Item


Projecte d’optimització de la trajectòria de la fibra de materials compostos fabricats per impressió 3D en peces que presenten discontinuïtats de forma

L’àmbit de la fabricació additiva és un camp en fase de desenvolupament i amb molta projecció de futur, concretament en l’àmbit industrial i en materials relativament recents com la fibra de carboni. Generalment és utilitzada per realitzar peces amb una geometria complexa ja que en facilita la producció respecte altres mètodes, però els materials utilitzats més comuns ofereixen una baixa resistència. Degut això ha sorgit interès pel desenvolupament d’aquesta tecnologia emprant materials compòsits els quals ofereixen millors propietats estructurals. La tecnologia de la impressió 3D ens permet poder ajustar la trajectòria del filament segons els nostres interessos, per tal d’optimitzar-lo en situacions de discontinuïtats com forats, i així millorar la rigidesa i la resistència del material. És important, però, optimitzar la quantitat del filament emprat en la peça, sobretot si s’utilitzen materials de reforç com la fibra de carboni, ja que poden tenir un elevat cost

The field of additive manufacturing is a field in the development phase and with a lot future projection, specifically in the industrial field and in relatively recent materials like carbon fiber. It is generally used to make pieces with a geometry complex since it facilitates its production compared to other methods, but the materials most commonly used offer low resistance. Due to this interest has arisen for development of this technology using composite materials that they offer better structural properties. 3D printing technology allows us to adjust the trajectory of the filament according to our interests, in order to optimize it in situations of discontinuities such as holes, and thus improve the rigidity and resistance of the material. It is important, however, to optimize the amount of filament used in the piece, especially if reinforcement materials such as carbon fiber, as they can have a high cost

Manager: Blanco Villaverde, Norbert
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Jucà Juanola, Ferran
Date: 2020 September 1
Abstract: L’àmbit de la fabricació additiva és un camp en fase de desenvolupament i amb molta projecció de futur, concretament en l’àmbit industrial i en materials relativament recents com la fibra de carboni. Generalment és utilitzada per realitzar peces amb una geometria complexa ja que en facilita la producció respecte altres mètodes, però els materials utilitzats més comuns ofereixen una baixa resistència. Degut això ha sorgit interès pel desenvolupament d’aquesta tecnologia emprant materials compòsits els quals ofereixen millors propietats estructurals. La tecnologia de la impressió 3D ens permet poder ajustar la trajectòria del filament segons els nostres interessos, per tal d’optimitzar-lo en situacions de discontinuïtats com forats, i així millorar la rigidesa i la resistència del material. És important, però, optimitzar la quantitat del filament emprat en la peça, sobretot si s’utilitzen materials de reforç com la fibra de carboni, ja que poden tenir un elevat cost
The field of additive manufacturing is a field in the development phase and with a lot future projection, specifically in the industrial field and in relatively recent materials like carbon fiber. It is generally used to make pieces with a geometry complex since it facilitates its production compared to other methods, but the materials most commonly used offer low resistance. Due to this interest has arisen for development of this technology using composite materials that they offer better structural properties. 3D printing technology allows us to adjust the trajectory of the filament according to our interests, in order to optimize it in situations of discontinuities such as holes, and thus improve the rigidity and resistance of the material. It is important, however, to optimize the amount of filament used in the piece, especially if reinforcement materials such as carbon fiber, as they can have a high cost
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22667
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Composite materials
Materials compostos
Fabricació additiva
Additive manufacturing
Impressió 3D
Three-dimensional printing
Title: Projecte d’optimització de la trajectòria de la fibra de materials compostos fabricats per impressió 3D en peces que presenten discontinuïtats de forma
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors