide, a through USB connectors, enough current to charge 2 mobile phones. The scope of this project consists of technical and design development. Including the calculations of the photovoltaic electrical installation and the structure, the plans technician and renders. An economic study and budget for the marquee will also be included in order to evaluate the feasibility of the project. All this will be taken into account when making the design, the ease of assembly, transport, repair and choice of standardized materials in the market in order to make it cheaper costs without losing functional quality
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22588
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Instal·lacions fotovoltaiques
Photovoltaic power systems
Title: Disseny de l’estructura i de la instal·lació elèctrica fotovoltaica integrada en una parada de bus per a zones rurals
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors