Item


Desenvolupament d’una aplicació web pel seguiment i avaluació de projectes de software en grups per docència

Dins la oferta d’assignatures del Grau en Enginyeria Informàtica de la Universitat de Girona s’imparteix al 2n semestre del 3er curs l’assignatura “Projecte de desenvolupament de software”. Aquesta assignatura introdueix l’alumne a una eina de gestió de tasques i un sistema de control de versions mentre es desenvolupa un projecte de software en grup seguint una metodologia àgil. Aquest projecte, una aplicació Android que consumeix una API REST, és de temàtica lliure i s’expandeix en tot el semestre. En les activitats d’avaluació es valora principalment la qualitat del procés de desenvolupament del projecte, ja que l’objectiu principal de l’assignatura és ensenyar l’alumne a treballar seguint una metodologia de desenvolupament de software. Dins l’aula s’ha utilitzat per a la gestió de tasques eines comercials: Jira [1] i YouTrack [2]. Tanmateix, aquestes eines no tenen funcionalitats integrades d’avaluació i d’aquí sorgeix la idea de fer una aplicació web per al control de projectes de software dins una aula amb metodologia àgil. Implementant una aplicació a mida es vol facilitar al professor el seguiment i avaluació de nombrosos alumnes de forma més lleugera i també oferir al alumne una experiència més senzilla, ja que les eines existents tenen moltes més funcionalitats que poden confondre

Within the range of subjects offered in the Degree in Computer Engineering at the University of Girona the subject "Development project of. is taught in the 2nd semester of the 3rd year software". This subject introduces the student to a task management tool and system of version control while developing a software project in a group following one agile methodology This project, an Android application that consumes a REST API, is from free topic and expands throughout the semester. In the evaluation activities it is valued mainly the quality of the project development process, since the main objective of the subject is to teach the student to work following a development methodology of software. Commercial tools have been used in the classroom to manage tasks: Jira [1] and YouTrack [2]. However, these tools do not have integrated evaluation functionalities and this is where the idea comes from to make a web application for the control of software projects in a classroom with methodology nimble Implementing a tailor-made application aims to make it easier for the teacher to monitor and evaluate numerous students in a lighter way and also offer the student a more experience simple, as existing tools have many more functionalities that can be confusing

Manager: Martín Campos, Ignacio Clemente
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Puigmal Lladó, Laura
Date: 2021 September 1
Abstract: Dins la oferta d’assignatures del Grau en Enginyeria Informàtica de la Universitat de Girona s’imparteix al 2n semestre del 3er curs l’assignatura “Projecte de desenvolupament de software”. Aquesta assignatura introdueix l’alumne a una eina de gestió de tasques i un sistema de control de versions mentre es desenvolupa un projecte de software en grup seguint una metodologia àgil. Aquest projecte, una aplicació Android que consumeix una API REST, és de temàtica lliure i s’expandeix en tot el semestre. En les activitats d’avaluació es valora principalment la qualitat del procés de desenvolupament del projecte, ja que l’objectiu principal de l’assignatura és ensenyar l’alumne a treballar seguint una metodologia de desenvolupament de software. Dins l’aula s’ha utilitzat per a la gestió de tasques eines comercials: Jira [1] i YouTrack [2]. Tanmateix, aquestes eines no tenen funcionalitats integrades d’avaluació i d’aquí sorgeix la idea de fer una aplicació web per al control de projectes de software dins una aula amb metodologia àgil. Implementant una aplicació a mida es vol facilitar al professor el seguiment i avaluació de nombrosos alumnes de forma més lleugera i també oferir al alumne una experiència més senzilla, ja que les eines existents tenen moltes més funcionalitats que poden confondre
Within the range of subjects offered in the Degree in Computer Engineering at the University of Girona the subject "Development project of. is taught in the 2nd semester of the 3rd year software". This subject introduces the student to a task management tool and system of version control while developing a software project in a group following one agile methodology This project, an Android application that consumes a REST API, is from free topic and expands throughout the semester. In the evaluation activities it is valued mainly the quality of the project development process, since the main objective of the subject is to teach the student to work following a development methodology of software. Commercial tools have been used in the classroom to manage tasks: Jira [1] and YouTrack [2]. However, these tools do not have integrated evaluation functionalities and this is where the idea comes from to make a web application for the control of software projects in a classroom with methodology nimble Implementing a tailor-made application aims to make it easier for the teacher to monitor and evaluate numerous students in a lighter way and also offer the student a more experience simple, as existing tools have many more functionalities that can be confusing
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22706
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Aplicacions web
Web applications
Learning
Aprenentatge
Programari
Software
Title: Desenvolupament d’una aplicació web pel seguiment i avaluació de projectes de software en grups per docència
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors