Item


Aplicatiu per la gestió de centres educatius

Des de sempre m’ha agradat l’entorn del desenvolupament d’aplicacions per mòbil i ja des de 3er d’ESO i 4rt d’ESO sabia que voldria estudiar i dedicar-me. Per això quan va ser el moment de pensar un projecte per el treball de recerca a 2on de Batxillerat no m’ho vaig pensar ni dues vegades: una aplicació per a dispositius mòbils que tingués algun tipus de relació amb l’institut, útil pels alumnes i professors i que actues a mode d’eina acadèmica per a facilitar la feina a les dues parts. El problema va ser que jo en aquell moment tenia molts pocs coneixements d’informàtica (alguns de pàgines web) i tot aquest món era desconegut per mi. Després de setmanes aprenent de tutorials a la web i fent proves amb l’entorn Eclipse, vaig elaborar una aplicació Android senzilla de dos funcions que mitjançant fitxers PHP d’intermediari entre la base de dades i l’aplicatiu permetia: guardar cadenes de caràcters en registres d’una taula i obtenir un llistat de totes les entrades guardades en la taula. La aplicació resultant era molt petita i no feia ni un petit percentatge del que al començar el treball tenia en ment, per la qual cosa sempre he volgut recuperar aquell projecte i ampliar-lo d’alguna manera per a que s’assembli a la idea que en un principi volia desenvolupar. Per tant, el meu propòsit en aquest Treball Final de Grau, és el de programar un aplicatiu que implementi totes les funcionalitats de la idea que tenia fa uns anys, aplicant els coneixement que he anat adquirint al llarg de la carrera d’informàtica per tal d’obtenir un producte final més elaborat que l’anterior

I have always liked the environment of mobile application development and since 3rd and 4th grade from ESO I knew I wanted to study and dedicate myself. That’s why when it was time to think of a project for him research paper on 2on de Bacxillerat I didn’t even think twice: an app for devices cell phones that had some kind of relationship with the institute, useful for students and teachers and that act in fashion academic tool to facilitate the work of both parties. The problem was that at that time I had very little computer knowledge (some pages web) and this whole world was unknown to me. After weeks of learning from tutorials on the web and testing with the Eclipse environment, I came up with one simple two-function Android application that via PHP files intermediate between the database and the application allowed: to save strings of characters in records of a table and to obtain a list of all entries stored in the table. The resulting application was very small and not even a small percentage of what I had when I started the work mind, so I’ve always wanted to bring that project back and expand it in some way so that resembles the idea that I initially wanted to develop. Therefore, my purpose in this Final Degree Project is to program an application that implements all of them the functionalities of the idea I had a few years ago, applying the knowledge I have been acquiring throughout the computer science degree in order to obtain a final product that is more elaborate than the previous one

4

Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Recacha Borrell, Pau
Date: 2020 September 1
Abstract: Des de sempre m’ha agradat l’entorn del desenvolupament d’aplicacions per mòbil i ja des de 3er d’ESO i 4rt d’ESO sabia que voldria estudiar i dedicar-me. Per això quan va ser el moment de pensar un projecte per el treball de recerca a 2on de Batxillerat no m’ho vaig pensar ni dues vegades: una aplicació per a dispositius mòbils que tingués algun tipus de relació amb l’institut, útil pels alumnes i professors i que actues a mode d’eina acadèmica per a facilitar la feina a les dues parts. El problema va ser que jo en aquell moment tenia molts pocs coneixements d’informàtica (alguns de pàgines web) i tot aquest món era desconegut per mi. Després de setmanes aprenent de tutorials a la web i fent proves amb l’entorn Eclipse, vaig elaborar una aplicació Android senzilla de dos funcions que mitjançant fitxers PHP d’intermediari entre la base de dades i l’aplicatiu permetia: guardar cadenes de caràcters en registres d’una taula i obtenir un llistat de totes les entrades guardades en la taula. La aplicació resultant era molt petita i no feia ni un petit percentatge del que al començar el treball tenia en ment, per la qual cosa sempre he volgut recuperar aquell projecte i ampliar-lo d’alguna manera per a que s’assembli a la idea que en un principi volia desenvolupar. Per tant, el meu propòsit en aquest Treball Final de Grau, és el de programar un aplicatiu que implementi totes les funcionalitats de la idea que tenia fa uns anys, aplicant els coneixement que he anat adquirint al llarg de la carrera d’informàtica per tal d’obtenir un producte final més elaborat que l’anterior
I have always liked the environment of mobile application development and since 3rd and 4th grade from ESO I knew I wanted to study and dedicate myself. That’s why when it was time to think of a project for him research paper on 2on de Bacxillerat I didn’t even think twice: an app for devices cell phones that had some kind of relationship with the institute, useful for students and teachers and that act in fashion academic tool to facilitate the work of both parties. The problem was that at that time I had very little computer knowledge (some pages web) and this whole world was unknown to me. After weeks of learning from tutorials on the web and testing with the Eclipse environment, I came up with one simple two-function Android application that via PHP files intermediate between the database and the application allowed: to save strings of characters in records of a table and to obtain a list of all entries stored in the table. The resulting application was very small and not even a small percentage of what I had when I started the work mind, so I’ve always wanted to bring that project back and expand it in some way so that resembles the idea that I initially wanted to develop. Therefore, my purpose in this Final Degree Project is to program an application that implements all of them the functionalities of the idea I had a few years ago, applying the knowledge I have been acquiring throughout the computer science degree in order to obtain a final product that is more elaborate than the previous one
4
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22713
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Aplicacions mòbils
Aplicacions web
Web applications
Aprenentatge
Learning
Escoles
Schools
Title: Aplicatiu per la gestió de centres educatius
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors