Item


Aplicació de la intel·ligència artificial en la lectura de radiografies de tòrax per a l’ajuda en el diagnòstic del COVID-19 i en la predicció de la seva gravetat

Aquest treball és un projecte de recerca, que consisteix en la implementació d’algorismes d’intel·ligència artificial, concretament, d’anàlisi i processament d’imatges de radiografia de tòrax per col·laborar en la detecció de COVID-19 i de malalties pulmonars. Les imatges s’obtenen de bases de dades públiques. La branca d’intel·ligència artificial que s’aplica en aquest projecte es coneix com “Deep Learning”. Concretament, es treballarà amb xarxes neuronals convolucionals que s’aplicaran sobre les imatges de radiografia de tòrax. En els capítols posteriors es descriu en què consisteixen i com s’han utilitzat

This work is a research project, which consists of the implementation of artificial intelligence algorithms, specifically, analysis and processing of chest x-ray images to assist in the detection of COVID-19 and lung diseases. Images are obtained from public databases. The branch of artificial intelligence that is applied in this project is known like "Deep Learning". Specifically, we will work with convolutional neural networks that will be applied to chest x-ray images. In the subsequent chapters describe what they consist of and how they have been used

3

Manager: Martí Marly, Robert
Lladó Bardera, Xavier
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Padrós Jiménez, Marc
Date: 2022 June 1
Abstract: Aquest treball és un projecte de recerca, que consisteix en la implementació d’algorismes d’intel·ligència artificial, concretament, d’anàlisi i processament d’imatges de radiografia de tòrax per col·laborar en la detecció de COVID-19 i de malalties pulmonars. Les imatges s’obtenen de bases de dades públiques. La branca d’intel·ligència artificial que s’aplica en aquest projecte es coneix com “Deep Learning”. Concretament, es treballarà amb xarxes neuronals convolucionals que s’aplicaran sobre les imatges de radiografia de tòrax. En els capítols posteriors es descriu en què consisteixen i com s’han utilitzat
This work is a research project, which consists of the implementation of artificial intelligence algorithms, specifically, analysis and processing of chest x-ray images to assist in the detection of COVID-19 and lung diseases. Images are obtained from public databases. The branch of artificial intelligence that is applied in this project is known like "Deep Learning". Specifically, we will work with convolutional neural networks that will be applied to chest x-ray images. In the subsequent chapters describe what they consist of and how they have been used
3
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22687
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: COVID-19 (Malaltia)
COVID-19 (Disease)
Radiografia mèdica
Radiography, Medical
Intel·ligència artificial - Aplicacions a la medicina
Artificial intelligence - Medical applications
Deep learning
Title: Aplicació de la intel·ligència artificial en la lectura de radiografies de tòrax per a l’ajuda en el diagnòstic del COVID-19 i en la predicció de la seva gravetat
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors