Item


Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum amb excedents acollida a compensació a l’Escola Universitària EUSES

La finalitat d’aquest projecte es la descripció, disseny i càlcul dels elements necessaris per la realització de la instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xara per autoconsum de l´Escola Universitària de la salut i l’esport (EUSES), amb la finalitat de cobrir part de l’energia elèctrica consumida i reduir el cost de la factura anual del consum energètic. També s´ha realitzat un estudi econòmic, per determinar la viabilitat de la instal·lació solar fotovoltaica. El context actual energètic és el d’una creixent demanda d’energia per part dels consumidors, la necessitat de solucions energètiques sostenibles, netes i respectuoses amb el medi ambient, i la reducció de la dependència energètica exterior. La instal·lació projectada planteja una manera de generar energia neta amb un impacte ambiental mínim. La instal·lació fotovoltaica es considerarà una instal·lació de la modalitat tipus 2, amb el nou Real Decret 244/2019, de 5 d’abril, aquestes instal·lacions son mes rentables que les instal·lacions solars d’autoconsum que s’estaven realitzant abans de la publicació d’aquest Real Decret, ja que eren sistemes d’injecció 0, i no s’aprofitava tota l’energia produïda. La instal·lació solar fotovoltaica s’ha dissenyat amb l’objectiu d´aprofitar el màxim l’energia elèctrica generada de forma renovable i la generació que no s’autoconsumeixi s’abocarà a la xarxa de distribució

The purpose of this project is the description, design and calculation of the elements necessary for the realization of the photovoltaic solar installation connected to the electricity grid for self-consumption of the School University of Health and Sport (EUSES), in order to cover part of the electricity consumed and reduce the cost of the annual energy consumption bill. An economic study has also been carried out to determine the viability of the solar installation photovoltaic The current energy context is that of a growing demand for energy by consumers, the need for sustainable, clean and environmentally friendly energy solutions environment, and the reduction of external energy dependence. The projected installation poses a way to generate clean energy with minimal environmental impact. The photovoltaic installation will be considered a type 2 installation, with the new Royal Decree 244/2019, of April 5, these facilities are more profitable than the self-consumption solar installations that were being carried out before the publication of this Royal Decree, since they were 0 injection systems, and not all the energy produced was used. The photovoltaic solar installation has been designed with the aim of making the most of the energy electricity generated in a renewable way and the generation that is not self-consumed will be poured into the distribution network

Manager: Figueras Coma, Albert
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Jaadour Amraoui, Mohammed
Date: 2020 September 1
Abstract: La finalitat d’aquest projecte es la descripció, disseny i càlcul dels elements necessaris per la realització de la instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xara per autoconsum de l´Escola Universitària de la salut i l’esport (EUSES), amb la finalitat de cobrir part de l’energia elèctrica consumida i reduir el cost de la factura anual del consum energètic. També s´ha realitzat un estudi econòmic, per determinar la viabilitat de la instal·lació solar fotovoltaica. El context actual energètic és el d’una creixent demanda d’energia per part dels consumidors, la necessitat de solucions energètiques sostenibles, netes i respectuoses amb el medi ambient, i la reducció de la dependència energètica exterior. La instal·lació projectada planteja una manera de generar energia neta amb un impacte ambiental mínim. La instal·lació fotovoltaica es considerarà una instal·lació de la modalitat tipus 2, amb el nou Real Decret 244/2019, de 5 d’abril, aquestes instal·lacions son mes rentables que les instal·lacions solars d’autoconsum que s’estaven realitzant abans de la publicació d’aquest Real Decret, ja que eren sistemes d’injecció 0, i no s’aprofitava tota l’energia produïda. La instal·lació solar fotovoltaica s’ha dissenyat amb l’objectiu d´aprofitar el màxim l’energia elèctrica generada de forma renovable i la generació que no s’autoconsumeixi s’abocarà a la xarxa de distribució
The purpose of this project is the description, design and calculation of the elements necessary for the realization of the photovoltaic solar installation connected to the electricity grid for self-consumption of the School University of Health and Sport (EUSES), in order to cover part of the electricity consumed and reduce the cost of the annual energy consumption bill. An economic study has also been carried out to determine the viability of the solar installation photovoltaic The current energy context is that of a growing demand for energy by consumers, the need for sustainable, clean and environmentally friendly energy solutions environment, and the reduction of external energy dependence. The projected installation poses a way to generate clean energy with minimal environmental impact. The photovoltaic installation will be considered a type 2 installation, with the new Royal Decree 244/2019, of April 5, these facilities are more profitable than the self-consumption solar installations that were being carried out before the publication of this Royal Decree, since they were 0 injection systems, and not all the energy produced was used. The photovoltaic solar installation has been designed with the aim of making the most of the energy electricity generated in a renewable way and the generation that is not self-consumed will be poured into the distribution network
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22651
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Instal·lacions fotovoltaiques
Photovoltaic power systems
Photovoltaic power generation
Energia elèctrica - Consum
Electric power consumption
Title: Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum amb excedents acollida a compensació a l’Escola Universitària EUSES
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors