Item


Hort educatiu automatitzat i autosuficient

L’institut Cap Norfeu de Roses té actiu un projecte educatiu intern anomenat Hortalitza’t Norfeu, que promou els valors del treball individual tant en equip, l’alimentació saludable i l’ecologisme amb la construcció i manteniment d’un hort escolar. Aquest projecte amb el transcurs dels anys s’ha consolidat tant en la vessant pedagògica com en l’hortícola. Ara és un moment on el professorat considera en incloure altres recursos pedagògics a l’hort, però de la vessant tecnològica per a millorar la sostenibilitat de l’hort i també fer una gestió i manteniment més còmode, principalment facilitar el reg durant l’estiu. Per això l’institut Cap Norfeu ha proposat iniciar una sol·licitud, per a estudiar la instal·lació d’un sistema de reg automatitzat i amb control remot via internet, i una instal·lació de generació d’energia renovable, fent que el sistema de reg respecti la sostenibilitat del medi ambient. L’objectiu del projecte és crear un sistema de control de paràmetres ambientals, per a controlar el reg de l’hort de forma eficient amb recursos hídrics pluvials. Una aplicació per a android que permeti monitoritzar els paràmetres ambientals de l’hort i la disponibilitat d’aigua, a més de permetre activar i desactivar el reg de forma manual. També es té com a objectiu dissenyar dues instal·lacions fotovoltaiques amb diferents modalitats de generació, que tinguin la capacitat de cobrir completament el consum del sistema de reg ininterrompudament, i fer una comparació energètica i econòmica per a veure quina és la més eficient i més econòmica

The Cap Norfeu high school in Roses has an active internal educational project called Hortalitza’t Norfeu, which promotes the values of individual and team work, healthy eating and environmentalism with the construction and maintenance of a school garden. This project with the course of the years has been consolidated both in the pedagogical and horticultural aspects. Now is a time where teachers consider including other pedagogical resources a the garden, but from the technological side to improve the sustainability of the garden and also make more comfortable management and maintenance, mainly facilitating irrigation during the summer. That is why the Cap Norfeu institute has proposed to start an application, to study the installation of an automated irrigation system with remote control via the internet, and one installation of renewable energy generation, making the irrigation system respect the environmental sustainability. The aim of the project is to create a control system for environmental parameters, for control the irrigation of the garden efficiently with rainwater resources. An application for android that allows monitoring the environmental parameters of the garden and the availability of water, as well as enabling the irrigation to be activated and deactivated manually. It also aims to design two photovoltaic installations with different modes of generation, which have the capacity to completely cover the consumption of irrigation system without interruption, and make an energy and economic comparison for a see which is the most efficient and most economical

Manager: Figueras Coma, Albert
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: González García, Germán
Date: 2020 September 1
Abstract: L’institut Cap Norfeu de Roses té actiu un projecte educatiu intern anomenat Hortalitza’t Norfeu, que promou els valors del treball individual tant en equip, l’alimentació saludable i l’ecologisme amb la construcció i manteniment d’un hort escolar. Aquest projecte amb el transcurs dels anys s’ha consolidat tant en la vessant pedagògica com en l’hortícola. Ara és un moment on el professorat considera en incloure altres recursos pedagògics a l’hort, però de la vessant tecnològica per a millorar la sostenibilitat de l’hort i també fer una gestió i manteniment més còmode, principalment facilitar el reg durant l’estiu. Per això l’institut Cap Norfeu ha proposat iniciar una sol·licitud, per a estudiar la instal·lació d’un sistema de reg automatitzat i amb control remot via internet, i una instal·lació de generació d’energia renovable, fent que el sistema de reg respecti la sostenibilitat del medi ambient. L’objectiu del projecte és crear un sistema de control de paràmetres ambientals, per a controlar el reg de l’hort de forma eficient amb recursos hídrics pluvials. Una aplicació per a android que permeti monitoritzar els paràmetres ambientals de l’hort i la disponibilitat d’aigua, a més de permetre activar i desactivar el reg de forma manual. També es té com a objectiu dissenyar dues instal·lacions fotovoltaiques amb diferents modalitats de generació, que tinguin la capacitat de cobrir completament el consum del sistema de reg ininterrompudament, i fer una comparació energètica i econòmica per a veure quina és la més eficient i més econòmica
The Cap Norfeu high school in Roses has an active internal educational project called Hortalitza’t Norfeu, which promotes the values of individual and team work, healthy eating and environmentalism with the construction and maintenance of a school garden. This project with the course of the years has been consolidated both in the pedagogical and horticultural aspects. Now is a time where teachers consider including other pedagogical resources a the garden, but from the technological side to improve the sustainability of the garden and also make more comfortable management and maintenance, mainly facilitating irrigation during the summer. That is why the Cap Norfeu institute has proposed to start an application, to study the installation of an automated irrigation system with remote control via the internet, and one installation of renewable energy generation, making the irrigation system respect the environmental sustainability. The aim of the project is to create a control system for environmental parameters, for control the irrigation of the garden efficiently with rainwater resources. An application for android that allows monitoring the environmental parameters of the garden and the availability of water, as well as enabling the irrigation to be activated and deactivated manually. It also aims to design two photovoltaic installations with different modes of generation, which have the capacity to completely cover the consumption of irrigation system without interruption, and make an energy and economic comparison for a see which is the most efficient and most economical
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22647
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Horts
Orchards
Horts escolars
School gardens
Title: Hort educatiu automatitzat i autosuficient
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors