Item


Impactos de la movilización en el cambio normativo. El matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo y la regulación del consumo de cannabis en Ecuador y Uruguay

This research analyzes how social movements, through an attractive discourse, the intensity of the repertoire and the organizational solidity, generated results in the regulation of equal marriage, the voluntary interruption of pregnancy and the use of cannabis. These results occurred despite the conditions generated by the opinion of certain legislators and by the religiosity of society. This is a comparatively research between Ecuador and Uruguay. The presidential periods between 2009 and 2017 of the Movimiento Alianza País Patria Altiva i Soberana, and between 2010 and 2015 of the Frente Amplio in Uruguay. This work answers the question ¿What elements influenced the social movements to achieve results in front of the Legislative Power in the regulation of equal marriage, voluntary interruption of pregnancy and cannabis use? The comparison between the two countries was made through the crossing of the dependent variables: equal marriage, voluntary interruption of pregnancy and regulation of cannabis use, with the independent variables. Within the independent variables, on the one hand, the agency capacity of the social movements that pressured the legislature through the connection of their speeches (bridging), their repertoire intensity and their organizational solidity and, on the other hand, were considered, the opinion of the legislators and the level of religiosity of the society. Comparing the two countries allowed us to understand the influential elements for the debate of social demands, such as, for example, the secularism of Uruguayan society compared to the deep-rooted religious beliefs of Ecuadorian society. This research exposes the different results between Ecuador and Uruguay on the role of social movements in front of the Legislative.

Aquesta investigació analitza com els moviments socials, a través d’un discurs atractiu, de la intensitat de repertori i de la solidesa organitzativa, van generar resultats en la regulació del matrimoni igualitari, de la interrupció voluntària de l’embaràs i del consum del cànnabis. Aquests resultats es van donar tot i els condicionaments generats per l’opinió de certs legisladors i per la religiositat de la societat. S’estudien comparativament Equador i Uruguai. Es consideren respectivament els períodes presidencials entre 2009 i 2017 de el Moviment Aliança País Pàtria Altiva i Sobirana, i entre 2010 i 2015 de el Front Ampli a Uruguai. Aquest treball respon a la pregunta: Quins elements van influir perquè els moviments socials hagin aconseguit resultats davant el Poder Legislatiu en la regulació de el matrimoni igualitari, la interrupció voluntària de l’embaràs i el consum de cànnabis? La comparació entre els dos països es va realitzar a través del creuament de les variables dependents: matrimoni igualitari, interrupció voluntària de l’embaràs i regulació de l’consum de cànnabis, amb les variables independents. Dins de les variables independents, es van considerar, d’una banda, la capacitat d’agència dels moviments socials que van pressionar a l’legislatiu a través de la connexió dels seus discursos (bridging), la seva intensitat de repertori i la seva solidesa organitzativa i, d’altra banda, l’opinió dels legisladors i el nivell de religiositat de la societat. Comparar els dos països va permetre entendre els elements influents per al debat de les demandes socials, com per exemple, l´impacte de la major laïcitat de la societat uruguaiana enfront de les creences religioses arrelades de la societat equatoriana. Aquesta investigació exposa els resultats diferents entre Equador i Uruguai sobre el paper dels moviments socials davant el legislatiu.

Programa de Doctorat en Dret, Economia i Empresa

Universitat de Girona

Manager: Aparicio Wilhelmi, Marco
Martí-i-Puig, Salvador
Aparicio Wilhelmi, Marco
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Dret Públic
Author: Chávez Sabando, Nila
Date: 2021 June 8
Abstract: This research analyzes how social movements, through an attractive discourse, the intensity of the repertoire and the organizational solidity, generated results in the regulation of equal marriage, the voluntary interruption of pregnancy and the use of cannabis. These results occurred despite the conditions generated by the opinion of certain legislators and by the religiosity of society. This is a comparatively research between Ecuador and Uruguay. The presidential periods between 2009 and 2017 of the Movimiento Alianza País Patria Altiva i Soberana, and between 2010 and 2015 of the Frente Amplio in Uruguay. This work answers the question ¿What elements influenced the social movements to achieve results in front of the Legislative Power in the regulation of equal marriage, voluntary interruption of pregnancy and cannabis use? The comparison between the two countries was made through the crossing of the dependent variables: equal marriage, voluntary interruption of pregnancy and regulation of cannabis use, with the independent variables. Within the independent variables, on the one hand, the agency capacity of the social movements that pressured the legislature through the connection of their speeches (bridging), their repertoire intensity and their organizational solidity and, on the other hand, were considered, the opinion of the legislators and the level of religiosity of the society. Comparing the two countries allowed us to understand the influential elements for the debate of social demands, such as, for example, the secularism of Uruguayan society compared to the deep-rooted religious beliefs of Ecuadorian society. This research exposes the different results between Ecuador and Uruguay on the role of social movements in front of the Legislative.
Aquesta investigació analitza com els moviments socials, a través d’un discurs atractiu, de la intensitat de repertori i de la solidesa organitzativa, van generar resultats en la regulació del matrimoni igualitari, de la interrupció voluntària de l’embaràs i del consum del cànnabis. Aquests resultats es van donar tot i els condicionaments generats per l’opinió de certs legisladors i per la religiositat de la societat. S’estudien comparativament Equador i Uruguai. Es consideren respectivament els períodes presidencials entre 2009 i 2017 de el Moviment Aliança País Pàtria Altiva i Sobirana, i entre 2010 i 2015 de el Front Ampli a Uruguai. Aquest treball respon a la pregunta: Quins elements van influir perquè els moviments socials hagin aconseguit resultats davant el Poder Legislatiu en la regulació de el matrimoni igualitari, la interrupció voluntària de l’embaràs i el consum de cànnabis? La comparació entre els dos països es va realitzar a través del creuament de les variables dependents: matrimoni igualitari, interrupció voluntària de l’embaràs i regulació de l’consum de cànnabis, amb les variables independents. Dins de les variables independents, es van considerar, d’una banda, la capacitat d’agència dels moviments socials que van pressionar a l’legislatiu a través de la connexió dels seus discursos (bridging), la seva intensitat de repertori i la seva solidesa organitzativa i, d’altra banda, l’opinió dels legisladors i el nivell de religiositat de la societat. Comparar els dos països va permetre entendre els elements influents per al debat de les demandes socials, com per exemple, l´impacte de la major laïcitat de la societat uruguaiana enfront de les creences religioses arrelades de la societat equatoriana. Aquesta investigació exposa els resultats diferents entre Equador i Uruguai sobre el paper dels moviments socials davant el legislatiu.
Programa de Doctorat en Dret, Economia i Empresa
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/687593
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22653
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Subject: Matrimoni homosexual
Same-sex marriage
Matrimonio igualitario
Avortament
Abortion
Interrupción voluntaria del embarazo
Moviments socials
Social movements
Movimientos sociales
Laïcisme
Laicism
Laicismo
Cànnabis
Legalització
Legalization
Legalización
Regulación del consumo de cannabis
Ecuador
Equador
Uruguay
347
Title: Impactos de la movilización en el cambio normativo. El matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo y la regulación del consumo de cannabis en Ecuador y Uruguay
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors