Item


Les tècniques administratives de gestió del risc : Estudi sobre l’activitat de les Administracions Públiques

Algunes de les activitats que pretenen exercir els particulars comporten riscos que, en moltes ocasions, no poden ser assumits, atenent a la potencial perillositat que suposa pels interessos de tercers i, sobretot, els interessos públics. En aquest sentit, aquest treball consisteix en l’estudi de les diferents tècniques i instruments que estan a l’abast de l’Administració Pública per tal d’exercir la seva funció de control, limitació i inspecció, amb la finalitat de delimitar l’anomenat “risc permès”, les possibles conseqüències que poden sorgir a causa d’una mala gestió d’aquest risc o, simplement, de la falta d’exercici d’aquesta facultat de l’Administració, juntament amb l’anàlisi de tres àmbits en els quals la mateixa actual

Algunas de las actividades que pretenden ejercer los particulares comportan riesgos que, en muchas ocasiones, no pueden ser asumidas, atendiendo a la potencial peligrosidad que suponen para los intereses de terceros y, sobretodo, los intereses públicos. En este sentido, este trabajo consiste en el estudio de diferentes técnicas e instrumentos que están al alcance de la Administración Pública por tal de ejercer su función de control, limitación e inspección, con la finalidad de delimitar el denominado “riesgo permitido”, las posibles consecuencias que pueden surgir a causa de una mala gestión de este riesgo o, simplemente, de la falta de ejercicio de esta facultad de la Administración, juntamente con el análisis de tres ámbitos en los que la misma actúa

Some of the activities that individuals intend to carry out involve risks that, on many occasions, cannot be assumed, due to the potential danger they pose to the interests of third parties and, above all, public interests. In this sense, this work consists of the study of different techniques and instruments that are within the reach of the Public Administration in order to exercise its control, limitation and inspection function, with the purpose of delimiting the socalled “permitted risk”, the possible consequences that may arise from a bad management of this risk or, simply, from the lack of this power of the Administration, together with the analysis of three areas in which it acts

Manager: Trayter Jiménez, Juan Manuel
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Dret
Author: Cimpureanu, Cristian
Date: 2022 May
Abstract: Algunes de les activitats que pretenen exercir els particulars comporten riscos que, en moltes ocasions, no poden ser assumits, atenent a la potencial perillositat que suposa pels interessos de tercers i, sobretot, els interessos públics. En aquest sentit, aquest treball consisteix en l’estudi de les diferents tècniques i instruments que estan a l’abast de l’Administració Pública per tal d’exercir la seva funció de control, limitació i inspecció, amb la finalitat de delimitar l’anomenat “risc permès”, les possibles conseqüències que poden sorgir a causa d’una mala gestió d’aquest risc o, simplement, de la falta d’exercici d’aquesta facultat de l’Administració, juntament amb l’anàlisi de tres àmbits en els quals la mateixa actual
Algunas de las actividades que pretenden ejercer los particulares comportan riesgos que, en muchas ocasiones, no pueden ser asumidas, atendiendo a la potencial peligrosidad que suponen para los intereses de terceros y, sobretodo, los intereses públicos. En este sentido, este trabajo consiste en el estudio de diferentes técnicas e instrumentos que están al alcance de la Administración Pública por tal de ejercer su función de control, limitación e inspección, con la finalidad de delimitar el denominado “riesgo permitido”, las posibles consecuencias que pueden surgir a causa de una mala gestión de este riesgo o, simplemente, de la falta de ejercicio de esta facultad de la Administración, juntamente con el análisis de tres ámbitos en los que la misma actúa
Some of the activities that individuals intend to carry out involve risks that, on many occasions, cannot be assumed, due to the potential danger they pose to the interests of third parties and, above all, public interests. In this sense, this work consists of the study of different techniques and instruments that are within the reach of the Public Administration in order to exercise its control, limitation and inspection function, with the purpose of delimiting the socalled “permitted risk”, the possible consequences that may arise from a bad management of this risk or, simply, from the lack of this power of the Administration, together with the analysis of three areas in which it acts
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22591
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Control jurisdiccional de l’administració
Procediment administratiu
Responsabilitat patrimonial
Administrative procedure
Patrimonial liability
Perill (Dret)
Danger (Law)
Title: Les tècniques administratives de gestió del risc : Estudi sobre l’activitat de les Administracions Públiques
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors