Item


Màquina dispensadora de blísters

Actualment el procés de posar els diferents tipus de galetes d’una empresa alimentària en l’envàs de plàstic que les conté, blíster, es realitza manualment. Aquest procés es dona en una línia d’envasat situada al final d’una línia de producció de galetes. Una cinta transportadora recorre tota la línia d’envasat i en diferents estacions al llarg de la cinta els operaris van col·locant els diferents tipus de galetes en els blísters. La distribució d’aquests blísters també es fa manual i ho fa un operari que els col·loca al principi de la cinta transportadora de la línia d’envasat. Això implica que un treballador ha d’estar contínuament en aquella posició realitzant la feina de dispensació de blísters. Aquests blísters es porten al principi de la línia d’envasat en caixes de cartró, on es troben emmagatzemats. L’operari ha d’obrir les caixes, agafar els blísters i col·locar-los individualment en la cinta. L’objecte del projecte consisteix a dissenyar una màquina que dispensi blísters de diferent format a l’inici d’una cinta transportadora que forma part d’una línia d’envasat. El concepte inicial consta d’una cinta transportadora que travessa la màquina i que transferirà els blísters al principi de la cinta transportadora de la línia d’envasat. També consta d’una columna on s’acumulen els blísters, una base amb moviment vertical mitjançant un servomotor, uns actuadors pneumàtics per subjectar la columna i una sèrie d’elements per realitzar el canvi de format

Currently the process of putting the different types of cookies of a food company in the plastic container that contains them, blister, is made manually. This process occurs in a packaging line located at the end of a biscuit production line. a ribbon conveyor travels the entire packaging line and at different stations along the belt operators are placing the different types of cookies in the blisters. The distribution of these blisters is also done manually by an operator who places them in the principle of the conveyor belt of the packaging line. This implies that a worker has of being continuously in that position performing the work of dispensing blisters. these blisters are taken to the beginning of the packaging line in cardboard boxes, where they are stored The operator must open the boxes, take the blisters and place them individually on the tape. The object of the project is to design a machine that dispenses different blisters formed at the beginning of a conveyor belt that is part of a packaging line. the concept initial consists of a conveyor belt that crosses the machine and will transfer the blisters at the beginning of the conveyor belt of the packaging line. It also has a where column the blisters are accumulated, a base with vertical movement by means of a servo motor, approx pneumatic actuators to hold the column and a series of elements to perform the change of format

Manager: Ripoll Masferrer, Lluís
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Palomanes Jiménez, Aitor
Date: 2020 June 1
Abstract: Actualment el procés de posar els diferents tipus de galetes d’una empresa alimentària en l’envàs de plàstic que les conté, blíster, es realitza manualment. Aquest procés es dona en una línia d’envasat situada al final d’una línia de producció de galetes. Una cinta transportadora recorre tota la línia d’envasat i en diferents estacions al llarg de la cinta els operaris van col·locant els diferents tipus de galetes en els blísters. La distribució d’aquests blísters també es fa manual i ho fa un operari que els col·loca al principi de la cinta transportadora de la línia d’envasat. Això implica que un treballador ha d’estar contínuament en aquella posició realitzant la feina de dispensació de blísters. Aquests blísters es porten al principi de la línia d’envasat en caixes de cartró, on es troben emmagatzemats. L’operari ha d’obrir les caixes, agafar els blísters i col·locar-los individualment en la cinta. L’objecte del projecte consisteix a dissenyar una màquina que dispensi blísters de diferent format a l’inici d’una cinta transportadora que forma part d’una línia d’envasat. El concepte inicial consta d’una cinta transportadora que travessa la màquina i que transferirà els blísters al principi de la cinta transportadora de la línia d’envasat. També consta d’una columna on s’acumulen els blísters, una base amb moviment vertical mitjançant un servomotor, uns actuadors pneumàtics per subjectar la columna i una sèrie d’elements per realitzar el canvi de format
Currently the process of putting the different types of cookies of a food company in the plastic container that contains them, blister, is made manually. This process occurs in a packaging line located at the end of a biscuit production line. a ribbon conveyor travels the entire packaging line and at different stations along the belt operators are placing the different types of cookies in the blisters. The distribution of these blisters is also done manually by an operator who places them in the principle of the conveyor belt of the packaging line. This implies that a worker has of being continuously in that position performing the work of dispensing blisters. these blisters are taken to the beginning of the packaging line in cardboard boxes, where they are stored The operator must open the boxes, take the blisters and place them individually on the tape. The object of the project is to design a machine that dispenses different blisters formed at the beginning of a conveyor belt that is part of a packaging line. the concept initial consists of a conveyor belt that crosses the machine and will transfer the blisters at the beginning of the conveyor belt of the packaging line. It also has a where column the blisters are accumulated, a base with vertical movement by means of a servo motor, approx pneumatic actuators to hold the column and a series of elements to perform the change of format
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22690
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Distribuïdors automàtics
Coin-operated machines
Blísters
Title: Màquina dispensadora de blísters
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors