Item


Disseny i millora de complements per a banc de corrons de bicicleta lliure

El Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial, com a peticionari del present projecte, veu la necessitat de dissenyar un banc de corrons de bicicleta lliure que permeti simular l’efecte d’una pujada. Aquest banc de corrons suposaria una innovació en quant aquest tipus de bancs (veure figura 1), que actualment no disposen d’aquest sistema. El disseny proposat haurà de permetre la reproducció tant de la circulació en pla com en pujada. Les situacions que es volen reproduir són les de les figures 2 i 3. A part de reproduir la pujada, també es volen adquirir les dades de força de pedalada, per fer un estudi comparatiu entre el % de pendent i la força que ha de fer el ciclista per avançar

The Department of Mechanical Engineering and Industrial Construction, as petitioner of the present project, sees the need to design a free bike roller bank that allow to simulate the effect of a rise. This bank of rollers would be an innovation in as for this type of banks (see figure 1), which currently do not have this system. The proposed design must allow the reproduction of both plan and in rise The situations that you want to reproduce are those in figures 2 and 3. Apart from reproducing the climb, they also want to acquire pedaling force data, to make a comparative study between the % slope and the force the cyclist has to make to move forward

Manager: Ripoll Masferrer, Lluís
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Romero Moreno, Miguel Ángel
Date: 2019 June 1
Abstract: El Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial, com a peticionari del present projecte, veu la necessitat de dissenyar un banc de corrons de bicicleta lliure que permeti simular l’efecte d’una pujada. Aquest banc de corrons suposaria una innovació en quant aquest tipus de bancs (veure figura 1), que actualment no disposen d’aquest sistema. El disseny proposat haurà de permetre la reproducció tant de la circulació en pla com en pujada. Les situacions que es volen reproduir són les de les figures 2 i 3. A part de reproduir la pujada, també es volen adquirir les dades de força de pedalada, per fer un estudi comparatiu entre el % de pendent i la força que ha de fer el ciclista per avançar
The Department of Mechanical Engineering and Industrial Construction, as petitioner of the present project, sees the need to design a free bike roller bank that allow to simulate the effect of a rise. This bank of rollers would be an innovation in as for this type of banks (see figure 1), which currently do not have this system. The proposed design must allow the reproduction of both plan and in rise The situations that you want to reproduce are those in figures 2 and 3. Apart from reproducing the climb, they also want to acquire pedaling force data, to make a comparative study between the % slope and the force the cyclist has to make to move forward
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22729
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Bicycles - Design and construction
Bicicletes - Disseny i construcció
Banc de corrons
Title: Disseny i millora de complements per a banc de corrons de bicicleta lliure
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors