Item


Plantes vasculars típiques i exclusives dels hàbitats de platja i duna de la costa catalana

This article updates the floristic knowledge of the species that colonize the beaches and dunes of the Catalan coast, identifies the group of typical species that colonize these landscapes and also establishes those species restricted to dune habitats, their range of distribution and their rarity. 87 dune systems were sampled from orthogonal transects on the shoreline, extending from the annual vegetation of the back beach to the inner end of the dune system. A total of 224 species were identified. The number was very close to that obtained in the calculation of the SMaoTao and the two estimators of the richness of the total number of species, Chao2 and Jacknife2. The frequency analysis of the 224 species recorded led to the establishment of a set of 87 species that can be considered as the typical species of beach and dune habitats on the Catalan coast. Among these, a group of 34 species restricted to beach and dune habitats were identified, of which 12 are rare or very rare. The presence of several exotic species, some of them widespread in dune habitats, is an indicator of the environmental change caused by the frequentation of these habitats due to human activity

Aquest article actualitza el coneixement florístic de les espècies que colonitzen les platges i dunes del litoral català, i identifica el grup d’espècies típiques que colonitzen aquests paisatges, així com estableix aquelles espècies restringides als hàbitats dunars, el seu rang de distribució i la seva raresa. Es van mostrejar 87 sistemes dunars a partir de transsectes ortogonals a la línia de costa, que s’estenien des de la vegetació anual de la platja alta fins a l’extrem interior del sistema dunar. Es van identificar un total de 224 espècies. El nombre va ser molt proper a l’obtingut en el càlcul del SMaoTao i dels dos estimadors de la riquesa del nombre total d’espècies, Chao2 i Jacknife2. L’anàlisi de la freqüència de les 224 espècies enregistrades va portar a establir un conjunt de 87 que es poden considerar com les espècies típiques dels hàbitats de platja i duna de la costa catalana. Entre aquestes es va identificar un grup de 34 espècies restringides als hàbitat de platja i duna, entre les quals 12 són rares o molt rares. La presència de diverses espècies exòtiques, algunes d’elles molt esteses en els hàbitats dunars, és un indicador del canvi ambiental provocat per la freqüentació d’aquests hàbitats derivada de l’activitat humana

Ateneu de Natura, Associació Grup Au d’Ornitologia i Associació Paleontològica i Mineralògica d’Onda

Author: Pintó i Fusalba, Josep
Garcia-Lozano, Carla
Varga, Diego
Date: 2021 August 11
Abstract: This article updates the floristic knowledge of the species that colonize the beaches and dunes of the Catalan coast, identifies the group of typical species that colonize these landscapes and also establishes those species restricted to dune habitats, their range of distribution and their rarity. 87 dune systems were sampled from orthogonal transects on the shoreline, extending from the annual vegetation of the back beach to the inner end of the dune system. A total of 224 species were identified. The number was very close to that obtained in the calculation of the SMaoTao and the two estimators of the richness of the total number of species, Chao2 and Jacknife2. The frequency analysis of the 224 species recorded led to the establishment of a set of 87 species that can be considered as the typical species of beach and dune habitats on the Catalan coast. Among these, a group of 34 species restricted to beach and dune habitats were identified, of which 12 are rare or very rare. The presence of several exotic species, some of them widespread in dune habitats, is an indicator of the environmental change caused by the frequentation of these habitats due to human activity
Aquest article actualitza el coneixement florístic de les espècies que colonitzen les platges i dunes del litoral català, i identifica el grup d’espècies típiques que colonitzen aquests paisatges, així com estableix aquelles espècies restringides als hàbitats dunars, el seu rang de distribució i la seva raresa. Es van mostrejar 87 sistemes dunars a partir de transsectes ortogonals a la línia de costa, que s’estenien des de la vegetació anual de la platja alta fins a l’extrem interior del sistema dunar. Es van identificar un total de 224 espècies. El nombre va ser molt proper a l’obtingut en el càlcul del SMaoTao i dels dos estimadors de la riquesa del nombre total d’espècies, Chao2 i Jacknife2. L’anàlisi de la freqüència de les 224 espècies enregistrades va portar a establir un conjunt de 87 que es poden considerar com les espècies típiques dels hàbitats de platja i duna de la costa catalana. Entre aquestes es va identificar un grup de 34 espècies restringides als hàbitat de platja i duna, entre les quals 12 són rares o molt rares. La presència de diverses espècies exòtiques, algunes d’elles molt esteses en els hàbitats dunars, és un indicador del canvi ambiental provocat per la freqüentació d’aquests hàbitats derivada de l’activitat humana
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22617
Language: cat
Publisher: Ateneu de Natura, Associació Grup Au d’Ornitologia i Associació Paleontològica i Mineralògica d’Onda
Collection: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/issn/1697-2694
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/eissn/2386-3803
Rights: Tots els drets reservats. Reproduït amb permís de Ateneu de Natura, propietari dels drets de publicació
Subject: Dunes
Sand dunes
Flora de les costes
Coastal flora
Title: Plantes vasculars típiques i exclusives dels hàbitats de platja i duna de la costa catalana
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors