Item


Reinterpretació de les variants genètiques identificades en una unitat especialitzada en cardiopaties familiars

Sudden cardiac death (SCD) is defined as a natural and unexpected death due to cardiac etiology. In addition, when the cause of death remains unexplained after a complete autopsy, a cardiac arrhythmia is suspected as a potential cause of death. In these cases, the terminology used is sudden arrhythmia death syndrome. Coronary heart disease is the leading cause of SCD after the age of 35, accounting for approximately 75% of deaths. Afterwards, cardiomyopathies are the second most frequent cause of SCD, accounting for 10-15% of the total; followed by congenital heart disease, representing 3-5% of the total. Finally, cardiac channelopathies represent between 2 and 5% of all SCD. Cardiac channelopathies are extremely rare diseases that are difficult to diagnose by nonexpert professionals. The first symptom is often sudden death which is always linked to a negative autopsy. Consequently, cardiac channelopathies constitute the paradigm of SCD. Genetic analysis plays a key role in the diagnosis of cardiac channelopathies, in which the identification of a pathogenic genetic variant is often a diagnostic criterion. Therefore, genetic variant classification and routine reinterpretation as data become available represent one of the main challenges associated with genetic analyses, motivating the execution of this doctoral thesis.

La mort sobtada cardíaca (MSC) es defineix com una mort natural i inesperada deguda a una alteració cardíaca. A més, en aquells casos en què la mort queda sense una etiologia després de realitzar una autòpsia completa es sospita que la causa més probable de la mort sigui una arrítmia cardíaca sense alteració estructural i el terme utilitzat és el de síndrome arritmogènica associada a la mort sobtada. La malaltia cardíaca coronària és la principal causa de MSC a partir dels 35 anys, representant aproximadament el 75% de les morts. Després d’aquesta, les miocardiopaties són la segona causa més freqüent de MSC, compatibilitzant per un 10- 15% del total; seguides de les cardiopaties congènites, representant un 3-5% del total. Finalment, les canalopaties cardíaques representen entre un 2 i un 5% del total de MSC. Les canalopaties cardíaques constitueixen el paradigma de la MSC ja que són malalties molt rares que sovint no donen cap símptoma abans de la mort sobtada, són difícils de diagnosticar per professionals no experts, i l’autòpsia és, per definició, negativa. L’anàlisi genètica juga un paper fonamental en la diagnosi de les canalopaties cardíaques, en les quals a més, la identificació d’una variant genètica patogènica és sovint un criteri diagnòstic. Així doncs, la classificació de les variants genètiques i la freqüència amb la que aquestes haurien de ser reinterpretades representen un dels principals reptes associats a les anàlisis genètiques, motivant la realització d’aquesta tesi doctoral.

Universitat de Girona

Manager: Brugada, Ramon
Campuzano Larrea, Oscar
Sarquella Brugada, Geòrgia
Brugada, Ramon
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques
Author: Fernández Falgueras, Anna
Date: 2022 December 13
Abstract: Sudden cardiac death (SCD) is defined as a natural and unexpected death due to cardiac etiology. In addition, when the cause of death remains unexplained after a complete autopsy, a cardiac arrhythmia is suspected as a potential cause of death. In these cases, the terminology used is sudden arrhythmia death syndrome. Coronary heart disease is the leading cause of SCD after the age of 35, accounting for approximately 75% of deaths. Afterwards, cardiomyopathies are the second most frequent cause of SCD, accounting for 10-15% of the total; followed by congenital heart disease, representing 3-5% of the total. Finally, cardiac channelopathies represent between 2 and 5% of all SCD. Cardiac channelopathies are extremely rare diseases that are difficult to diagnose by nonexpert professionals. The first symptom is often sudden death which is always linked to a negative autopsy. Consequently, cardiac channelopathies constitute the paradigm of SCD. Genetic analysis plays a key role in the diagnosis of cardiac channelopathies, in which the identification of a pathogenic genetic variant is often a diagnostic criterion. Therefore, genetic variant classification and routine reinterpretation as data become available represent one of the main challenges associated with genetic analyses, motivating the execution of this doctoral thesis.
La mort sobtada cardíaca (MSC) es defineix com una mort natural i inesperada deguda a una alteració cardíaca. A més, en aquells casos en què la mort queda sense una etiologia després de realitzar una autòpsia completa es sospita que la causa més probable de la mort sigui una arrítmia cardíaca sense alteració estructural i el terme utilitzat és el de síndrome arritmogènica associada a la mort sobtada. La malaltia cardíaca coronària és la principal causa de MSC a partir dels 35 anys, representant aproximadament el 75% de les morts. Després d’aquesta, les miocardiopaties són la segona causa més freqüent de MSC, compatibilitzant per un 10- 15% del total; seguides de les cardiopaties congènites, representant un 3-5% del total. Finalment, les canalopaties cardíaques representen entre un 2 i un 5% del total de MSC. Les canalopaties cardíaques constitueixen el paradigma de la MSC ja que són malalties molt rares que sovint no donen cap símptoma abans de la mort sobtada, són difícils de diagnosticar per professionals no experts, i l’autòpsia és, per definició, negativa. L’anàlisi genètica juga un paper fonamental en la diagnosi de les canalopaties cardíaques, en les quals a més, la identificació d’una variant genètica patogènica és sovint un criteri diagnòstic. Així doncs, la classificació de les variants genètiques i la freqüència amb la que aquestes haurien de ser reinterpretades representen un dels principals reptes associats a les anàlisis genètiques, motivant la realització d’aquesta tesi doctoral.
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/687653
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22661
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Mort sobtada
Sudden death
Muerte súbita
Genética molecular
Molecular genetics
Genética molecular
Cardiopatia congènita
Congenital heart disease
Cardiopatía congénita
Canalopatia cardíaca
Heart channelopathy
Canalopatía cardíaca
Cromosomes humans
Anomalies
Diagnòstic
Human cromosome abnormalities
Diagnosis
Cromosomas humanos
Anomalías
Diagnóstico
Variants genètiques
Classificació
Reinterpretació
Genetic variant
Classification
Reinterpretation
Variantes genéticas
Classificación
Reinterpretación
575
616.1
Title: Reinterpretació de les variants genètiques identificades en una unitat especialitzada en cardiopaties familiars
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors