Item


Simulació del contrarentat de filtres de sorra amb dinàmica de fluids computacional

Els filtres de sorra necessiten periòdicament una neteja per eliminar la brutícia acumulada i que el fluid pugui circular adequadament. Si no es realitzés aquesta operació, el fluid patiria una pèrdua de pressió elevada o inclús es podria obstruir el filtre. Per eliminar la brutícia dels filtres de sorra es realitza el procés de contrarentat. El contrarentat consisteix a fer circular el fluid en sentit contrari a l’habitual. La sorra, compactada en el fons del filtre, s’expandeix i s’eleva pel filtre, deixant que la brutícia que hi havia a la sorra marxi amb el fluid. És important controlar la velocitat i pressió de l’aigua que s’aplica en el contrarentat per evitar que la sorra s’elevi massa i pugui arribar a sortir del filtre

Sand filters need periodic cleaning to remove accumulated dirt and that the fluid can circulate properly. If this operation were not carried out, the fluid would suffer a high pressure drop or even the filter could be clogged. To remove dirt from sand filters the backwashing process is carried out. Backwashing consists of circulating the fluid in the opposite direction to the usual one. The sand, compacted at the bottom of the filter, it expands and rises through the filter, leaving the dirt in he had left the sand with the fluid. It is important to control the speed and pressure of the water it is applied in the backwash to prevent the sand from rising too high and leaving the filter

Manager: Pujol Sagaró, Antoni
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Gay Alaminos, Rubén
Date: 2020 June 1
Abstract: Els filtres de sorra necessiten periòdicament una neteja per eliminar la brutícia acumulada i que el fluid pugui circular adequadament. Si no es realitzés aquesta operació, el fluid patiria una pèrdua de pressió elevada o inclús es podria obstruir el filtre. Per eliminar la brutícia dels filtres de sorra es realitza el procés de contrarentat. El contrarentat consisteix a fer circular el fluid en sentit contrari a l’habitual. La sorra, compactada en el fons del filtre, s’expandeix i s’eleva pel filtre, deixant que la brutícia que hi havia a la sorra marxi amb el fluid. És important controlar la velocitat i pressió de l’aigua que s’aplica en el contrarentat per evitar que la sorra s’elevi massa i pugui arribar a sortir del filtre
Sand filters need periodic cleaning to remove accumulated dirt and that the fluid can circulate properly. If this operation were not carried out, the fluid would suffer a high pressure drop or even the filter could be clogged. To remove dirt from sand filters the backwashing process is carried out. Backwashing consists of circulating the fluid in the opposite direction to the usual one. The sand, compacted at the bottom of the filter, it expands and rises through the filter, leaving the dirt in he had left the sand with the fluid. It is important to control the speed and pressure of the water it is applied in the backwash to prevent the sand from rising too high and leaving the filter
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22639
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Dinàmica de fluids computacional
Computational fluid dynamics
Sorra
Sand
Filtres
Filters
Title: Simulació del contrarentat de filtres de sorra amb dinàmica de fluids computacional
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors