Item


Desenvolupament d’algorismes que permetin fer el diagnòstic de CoVid-19 a partir d’imatges RX

El CoVid-19 és una malaltia infecciosa vírica ocasionada per una família vírica anomenada "Coronaviridae". El nom es deu a la similitud del virus, sota un microscopi, amb la corona solar1 . El nom CoVid-19 prové de Corona, Virus i 2019 que amb tres s’acoten a CoVi-19 i per que per a fàcil pronunciació es modi ca a CoVid-19. Actualment hi ha diverses soques2 d’aquest virus, d’entre les quals en podem destacar tres de majoritàries d’acord al Centers for Disease Control and Prevention[5] 3 : Variant Alfa Originària del Regne Unit i és un 50% més contagiosa que la original. Variant Beta Originària de Sud-àfrica i més contagiosa que la original i relativament més resistent a la immunitat al virus original. Variant Gamma Originària del Brasil és també més transmissible i amb una resistència moderada a la immunitat. Variant Delta Originària de l’Índia és un 60% més contagiosa que la Alfa i té una resistència feble a la immunitat. El CoVid-19 és i ha sigut una de les majors malalties víriques de les últimes dècades. Tot i que no té una de les mortalitats més altes, és de les més contagioses en diferència. El que fa que sigui molt important poder detectar-la el més ràpid possible per a poder aïllar correctament el brot

CoVid-19 is a viral infectious disease caused by a virus family called "Coronavirus". The name is due to the similarity of the virus, under a microscope, to the corona solar1 . The name CoVid-19 comes from Corona, Virus and 2019 which with three are related to CoVid-19 and by which for easy pronunciation is modified to CoVid-19. There are currently several strains2 of this virus, among which we can highlight three of majority agreement at the Centers for Disease Control and Prevention: 3 : Alpha Variant Originating in the United Kingdom and is 50% more contagious than the original. Beta Variant Originating in South Africa and relatively more contagious than the original more resistant to immunity to the original virus. จ Gamma Variant Originally from Brazil is also more transmissible and with a resistance moderate to immunity. จ จ Variant Delta Originally from India is 60% more contagious than the Alpha and has a weak resistance to immunity. CoVid-19 is and has been one of the biggest viral diseases of recent decades. Even though it does not have one of the highest mortality rates, it is one of the most contagious by far. What makes that it is very important to be able to detect it as quickly as possible in order to properly isolate it sprout

3

Manager: Martí Marly, Robert
Lladó Bardera, Xavier
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Lloret Carbonell, Eduard
Date: 2021 September 1
Abstract: El CoVid-19 és una malaltia infecciosa vírica ocasionada per una família vírica anomenada "Coronaviridae". El nom es deu a la similitud del virus, sota un microscopi, amb la corona solar1 . El nom CoVid-19 prové de Corona, Virus i 2019 que amb tres s’acoten a CoVi-19 i per que per a fàcil pronunciació es modi ca a CoVid-19. Actualment hi ha diverses soques2 d’aquest virus, d’entre les quals en podem destacar tres de majoritàries d’acord al Centers for Disease Control and Prevention[5] 3 : Variant Alfa Originària del Regne Unit i és un 50% més contagiosa que la original. Variant Beta Originària de Sud-àfrica i més contagiosa que la original i relativament més resistent a la immunitat al virus original. Variant Gamma Originària del Brasil és també més transmissible i amb una resistència moderada a la immunitat. Variant Delta Originària de l’Índia és un 60% més contagiosa que la Alfa i té una resistència feble a la immunitat. El CoVid-19 és i ha sigut una de les majors malalties víriques de les últimes dècades. Tot i que no té una de les mortalitats més altes, és de les més contagioses en diferència. El que fa que sigui molt important poder detectar-la el més ràpid possible per a poder aïllar correctament el brot
CoVid-19 is a viral infectious disease caused by a virus family called "Coronavirus". The name is due to the similarity of the virus, under a microscope, to the corona solar1 . The name CoVid-19 comes from Corona, Virus and 2019 which with three are related to CoVid-19 and by which for easy pronunciation is modified to CoVid-19. There are currently several strains2 of this virus, among which we can highlight three of majority agreement at the Centers for Disease Control and Prevention: 3 : Alpha Variant Originating in the United Kingdom and is 50% more contagious than the original. Beta Variant Originating in South Africa and relatively more contagious than the original more resistant to immunity to the original virus. จ Gamma Variant Originally from Brazil is also more transmissible and with a resistance moderate to immunity. จ จ Variant Delta Originally from India is 60% more contagious than the Alpha and has a weak resistance to immunity. CoVid-19 is and has been one of the biggest viral diseases of recent decades. Even though it does not have one of the highest mortality rates, it is one of the most contagious by far. What makes that it is very important to be able to detect it as quickly as possible in order to properly isolate it sprout
3
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22671
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: COVID-19 (Malaltia)
COVID-19 (Disease)
Algorismes
Algorithms
Radiografia mèdica
Radiography, Medical
Title: Desenvolupament d’algorismes que permetin fer el diagnòstic de CoVid-19 a partir d’imatges RX
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors