Item


Article 368 CP : El tràfic de drogues. substàncies que causen greu dany a la salut i substàncies que no anàlisi teòric i jurisprudencial

Aquest treball proporciona una revisió del delicte de tràfic de drogues, previst i penat a l’article 368 del Codi Penal. En la redacció d’aquest articulat s’hi troba una continuïtat de conceptes penals que alhora es presenten com a indeterminats o indefinits i que per tant, els han portat a ser objecte de diferents debats i discussions doctrinals i jurisprudencials. Així doncs, davant d’aquesta situació d’indeterminació conceptual, d’entre tots els conceptes anomenats pel mateix article (cultiu, elaboració, droga, substància psicotròpica, estupefaent, afavoriment, facilitació, etc.) aquest treball es centra en l’estudi i anàlisi teòric, doctrinal i jurisprudencial de la distinció que el Codi Penal estableix entre substàncies que causen greu dany a la salut i substàncies que no com a criteri per a determinar la penalitat imposable en cada cas i la contraposició d’aquesta classificació vers el principi de seguretat jurídica, previst a l’article 9.3 de la Constitució Espanyola

This work provides a review of the crime of drug trafficking, punished in article 368 of the Spanish Penal Code. In the drafting of this articulation, there is a continuum of criminal concepts that are presented as indeterminate or indefinite and have therefore led to different doctrinal and jurisprudential debates and discussions. Thus, in view of this situation of conceptual indeterminacy, of all the concepts called by the same article (cultive, elaboration, drug, psychotropic, narcotics, favoring, facilitating, etc.) this work focuses on the theoretical, doctrinal and jurisprudential study and analysis of the distinction that the Spanish Penal Code establishes between substances that cause serious damage to health and substances that do not as a criterion for determining the taxable penalty in each case and the contraposition of this classification towards the principle of legal certainty, as provided for in Article 9.3 of the Spanish Constitution

Manager: Varona Gómez, Daniel
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Dret
Author: Pascual Pérez, Marina
Date: 2022 June
Abstract: Aquest treball proporciona una revisió del delicte de tràfic de drogues, previst i penat a l’article 368 del Codi Penal. En la redacció d’aquest articulat s’hi troba una continuïtat de conceptes penals que alhora es presenten com a indeterminats o indefinits i que per tant, els han portat a ser objecte de diferents debats i discussions doctrinals i jurisprudencials. Així doncs, davant d’aquesta situació d’indeterminació conceptual, d’entre tots els conceptes anomenats pel mateix article (cultiu, elaboració, droga, substància psicotròpica, estupefaent, afavoriment, facilitació, etc.) aquest treball es centra en l’estudi i anàlisi teòric, doctrinal i jurisprudencial de la distinció que el Codi Penal estableix entre substàncies que causen greu dany a la salut i substàncies que no com a criteri per a determinar la penalitat imposable en cada cas i la contraposició d’aquesta classificació vers el principi de seguretat jurídica, previst a l’article 9.3 de la Constitució Espanyola
This work provides a review of the crime of drug trafficking, punished in article 368 of the Spanish Penal Code. In the drafting of this articulation, there is a continuum of criminal concepts that are presented as indeterminate or indefinite and have therefore led to different doctrinal and jurisprudential debates and discussions. Thus, in view of this situation of conceptual indeterminacy, of all the concepts called by the same article (cultive, elaboration, drug, psychotropic, narcotics, favoring, facilitating, etc.) this work focuses on the theoretical, doctrinal and jurisprudential study and analysis of the distinction that the Spanish Penal Code establishes between substances that cause serious damage to health and substances that do not as a criterion for determining the taxable penalty in each case and the contraposition of this classification towards the principle of legal certainty, as provided for in Article 9.3 of the Spanish Constitution
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22597
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Drogues -- Tràfic -- Dret i legislació -- Espanya
Drug traffic -- Law and legislation -- Spain
Delictes contra la salut pública
Public health laws -- Criminal provision
Drogues i delinqüència
Drug abuse and crime
Title: Article 368 CP : El tràfic de drogues. substàncies que causen greu dany a la salut i substàncies que no anàlisi teòric i jurisprudencial
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors