Item


Disseny i càlcul d’una estructura metàl·lica amb pont grua per a un taller de reparació i venda de motos

L’empresa Intermoto Torelló, dedicada a la venda i reparació de bicicletes, motos i quads ubicada a Torelló, té la necessitat d’ampliar les instal·lacions per falta d’espai. Actualment i per falta d’espai, ocupa provisionalment una terrassa coberta amb una carpa. A part d’un espai tancat i cobert, té la necessitat de tenir un petit pont grua per poder transportar peces per a tota la planta. L’objecte del projecte és dissenyar i dimensionar una estructura metàl·lica preparada per un petit pont grua a l’espai on actualment hi ha la carpa. També és l’objecte del projecte el càlcul de la línia elèctrica per una instal·lació de muntacàrregues

The company Intermoto Torelló, dedicated to the sale and repair of bicycles, motorcycles and quads located in Torelló, needs to expand the facilities due to lack of space. Currently and due to lack of space, it temporarily occupies a terrace covered with a tent. Apart from a space closed and covered, it needs to have a small crane bridge to be able to transport parts for a the whole plant The object of the project is to design and dimension a metal structure prepared by a small crane bridge in the space where the tent is currently located. Calculation is also the object of the project of the power line for an installation of freight elevators

Manager: Simon Madrenas, Enric
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Monells Riu, Roger
Date: 2020 June 1
Abstract: L’empresa Intermoto Torelló, dedicada a la venda i reparació de bicicletes, motos i quads ubicada a Torelló, té la necessitat d’ampliar les instal·lacions per falta d’espai. Actualment i per falta d’espai, ocupa provisionalment una terrassa coberta amb una carpa. A part d’un espai tancat i cobert, té la necessitat de tenir un petit pont grua per poder transportar peces per a tota la planta. L’objecte del projecte és dissenyar i dimensionar una estructura metàl·lica preparada per un petit pont grua a l’espai on actualment hi ha la carpa. També és l’objecte del projecte el càlcul de la línia elèctrica per una instal·lació de muntacàrregues
The company Intermoto Torelló, dedicated to the sale and repair of bicycles, motorcycles and quads located in Torelló, needs to expand the facilities due to lack of space. Currently and due to lack of space, it temporarily occupies a terrace covered with a tent. Apart from a space closed and covered, it needs to have a small crane bridge to be able to transport parts for a the whole plant The object of the project is to design and dimension a metal structure prepared by a small crane bridge in the space where the tent is currently located. Calculation is also the object of the project of the power line for an installation of freight elevators
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22682
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Building, Iron and steel
Construccions metàl·liques
Pont grua
Motocicletes - Manteniment i reparació
Motorcycles - Maintenance and repair
Title: Disseny i càlcul d’una estructura metàl·lica amb pont grua per a un taller de reparació i venda de motos
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors