Item


Desenvolupament i validació d’un model per dissenyar generadors termoelèctrics amb dissipació per convecció forçada

El grup de recerca GREFEMA de la Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (EPS - UdG) ha realitzat una sèrie d’experiments (veure Annex A) en el laboratori de Lubricants i Combustibles per tal de recuperar energia tèrmica a partir de generadors termoelèctrics. Aquests experiments consisteixen en fer passar un cabal conegut d’aire calent per un conducte gràcies a un ventilador i una resistència tèrmica controlada amb un PID. D’aquesta forma, la variació en la temperatura dels gasos que circulen pel conducte és mínima. A dins del conducte, s’hi troba un un dissipador d’aletes. Sota aquest hi ha la placa conductora i el mòdul termoelèctric

The GREFEMA research group of the Higher Polytechnic School of the University of Girona (EPS - UdG) has carried out a series of experiments (see Annex A) in the laboratory of Lubricants and Fuels in order to recover thermal energy from generators thermoelectric These experiments consist of passing a known flow of hot air through a duct thanks to a fan and a thermal resistance controlled with a PID. In this way, the variation in the temperature of the gases that circulate through the duct is minimum Inside the duct, there is a finned heatsink. Under this is the conductive plate and the thermoelectric module

7

Manager: Pujol Sagaró, Antoni
Ruiz Cózar, Ivan
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Martínez Marín, Ángel
Date: 2019 June 1
Abstract: El grup de recerca GREFEMA de la Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (EPS - UdG) ha realitzat una sèrie d’experiments (veure Annex A) en el laboratori de Lubricants i Combustibles per tal de recuperar energia tèrmica a partir de generadors termoelèctrics. Aquests experiments consisteixen en fer passar un cabal conegut d’aire calent per un conducte gràcies a un ventilador i una resistència tèrmica controlada amb un PID. D’aquesta forma, la variació en la temperatura dels gasos que circulen pel conducte és mínima. A dins del conducte, s’hi troba un un dissipador d’aletes. Sota aquest hi ha la placa conductora i el mòdul termoelèctric
The GREFEMA research group of the Higher Polytechnic School of the University of Girona (EPS - UdG) has carried out a series of experiments (see Annex A) in the laboratory of Lubricants and Fuels in order to recover thermal energy from generators thermoelectric These experiments consist of passing a known flow of hot air through a duct thanks to a fan and a thermal resistance controlled with a PID. In this way, the variation in the temperature of the gases that circulate through the duct is minimum Inside the duct, there is a finned heatsink. Under this is the conductive plate and the thermoelectric module
7
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22680
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Generadors termoelèctrics
Thermoelectric generators
Heat storage
Calor - Emmagatzematge
Title: Desenvolupament i validació d’un model per dissenyar generadors termoelèctrics amb dissipació per convecció forçada
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors