Item


EPSMap – Aplicació web de navegació interna pels edificis de la EPS

L’objectiu d’aquest projecte és realitzar un sistema de navegació interna pels edificis de l’Escola Politècnica Superior en forma d’instruccions seqüencials conversacionals. Igual que quan vas a una ciutat nova no saps ubicar els llocs i necessites algun sistema de guiatge per arribar-hi, quan arribes per primer cop a algun edifici de la Politècnica, tampoc et saps ubicar del tot. Aquest problema el pot tenir tant un alumne acabat d’arribar com professors, visitants, o inclús alumnes que ja fa un temps que hi estudien i tampoc sabrien trobar un despatx en concret. Aquest projecte té com a objectiu resoldre aquesta qüestió, tot realitzant un sistema de navegació interna pels diferents edificis de l’EPS, en forma d’instruccions seqüencials conversacionals. Hi ha hagut varis intents de construir un sistema de navegació intern als edificis, però sempre hi ha els mateixos problemes, la falta d’informació del mapa, el requeriment de hardware especialitzat o un sistema molt ben calibrat. Tots aquests problemes fa que sigui costós i difícil desplegar i mantenir aquests sistemes. Aquest projecte proporciona un sistema de navegació intern que no depèn de la infraestructura (p. ex. Wi-Fi, Bluetooth) o de la posició de l’usuari. En el seu lloc s’utilitza un graf intern representant els diferents edificis per a poder cercar els camins més adients per a la destinació cercada. En cada intersecció d’arestes hi ha assignades vàries instruccions, depenent d’on vingui l’usuari i on vagi. Utilitzant l’algorisme de Dijkstra s’aconsegueix trobar sempre el camí mínim d’inici a final i retornar tot el llistat d’instruccions que ha de seguir l’usuari

The aim of this project is to create an internal navigation system for the buildings of the Higher Polytechnic School in the form of sequential conversational instructions. Just like when you go to a new city you don’t know how to locate the places and you need some system of guidance to get there, when you arrive for the first time at a Polytechnic building, neither do you you know how to place everything. This problem can be experienced by both newly arrived students and teachers, visitors, or even students who have been studying there for some time and would not know how to find an office either specifically This project aims to solve this question, by creating a system of internal navigation through the different EPS buildings, in the form of sequential instructions conversational There have been several attempts to build an internal navigation system into buildings, but always there it has the same problems, the lack of map information, the hardware requirement specialized or a very well calibrated system. All these problems make it expensive and difficult deploy and maintain these systems. This project provides an infrastructure-independent internal navigation system (e.g. Wi-Fi, Bluetooth) or the user’s location. An internal graph is used instead representing the different buildings to be able to search for the most suitable paths for the destination wanted Each edge intersection has several instructions assigned to it, depending on where it comes from the user and where he goes. Using Dijkstra’s algorithm it is always possible to find the minimum path from start to finish i return the entire list of instructions that the user must follow

Manager: Blanes Gimferrer, Josep
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Magret Goy, Sergi
Date: 2022 September 1
Abstract: L’objectiu d’aquest projecte és realitzar un sistema de navegació interna pels edificis de l’Escola Politècnica Superior en forma d’instruccions seqüencials conversacionals. Igual que quan vas a una ciutat nova no saps ubicar els llocs i necessites algun sistema de guiatge per arribar-hi, quan arribes per primer cop a algun edifici de la Politècnica, tampoc et saps ubicar del tot. Aquest problema el pot tenir tant un alumne acabat d’arribar com professors, visitants, o inclús alumnes que ja fa un temps que hi estudien i tampoc sabrien trobar un despatx en concret. Aquest projecte té com a objectiu resoldre aquesta qüestió, tot realitzant un sistema de navegació interna pels diferents edificis de l’EPS, en forma d’instruccions seqüencials conversacionals. Hi ha hagut varis intents de construir un sistema de navegació intern als edificis, però sempre hi ha els mateixos problemes, la falta d’informació del mapa, el requeriment de hardware especialitzat o un sistema molt ben calibrat. Tots aquests problemes fa que sigui costós i difícil desplegar i mantenir aquests sistemes. Aquest projecte proporciona un sistema de navegació intern que no depèn de la infraestructura (p. ex. Wi-Fi, Bluetooth) o de la posició de l’usuari. En el seu lloc s’utilitza un graf intern representant els diferents edificis per a poder cercar els camins més adients per a la destinació cercada. En cada intersecció d’arestes hi ha assignades vàries instruccions, depenent d’on vingui l’usuari i on vagi. Utilitzant l’algorisme de Dijkstra s’aconsegueix trobar sempre el camí mínim d’inici a final i retornar tot el llistat d’instruccions que ha de seguir l’usuari
The aim of this project is to create an internal navigation system for the buildings of the Higher Polytechnic School in the form of sequential conversational instructions. Just like when you go to a new city you don’t know how to locate the places and you need some system of guidance to get there, when you arrive for the first time at a Polytechnic building, neither do you you know how to place everything. This problem can be experienced by both newly arrived students and teachers, visitors, or even students who have been studying there for some time and would not know how to find an office either specifically This project aims to solve this question, by creating a system of internal navigation through the different EPS buildings, in the form of sequential instructions conversational There have been several attempts to build an internal navigation system into buildings, but always there it has the same problems, the lack of map information, the hardware requirement specialized or a very well calibrated system. All these problems make it expensive and difficult deploy and maintain these systems. This project provides an infrastructure-independent internal navigation system (e.g. Wi-Fi, Bluetooth) or the user’s location. An internal graph is used instead representing the different buildings to be able to search for the most suitable paths for the destination wanted Each edge intersection has several instructions assigned to it, depending on where it comes from the user and where he goes. Using Dijkstra’s algorithm it is always possible to find the minimum path from start to finish i return the entire list of instructions that the user must follow
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22677
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Aplicacions web
Web applications
Sistema de posicionament global
Global Positioning System
Algorismes
Algorithms
Title: EPSMap – Aplicació web de navegació interna pels edificis de la EPS
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors